Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
2012, br. 2, str. 35-48
Investiciona strategija poslovnih banaka na finansijskim tržištima
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

e-adresabizniscentar@gmail.com
Sažetak
U savremenim tržišnim uslovima klasična depozitno-kreditna strategija nije više dovoljna da bi poslovne banke opstale na finansijskom tržištu i ostvarile dovoljan nivo profita. Potrebno je, pored strategije plasmana u kredite, usvojiti i adekvatnu investicionu strategiju koja će doprineti profitabilnosti, likvidnosti i sigurnosti ukupnog portfolia aktive. Poslovne banke, za razliku od investicionih banaka, plasiraju manji deo sredstava u hartije od vrednosti različite ročnosti na finansijskim tržištima. Međutim, sa sve oštrijom konkurencijom banaka i drugih nebankarskih institucija, raste značaj investicionog portfolia kao alternative koja obezbeđuje dodatne izvore prihoda, osigurava likvidnost, obezbeđuje diverzifikaciju plasmana i smanjuje izloženost riziku. Banke imaju na raspolaganju širok spektar strategija investiranja koje mogu kombinovati u zavisnosti od svojih investicionih ciljeva i averzije prema riziku, kao što su pasivna i aktivna strategija, strategija merdevina, strategija tegova i sl. Cilj ovog rada je prikaz značaja investicionog portfolia u poslovnim bankama i osnovnih strategija upravljanja investicionim portfoliom koje poslovne banke mogu koristiti.
Reference
Božić, D., Todorović, T. (2011) Finansiranje preduzeća putem bankarskog sektora u uslovima razvijenog tržišta dužničkih hartija od vrednosti. Škola biznisa, (4): 97-112
–CFA Institute (2005) Fixed income, derivatives, alternative investments and portfolio management. u: CFA Program Curriculum, Boston: Pearson, Volume IV
Ćirović, M. (2008) Bankarstvo. Beograd: Naučno društvo Srbije
Ćirović, M. (1995) Bankarski menadžment. Beograd: Ekonomski fakultet
Ćurčić, U.N. (1995) Bankarski portfolio menadžment - strategijsko upravljanje bankom, bilansom i portfolio rizicima banke. Novi Sad: Feljton
Djukanović, S., Jovin, S. (2011) Risk management in banking with regard to the operational risks. Škola biznisa, (2): 50-65
Gup, B.E., Kolari, J.W. (2005) Commercial banking: The management of risk. New York: John Willey & Sons
Krstić, B.Ž. (2004) Bankarski menadžment. Niš: Ekonomski fakultet
Rose, P.S., Hudgins, S.C. (2005) Bankarski menadžment i finansijske usluge. Beograd: Data status
Vindžanović, D. (2010) Strategija poslovnih banaka na finansijskim tržištima. Subotica: Ekonomski fakultet, master rad
Vunjak, N., Ćurčić, U., Kovačević, L. (2008) Korporativno i investiciono bankarstvo. Bečej: Proleter
Vunjak, N.M. (2000) Karakteristike bankarskog portfelja i upravljanje rizicima u banci. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 5, str. 197-203
Vunjak, N.M., Kovačević, L. (2003) Finansijsko tržište berze i brokeri - savremeni finansijski trendovi. Bečej: Proleter
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/skolbiz1202035E
objavljen u SCIndeksu: 08.01.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman