Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 24  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 65, br. 4, str. 1027-1043
Koncept razvoja logističke preventive u sistemu odbrane
Ključne reči: vojna logistika; sistem; logistička preventiva
Sažetak
Logističku preventivu treba posmatrati kao sistem (sačinjen od podsistema i elemenata), kao funkciju (grupa srodnih zadataka grupisanih po određenom kriterijumu) i kao proces (tok uređenih događaja u vremenu). Logistička preventiva je deo ukupne logističke podrške sistemu odbrane koji sprečava da se naruše projektovane, u stvari postojeće performanse sistema koji se podržava i njegovih elemenata (objekata delovanja logistike), odnosno koji utiče na unapređenje performansi sistema koji podržava. Logistička preventiva, kao funkcija, podrazumeva sve mere i aktivnosti koje planiraju i organizuju logistički organi, a realizuju logistički organi, jedinice i nelogističko osoblje. One su usmerene na sprečavanje nastupanja pojava i procesa koji negativno deluju na sposobnosti i performanse sistema odbrane. U vremenu intenzivnih organizacionih promena u sistemu odbrane, sistemskom uređenju logističke preventive treba dati adekvatan značaj i posvetiti mu naročitu pažnju. Principi koji se odnose na projektovanje, pripremu i funkcionisanje logistike odbrane u celini odnose se i na projektovanje, pripremu i sprovođenje logističke preventive.
Reference
*** (2015) Model baze podataka za podršku odlučivanja organa logistike. Project VA -TT/6/13-15, in Serbian
*** (2009) Koncept razvoja službi logistike - studija. Beograd: Generalštab Vojske Srbije-Uprava za logistiku, Generalštab Vojske Srbije, Naređenje načelnika Uprave za logistiku GŠ VS (J-4), int. broj 128-1, od 21.01.2009. godine (projekat u toku), in Serbian
Andrejić, M., Ljubojević, S. (2009) Operaciona istraživanja u funkciji podrške odlučivanju u sistemu odbrane. Vojnotehnički glasnik, vol. 57, br. 3, str. 15-27
Andrejić, M., Sokolović, V. (2009) Integral logistic support means of armament and military equipment. Vojnotehnički glasnik, vol. 57, br. 1, str. 32-53
Andrejić, M.D., Milenkov, M.A., Sokolović, V.S. (2010) Logistics information system. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 1, str. 33-61
Atanasković, P., Đorđević, D., Sajfert, D. (2012) Analysis of requirements and the necessary investments in the railway station adjustment program for persons with special needs. Industrija, vol. 40, br. 1, str. 191-199
Atanasković, P., Nikoličić, S., Cvijanović, S. (2012) Analysis of required investment and benefits using RFID in supply chains. Industrija, vol. 40, br. 2, str. 69-78
Atanasković, P., Sajfert, D., Cvijanović, S.J. (2009) Istraživanje uloge i zadataka rukovodilaca projekta. Industrija, vol. 37, br. 2, str. 127-139
Pamučar, D., Vasin, L., Atanasković, P., Miličić, M. (2016) Planning the City Logistics Terminal Location by Applying the Green p -Median Model and Type-2 Neurofuzzy Network. Computational Intelligence and Neuroscience, 2016: 1-15
Stanojević, P., Mišković, V., Siladić, M., Ilić, S., Andrejić, M., Milićević, M., Spasojević, Z. (1999) Opis i analiza sistema održavanja u Vojsci Jugoslavije. u: Projekat Primena logističkog pristupa u organizaciji Vojske Jugoslavije, SP GŠ VJ, Beograd, studija
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/vojtehg65-8884
objavljen u SCIndeksu: 05.10.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0