Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 29  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 11, br. 1, str. 229-253
Zabrana proterivanja (non-refoulement) u praksi Ustavnog suda Srbije u svetlu opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava - od prihvatanja do neprimenjivanja
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd

e-adresanikola.kovacevic@pravnifakultet.rs
Sažetak
Zabrana zlostavljanja predstavlja apsolutnu normu međunarodnog prava i ustavnu kategoriju čije puno poštovanje i primena u velikom delu zavise i od poznavanja i direktne primene međunarodnih standarda koji su prositekli iz prakse Evropskog suda za ljudska prava. Iz zabrane zlostavljanja proizilazi i zabrana proterivanja (non-refoulement) pojedinca na teritoriju one zemlje na kojoj mu preti rizik od zlostavljanja. Ustavni sud Republike Srbije je u nekoliko navrata odlučivao u predmetima u kojima su podnosioci ustavne žalbe tvrdili da je u odnosu na njih povređen princip non-refoulement (član 25. Ustava). Autor će kroz pravnu analizu i paralelni prikaz jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Republike Srbije ponuditi odgovor na pitanje u kojoj meri je Ustavni sud uspeo da u svojoj praksi dosledno primeni opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava koja se odnose na princip non-refoulement, a u kontekstu primene koncepta sigurne treće zemlje.
Reference
*** (2009) Odluka o utvrđivanju liste sigurnih država porekla i sigurnih trećih država. Sl. glasnik RS, br. 67
*** (1960) Uredba o ratifikaciji Konvencije o statusu izbeglica sa završnim aktom Konferencije opunomoćenika Ujedinjenih nacija o statusu izbeglica. Sl. list FNRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 7
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 98
*** (1972) Zakon o ratifikaciji Bečke konvencije o ugovornom pravu. Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 30
*** (1991) Zakon o ratifikaciji konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka. Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 9
*** (2007-2015) Zakon o Ustavnom sudu. Sl. glasnik RS, br. 109/07, 99/11, 18/13 -odluka US, 103/15 i 40/15 -dr. zakon
*** (2003-2015) Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Sl. list SCG - Međunarodni ugovori, br. 9/03, 5/05 i 7/05 -ispr. i Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 12/10 i 10/15
*** (2007) Zakon o azilu. Sl. glasnik RS, br. 109
Allain, J. (2001) The jus cogens nature of non-refoulement. International Journal of Refugee Law, 13(4), 533-558
Amnesty International (2015) Europe's borderlands: Violations against refugees and migrants in Macedonia, Serbia and Hungary
Beširević, V. (2017) Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava - osvrt na ustavna rešenja. Fondacija Centar za demokratiju, https://bit.ly/3g0T0zj
CAT (2015) Concluding observations on the second periodic report of the Republic of Serbia. UN dok. CAT/C/SR.1322 i CAT/C/SR.1323 (3 June 2015)
CAT (2015) Concluding observations on the third periodic report of the Former Yugoslav Republic of Macedonia. UN dok. CAT/C/MKD/CO/3 (5 May 2015)
CESCR (2016) Concluding observations on the combined second to fourth periodic reports of the Former Yugoslav Republic of Macedonia. UN dok. E/C.12/MKD/ CO/2-4 (15 July 2016)
Dimitrijević, V., et al. (2007) Međunarodno pravo ljudskih prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Duffy, A. (2008) Expulsion to face torture?: Non-refoulement in International Law. International Journal of Refugee Law, 20(3), 373-390
European Commission (2011) The former Yugoslav Republic of Macedonia 2011 progress report. 12 October 2011, SEC(2011) 1203 final
European Commission (2012) The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2012 progress report. 10 October 2012, SWD(2012) 332 final
Fabbricotti, A. (1998) The concept of inhuman or degrading treatment in international law and its application in asylum cases. International Journal of Refugee Law, 10(4), 637-661
Goodwin-Gil, G.S., Mcadam, J. (2007) The refugee in international law. Oxford University Press
Human Rights Committee (2001) CCPR general comment no. 29: Article 4: Derogations during a state of emergency. UN dok. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (31 August 2001)
Human Rights Committee (2004) General comment no. 31, the nature of the general legal obligation imposed on states parties to the covenant. UN dok. CCPR/C/21/ Rev.1/Add.13 (26 May 2004)
Human Rights Committee (2015) Concluding observations on the third periodic report of the Former Yugoslav Republic of Macedonia. UN dok. CCPR/C/MKD/CO/3 (17 August 2015)
Janković, I. (2010) Zabrana zlostavljanja - priručnik za policiju i zatvorsko osoblje. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Kjaergaard, E. (1994) The concept of 'safe third country' in contemporary European Refugee Law. International Journal of Refugee Law, 6(4), 649-655
Komitet protiv torture (2015) Završne napomene na drugi periodični izveštaj Republike Srbije. UN dok. CAT/C/SR.1322 i CAT/C/SR.1323 (3 June 2015)
Milosavljević, B., Popović, D. (2017) Ustavno pravo. Beograd: Pravni fakultet, Univerzitet Union u Beogradu
Nowak, M., Birk, M., Monina, G. (2019) The United Nations convention against torture and its optional protocol: A commentary. Oxford University Press
Popović, D. (2011) Uticaj Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda na srpsko zakonodavstvo i sudsku praksu. Pravni zapisi, vol. 2, br. 2, str. 343-357
Stoyanova, V. (2017) How exceptional must 'very exceptional' be?: Non-refoulement, socio-economic deprivation, and Paposhvili v. Belgium. International Journal of Refugee Law, 29(4), 580-616
UNHCR (2012) Srbija kao zemlja azila
UNHCR (2015) FYRoM as country of asylum. August
UNHCR (2009) Observations on Greece as a country of asylum. December
UNHCR (2009) Conclusions adopted by the executive committee on the international protection of refugees 1975-2009 (conclusions No 1-109). Geneva
UNHCR (1996) Considerations on the 'safe third country' concept. July
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-26122
objavljen u SCIndeksu: 02.08.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0