Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:33
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:31

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2012, br. 4, str. 54-64
Operativni rizici
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

e-adresadragosavac.vps@gmail.com
Sažetak
Stalnim napredovanjem finansijskog i bankarskog sektora, problemi u poslovanju postaju sve složeniji. Jedan od tih problema izraženi su preko mnogobrojnih rizika sa kojima se banke susreću u svakodnevnom poslovanju. Da bi banke mogle da održavaju likvidnost i da ostvaruju odabrane strateške ciljeve, potrebno je primeniti niz mera i tehnika, u pogledu zaštite od rizika. Ti rizici mogu biti mnogobrojni, bilo da su u pitanju greške ljudi, računara, ili čak određena dešavanja na tržištu. Danas se velik značaj poklanja bankarskim rizicima. Poseban vid bankarskog rizika je operativan rizik. Ovaj rizik je prisutan ne samo u privrednom, već i u vanprivrednom sektoru. S obzirom da operativni rizik ima stalnu tendenciju razvoja i poprima nove oblike, predstavlja veoma aktuelnu temu. To je jedan od razloga, što je ovaj rizik predmet razmatranja u ovom radu.
Reference
*** (2006) International convergence of capital measurement and capital standards. Basel Committee on Banking Supervision, 2. 5. 2012, www.bis.org/publ/bcbs128.pdf
Fabris, N. (2006) Centralno bankarstvo u teoriji i praksi. Podgorica: Centralna banka Crne Gore
Milenković, I. (2011) Međunarodno bankarstvo. Subotica: Ekonomski fakultet
Mishkin, F.S. (2006) Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta. Beograd: Data status
Narodna banka Srbije (2011) Metodologija za izradu izveštaja o kapitalu i kapitalnim zahtevima. preuzeto 6.5. http://www.nbs.rs/internet/latinica/55/55_2/55_2_2/MetodologijaIzvestajiOKapitaluIKapitalnimZahtevima.pdf
Pavićević, Ž. (2007) Basel II. preuzeto 5.5.2012, http://www.take-action.in.rs/DOKUMENTI/Basel_2.pdf
Udruženje banaka Srbije- Radna grupa za upravljanje rizicima (2006) Metodologija za praćenje operativnog rizika u banci. preuzeto 2.5.2012, http://www.ubs-asb.com/Portals/0/Aktivnosti/PravnaLica/Preporuka/Metodologija.pdf
Vuković, V. (2009) Rizici u bankarstvu sa posebnim osvrtom na operativni rizik -. Beograd: Univerzitet Singidunum, magistarski rad
Vunjak, N., Kovačević, L. (2006) Bankarstvo - bankarski menadžment. Bečej: Proleter
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/skolbiz1204054D
objavljen u SCIndeksu: 25.03.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci