Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 6 od 27  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 64, br. 2, str. 7-29
Pravna priroda i krivičnopravni (materijalni i procesni) efekat zastarelosti krivičnog gonjenja - I deo
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaskulic@ius.bg.ac.rs
Sažetak
Rad sadrži analizu krivično-pravnog i krivično-procesnog efekta zastarelosti, kao instituta koji ima 'dvostruku prirodu', kako krivično-pravnu, tako i krivično-procesnu, a koji svoje specifično dejstvo ostvaruje pre svega u krivičnom postupku, kada nastupila zastarelost predstavlja trajnu krivično-procesnu smetnju, koja onemogućava krivično gonjenje i predstavlja razlog za okončanje krivičnog postupka, ako je on započeo, odnosno sprečava njegovo započinjanje, ukoliko krivični postupak još uvek nije započet, što se u obe ove situacije manifestuje donošenjem odgovarajućih odluka organa postupka - bilo krivičnog suda, bilo javnog tužioca, ukoliko se radi o krivičnim delima za koja se goni po službenoj dužnosti. U radu se razmatra pojam zastarelosti i njen ratio legis, određena uporedno-pravna rešenja (nemačko krivično pravo i krivično pravo SAD), normativna rešenja u srpskom krivičnom pravu, kao i osnovni krivično-procesni efekti zastarelosti uz posebno analiziranje nelogičnog rešenja u Zakoniku o krivičnom postupku, gde je zastarelost pogrešno svrstana u jednu od apsolutno bitnih povreda odredaba krivičnog postupka.
Reference
*** Međunarodni krivični zakonik Nemačke (Volkerstrafgesetzbuch), je usvojen 26. juna 2002. Bundesgesetzblatt Jahrgang, Teil I Nr. 42, ausgegeben zu Bonn am 29. Juni 2002
Ambos, K. (2006) Internationales Strafrecht - Strafanwendugsrecht, Volkerstrafrecht, Europaisches Strafrecht. Munchen: Verlag C. H. Beck
Babić, M., Marković, I. (2014) Krivično pravo - opšti dio. Banja Luka: Pravni fakultet
Babić, M. (2012) Međunarodno krivično pravo. Banja Luka: Pravni fakultet
Burke, R.H. (2005) An introduction to criminological theory. Portland: Willan Publishing
Cassese, A. (2008) International Criminal Law. New York: Oxford University Press
Cetinić, M. (1980) Zastarelost u krivičnom pravu SFRJ. Beograd, str. 33, neobjavljena magistarska teza
Cetinić, M. (2006) Institut zastarelosti u Krivičnom zakoniku Srbije sa predlogom de lege ferenda. Branič - časopis Advokatske komore Srbije, vol. 118, br. 2, str. 31-37
Gropengieser, H., Kreicker, H. (2003) National Bericht: Deutschland. u: Eser A., Kreicker H. [ur.] Nationale Strafverfolgung valkerrechtlicher Verbrechen, Freiburg: Max Planck Institut fur auslandisches und internationales Strafrecht, Band 1, 374-375
Hall, D. (1992) Criminal law and procedure. New York: Lawyers Cooperative Publishing
Jescheck, H., Weigend, T. (1996) Lehrbuch des Strafrechts. Berlin, itd: Duncker and Humbolt
Kindhauser, U. (2009) Strafrecht Besonderer: Straftaten gegen Personlichkeitsrechte, Staat und Geselschaft. Baden-Baden: Nomos, Teil I, 4, 41
Roxin, C. (2006) Strafrecht, Allgemeiner Teil. u: Grundlagen, Der Aufbau der Verbrechenslehre, München: Verlag C. H. Beck, Band I, 4. Auglage
Roxin, C.V. (1998) Strafverfahrensrecht. München: Verlag C.H.Beck
Satzger, H. (2005) Internationales und Europaisches Strafrecht. Baden-Baden: Nomos, 177
Schonke, A., Schroder, H. (2001) Strafgesetzbuch - Kommentar. Munchen: Verlag C.H. Beck, 26, deo komentara koji su pisali W. Stree i D. Sternberg - Lieben, 1036-1037
Stangroom, J., Garvey, J. (2006) Die beruhmtesten Philosophen. London-Munster: Premio, 8-9
Stojanović, Z. (1999) Commentary of the Rome Statute of the International Criminal Court. Baden-Baden, ed. O. Trifterer, 524
Stojanović, Z. (2008) Krivično pravo. Podgorica: CID
Stojanović, Z. (2012) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik, 200
Stojanović, Z. (2015) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z. (2015) Međunarodno krivično pravo. Beograd: Pravna knjiga
Škulić, M. (2005) Međunarodni krivični sud - nadležnost i postupak. Beograd: Pravni fakultet
Škulić, M. (2004) National Bericht: Serbien und Montenegro. u: Eser A., Kreicker H. [ur.] Nationale Strafverfolgung valkerrechtlicher Verbrechen, Freiburg: Max Planck Institut fur auslandisches und internationales Strafrecht, Teilband III, 268-269
Škulić, M. (2015) Neuračunljivost i intoksikacija učinoca u krivičnom pravu SAD - sličnosti i razlike sa neuračunljivošću i skrivljenom neuračunljivošću u srpskom krivičnom pravu. Nauka, bezbednost, policija, vol. 20, br. 2, str. 1-25
Škulić, M. (2015) Opšti pojam krivičnog dela u Sjedinjenim Američkim Državama - sličnosti i razlike u odnosu na srpsko krivično pravo. u: Kaznena reakcija u Srbiji, Beograd, tematska monografija, V deo, 47-74
Škulić, M.Z. (2010) Načelo zakonitosti u krivičnom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 58, br. 1, str. 66-107
Wessels, J. (2003) Strafrecht - Allgemeiner Teil - die Straftat und ihr Aufbau. Heidelberg: C. F. Muller Verlag
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1602007S
objavljen u SCIndeksu: 27.10.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka