Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 20  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 6, br. 14-2, str. 167-180
Da li je luda mudra?
Kragujevac
Ključne reči: androgin; simulacija; parodija; telo bez organa; ludilo; estetske kategorije
Sažetak
Rad se bavi promišljanjem binarne i oksimoronske prirode mudre lude u postmodernoj književnosti na primeru romana Milorada Pavića, Poslednja ljubav u Carigradu. Luda je biće koje je potvrda arheološke prirode postmoderne, ona u sebi nosi dvostruki teološko-filozofski sistem, hrišćanski i starogrčki, naslage prošlosti koje tvore savremeni sistem. Sama luda je protivrečna u sebi, spaja nekada nespojive estetske kategorije uzvišenog i komičnog, tragičnog i ružnog. Ona je potvrda današnjice kao nadsimulacije a mudro nas kao nekada Don Kihot i Hamlet parodijom vodi ka spoznajama i slobodama.
Reference
*** (1979) Delo, mesečni časopis za teoriju, kritiku i poeziju, Beograd, br. 10, Nolit
Bodrijar, Ž. (1994) O zavođenju. Priština: Grigorije Božović
Chavalier, G. (2003) Rječnik simbola. Banja Luka: Romanov
Delez, Ž., Gatari, F. (1990) Anti-Edip - kapitalizam i shizofrenija. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Eko, U. (2007) Istorija ružnoće. Beograd: Plato
Erazmo, R. (2002) Pohvala ludosti. Beograd: Mono & Manana
Fuko, M. (1978) Istorija seksualnosti. Beograd: Prosveta
Fuko, M. (1980) Istorija ludila u doba klasicizma. Beograd: Nolit
Kajoa, R. (1965) Igre i ljudi - maska i zanos. Beograd: Nolit
Pavić, M. (2004) Poslednja ljubav u Carigradu. Beograd: Dereta
Platon (2002) Dela. Beograd: Dereta
Stortini, K.R. (1997) Borhesov rečnik - usmeni Borhes, njegove injane i polemike. Beograd: Srpska književna zadruga
Uzelac, M. (1993) Uvod u estetiku. Novi Sad: Prometej
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 24.03.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka