Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:43
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 28  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 37, br. 3, str. 133-138
Integralni ili integrisani marketing
Univerzitet Singidunum, Beograd

e-adresadavcik@suonline.net
Ključne reči: marketing koncept; marketing funkcije; holistički marketing; sektor; integracija
Sažetak
U teoriji i praksi ne postoji jedinstveno gledište teoretičara i praktičara marketinga u pogledu stvaranja jedinstvenog marketing koncepta koji će se u organizaciji nametnuti kao poslovna filozofija, a ne kao skup ne koordiniranih i samostalnih aktivnosti. U poslednje četiri decenije razvijeni su mnogobrojni pristupi koji pokušavaju da na jedinstven način daju objašnjenje modernih poslovnih procesa. Kada se govori o integrisanom marketingu (Integrated Marketing) većina autora i primera iz prakse govori o integraciji funkcija i pojedinih akcija preduzeća koja bi trebalo da ih spoji u jednu celinu, jedan marketinški "glas". Verujemo da problematiku modernog poslovanja moramo staviti u širi poslovni kontekst i da je poslovanje mnogo kompleksnija aktivnost od proste unifikacije poslovnih akcija i funkcija, te želimo da predstavimo rešenje koje pod jednim imenom zovemo "Integralni marketing".
Reference
Crowther, J., ur. (2000) Oxford advanced learner's dictionary. Oxford: Oxford University Press
Davčik, N.St. (2004) Marketing strategija proizvoda u industriji hrane - ekološki pristup. Ecologica, vol. 11, br. 43, str. 25-32
Everling, L. (2005) Connective tissue: Integrated marketing. 06. januar
Hulbert, J.M., Capon, N., Piercy, N. (2003) Total integrated marketing. New York: Free Press
James, B.G.S. (1972) Integrated marketing. Harmondsworth, England: Penguin Books
Jenkins, A., Sain, B. (2004) IBM: A new model for IMC. Luton University Business School
Jenkins, A., Sain, B. (2004) Seeboard energy: Integrated marketing transforms the brand fortunes. Luton University Business School
Kotler, F.D. (2003) Kako kreirati, upravljati i dominirati tržištem. Novi Sad: Adizes
Kotler, P.J. (1999) Marketing management. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Kotler, P.J., Armstrong, G. (1999) Principles of marketing. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Kotler, P.J. (1999) Upravljanje marketingom - analiza, planiranje, primjena i kontrola. Zagreb: Informator
Ljubojević, Č.Lj. (1998) Menadžment i marketing usluga. Novi Sad: Stylos
Milisavljević, M.D. (1995) Marketing. Beograd: Savremena administracija
Sevier, R. (2005) In integration, the plan's the thing. http://universitybusiness.com
Vasiljev, S. (2004) Marketing - principi. Subotica: Birografika
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd, itd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 26.07.2007.