Akcije

Nasleđe, Kragujevac
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 20  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 6, br. 14-2, str. 31-46
'Lud sam, dakle postojim' - iskustvo božanskog ludila kod Žorža Bataja
Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanites de Gafsa, Gafsa, Tunisie
Sažetak
Ludilo kod Žorža Bataja predstavlja suštinski faktor prekida: prekida sa čistim razumom i sa mišlju koja sakati, sa strukturisanim pismom, sa ludilom u njegovom konvencionalnom smislu, kao mentalne bolesti ili poremećaja. Ono je inherentno biću, čija je suština fundamentalno heterogena. Ponovo uključeno u oblast svetog, budući realizovano u pokretu čiste potrošnje, u suverenom pokretu koji je nezainteresovan, neproduktivan, ono je, na kraju, i božansko posle mnogih vekova alijenacije, zatvaranja i ćutanja. Nasilno tragično, neukrotivo, ono uništava sva dostignuća civilizacije i razuma u svome besu preterivanja. U Batajevoj fikciji ono prvenstveno obuzima likove koji idu do krajnosti, koji su u potrazi za heterogenom, a samim tim i bezumnom, punoćom svoga bića. Ludilo se tada kombinuje sa transgresijom i frenetičnim erotizmom u istom impulsivnom pokretu prelaženja samog sebe favorizujući komunikaciju oslobođenih suština. Ono potom obuzima tekst izmenivši njegovo jezičko tkanje i prepuštajući ga devijantnosti jezika i tipografije, uništavajući koheziju pisanja, koje je, u skladu sa suštinom batajevskog bića, i samo heterogeno. Ludilo na kraju pogađa i pisca. Bataj obuzet pijanstvom prekomernosti, obrće dostignuća psihoanalize i postaje iskupitelj čija je misija da otkupi grehe čovečanstva koje je postalo alijenirano, nesposobno za bezumlje. Tako on ponovo definiše status pisca kao i znanja, i svoje knjige čini ekscentričnim delima, lucidno ludima.
Reference
Audoin, P. (1989) Sur Georges Bataille: Interview inimaginable. Cognac: Actual
Bataille, G. (1988) Oeuvres complètes. Paris: Gallimard, XI
Bataille, G. (1978) L' Erotisme. u: Sasso Robert [ur.] Georges Bataille: le systeme du non-savoir, une ontologie du jeu, Paris: Minuit
Bataille, G. (1979) L' Experience interieure. Paris: Gallimard
Bataille, G., Felman, S. (1978) La Folie et la chose litteraire. Paris: Seuil
Bataille, G. (1998) Les Larmes d' Eros. Paris: Domaine francais, 10/18
Bataille, G. (1936) La conjuration sacree. Acephale, num. 1, 24 juin 2
Clement, L. (1993) Sous le signe de la Meduse: de la rencontre au regard, essai sur l' erotisme: Apollinaire, Aragon, Barbey, Bataille. Paris: Universite Paris, these de doctorat, VII, III
Derrida, J. (1967) De l' economie restreinte a l' economie generale: un hegelianisme sans reserve. L' Arc, Paris, n. 32, 37
Emmanuel, T. (1996) Dossier sur Georges Bataille. u: Georges Bataille, Paris
Erasme, D. (1964) Eloge de la folie. Paris: GF Flammarion, trad. Fr. Pierre de Nolhac et M. Rat
Foucault, M. (1972) Histoire de la folie a l' age classique. Paris: Gallimard
Freud, S., Menahem, R. (1988) La mort tient parole. u: La Mort dans le texte, Lyon: Presses universitaires de Lyon
Gueunier, N. (1972) L' Impossible de Georges Bataille, essai de description structurale. u: Greimas A.J. [ur.] Essai de semiotique poetique, Paris: Larousse, 110-111
Hollier, D. (1995) Georges Bataille - apres tout. Paris: Belin
Laporte, R. (1994) L' Extreme pointe: Bataille et Blanchot. Montpellier: Fata morgana
Macherey, P. (2002) Le debat Foucault - Derrida autour de l' argument de la folie et du reve. Querelles cartesiennes, La revue de l' Universite de Lille, 3, n. 2, 13/11
Nang, B.G. (1991) L' Ecriture et le Mal, theorie du desenchantement: contribution aux recherches sur la theorie litteraire. Paris: Universite Paris, these de doctorat en litterature comparee, IV, III
Nodier, C., Gros, F. (1997) Creation et folie: une histoire du jugement psychiatrique. Paris: Presses universitaires de France
Rousseau, P., Lecoq, D. (1981) Un bestiaire pour Georges Bataille: Animalite. u: Un Bestiaire pour Georges Bataille, Saint-Loup: Billom
Sartre, J. (1992) Un nouveau mystique. u: Situation I: essai critique, Paris: Gallimard
 

O članku

jezik rada: francuski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 24.03.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka