Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 7 od 11  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 2, br. 3, str. 49-62
Ekonomsko-politički aspekti novog svetskog poretka
aUniverzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet
bVisoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac
cRačunovodstveni centar Ministarstva odbrane, Beograd
Ključne reči: ekonomija; poredak; kriza; razvoj; siromaštvo
Sažetak
U svetu koji se stalno menja postoje brojni izazovi koji vode umanjenoj bezbednosti i predvidivosti. Novi svetski poredak nalazi se pred promenom. Poredak zasnovan na dominaciji SAD ima podršku razvijenih zemalja. Drugačiji pristup viđenju sveta imaju Brazil, Rusija, Indija i Kina koje počinju da se razvijaju sopstvenim putem ne prihvatajući vrednosti Zapada, što ukazuje na mogućnost da se menja svetski poredak. Suštinsko pitanje jeste: kako pronaći održiva rešenja u konfliktnom odnosu sveta kapitala, rada i politike? U širem smislu ovaj rad pokušava da predoči novonastale probleme u svetu i način kako da se oni rešavaju u kontekstu novog poretka, jer savremeni svetski poredak teško danas funkcioniše. Pokušaj da se nađu odgovori na pitanja šta utiče na stvaranje novog setskog poretka, kao i koliko prilike u svetu idu na ruku nedovoljno razvijenim zemljama na njihovom putu razvoja i napretka, predmet su ovog rada.
Reference
Atali, Ž. (2010) Kratka istorija budućnosti dopunjena verzija. Beograd: Arhipelag
Cicea, C., Subić, J., Cvijanović, D. (2008) Beyond agriculture and rural development: Investments, efficiency, econometrics. Belgrade: Institute of Agricultural Economics
Dadkhan, K. (2009) The Evolution of Macroeconomic Theory and Policy. London: Springer
Dašić, M. (2014) Svetska ekonomska kriza u uslovima globalizacije. Oditor, (8), 29-32, Centar za ekonomska i finansijska istraživanja
Duzinas, K. (2012) Ljudska prava i imperija - politička filozofija kospolitizma. Beograd: Službeni glasnik
Krugman, P. (2007) The conscience of a liberal. Princeton University
Milanović, B. (2007) Dva lika globalizacije. Beograd: Arhipelag
Praščević, A. (2008) Poslovni ciklusi u makroekonomksoj teoriji i politici. Beograd: CID Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1603049I
objavljen u SCIndeksu: 26.06.2018.