Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 10 od 29  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 9, br. 1, str. 5-20
Kolizija i konkurencija ljudskih prava i sloboda u nemačkom pravu
Fridrih Aleksander Univerzitet Erlangen-Nirnberg, Pravni fakultet, Institut za opštu teoriju države i filozofiju prava, SR Nemačka

e-adresavojislav.damnjanovic@fau.de
Ključne reči: ljudska prava i slobode; kolizija; konkurencija; nemački ustav
Sažetak
Ljudska prava i slobode su regulisani u prvom delu nemačkog ustava (čl. 1. do 19). Shodno 'klauzuli vezivanja' koja je predviđena članom 1. stav 3. Ustava, zakonodavna, izvršna i sudska vlast su dužne da poštuju ljudska prava i slobode i da ih neposredno primenjuju. Iz 'klauzule vezivanja' neposredno proizilazi vertikalno dejstvo ljudskih prava i sloboda. Postavlja se, međutim, pitanje: da li, i pod kojim uslovima, ljudska prava i slobode mogu razviti i horizontalno dejstvo? Mogućnost horizontalnog dejstva ljudskih prava i sloboda za sobom povlači i pitanje njihove kolizije. Nadalje, interesantno je pitanje kako postupiti u situaciji kada je na konkretno činjenično stanje moguće primeniti više ljudskih prava i sloboda, te kakav je u tom slučaju njihov međusobni odnos. U cilju rasvetljavanja navedenih pitanja, najpre će biti prikazana sistematika ljudskih prava i sloboda u nemačkom ustavu. Nakon detaljnog definisanja pojmova kolizije i konkurencije ljudskih prava i sloboda, biće analiziran i njihov praktični značaj. Cilj ovog priloga je da se analizom vladajućih stanovišta nemačke ustavnopravne teorije i navođenjem primera iz nemačke sudske prakse ukaže na značaj problema kolizije i konkurencije ljudskih prava i sloboda, koji su ne samo interesantni sa aspekta komparativnog prava već u velikoj meri imaju i univerzalan značaj.
Reference
*** (1949/2017) Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. BGBl, 23.05, S. 1; 13.07, BGBl. I S. 2347
*** (1896/2017) Bürgerliches Gesetzbuch. BGBl, 18.08.1896, RGBl. S. 195; 02.01.2002, I S. 42, ber. S. 2909 und BGBl. 2003 I S. 738; 20.07.2017, BGBl. 1 S. 2787
*** (2012) Gesetz über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des männlichen Kindes. BGBl, 20.12. I S. 2749
*** (1871/2017) Strafgesetzbuch. BGBl, 15.05.1871, RGBl. S. 127; 13.11.1998, I S. 3322; 30.10.2017, BGBl. I S. 3618
*** (1983) Schulordnung für die Volksschulen in Bayern (BayVSO). 21.06, GVBl S. 597
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 98
Dreier, H. (2004) Grundgesetz Kommentar: Präambel. Tübingen, 2. Aufl. Bd. 1, Art. 1-19
Hesse, K. (1995) Grundzuge der Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Heidelberg
Jarass, H., Pieroth, B. (2016) Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. München, 14. Aufl
Jellinek, G. (2011) System der subjektiven öffentlichen Rechte. Tübingen, hrsg. v. Kersten, Jens, 2 Aufl
Kalernborn, T. (2016) Die praktische Konkordanz in der Fallbearbeitung. JA, 6
Kingreen, T., Poscher, R. (2017) Grundrechte Staatsrecht II. Heidelberg, 33. Aufl
Kriele, M. (1984) Vorbehaltlose Grundrechte und die Rechte anderer. JA, 629
Maunz, T., Dürig, G. (2014) Grundgesetz Kommentar. München, Band 1, Art. 1-5
Pieroth, B., Schlink, B. (2008) Grundrechte Staatsrecht II. Heidelberg, 24. Aufl
Sachs, M. (2018) Grundgesetz Kommentar. München, 8 Aufl
Schmidt-Bleibtreu, B., Hofmann, H., Henneke, G.H. (2018) GG Kommentar zum Grundgesetz. Köln, 14 Aufl
Sodan, H., Ziekow, J. (2016) Grundkurs Öffentliches Recht. München, 7 Aufl
von Mangoldt, H., Klein, F., Starck, C. (2010) Kommentar zum Grundgesetz: Präambel. München, d. 1, Art. 1-19, 6. Aufl
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-16788
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
Vaganje ljudskih prava - ustavno tumačenje u međunarodnom pravu
Van Aken Ane