Akcije

Nasleđe, Kragujevac
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 20  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 6, br. 14-2, str. 195-202
Genije i očajnik u Unamunovom sagledavanju 'Španskog problema'
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet
Ključne reči: generacija 98; španski problem; pedagogija; genije; očajnik; ludilo
Sažetak
U ovom radu ćemo se baviti tumačenjem romana Amor y pedagogia (Ljubav i pedagogija) Migela de Unamuna u kome on preispituje mogućnosti razrešenja španske krize putem obrazovanja ljudi od nauke. Osnovno polazište će biti Unamunovo poimanje odnosa tzv. intraistorije i naučnog progresa koji određuje mesto subjekta u savremenom svetu. Prilikom analize dela držaćemo se Unamunovih poetičkih stavova o romanu i romanesknim likovima koji pomažu u shvatanju odnosa između književnog dela i socijalne stvarnosti za koju Unamuno iskazuje duboku zabrinutost.
Reference
Abeljan, H.L. (2008) Istorija španske misli. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, prevod Nina Marinović
Diaz, E. (1980) El antiprogresismo unamuniano. u: Francisco Rico [ur.] Modernismo y 98. Historia y critica de la literatura espanola, Barcelona: Critica
Falero, F.J. (1998) La teoria del arte del krausismo espanol. Granada: Universidad de Granada
Fuko, M. (1980) Istorija ludila u doba klasicizma. Beograd: Nolit
Gullon, R. (1976) Autobiografias de Unamuno. Madrid: Gredos
Kjerkegor, S. (2000) Bolest na smrt. Beograd: Plato
Kjerkegor, S. (1990) Hrišćanstvo je ogromna čulna obmana. u: Šefera Petera, Benzea Maksa [ur.] Brevijar, Nova Pazova: Bonart, preveo D. Najdenović
Laing, R.D. (1977) Podeljeno ja - politika doživljaja. Beograd: Nolit
Marias, J. (1965) Miguel de Unamuno. Madrid: Espasa-Calpe
Soldatić, D. (2002) Prilozi za teoriju novog hispanoameričkog romana. Beograd: Filološki fakultet
Unamuno, M.de (2005) Amor y pedagogia. u: Narrativa completa, Barcelona: RBA Coleccionables, Instituto Cervantes, I
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 24.03.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka