Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 7 od 70  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 49, br. 2, str. 105-112
Izazovi holističkog marketinga u umetničkim projektima
Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

e-adresaradmila.janicic@gmail.com
Ključne reči: Holistički marketing; marketing strategije; umetnički projekti; strategije brendiranja; strategije relacionog marketinga; inovacione strategije; društvene mreže
Sažetak
Izazovi holističkog marketing pristupa i strategija u umetničkim projektima, zasnovani su na uključenosti internog marketinga, integrisanog marketinga, relacionog marketinga i društveno odgovornog marketinga. Holistički marketing pristup u umetničkim projektima zasnovan je na inkluziji klasičnih i modernih medija, kao i na mogućnostima da se umetnički projekti približe ciljnim grupama, na moderan način. Marketing u umetnosti je specifično polje marketinga i zahteva sofisticiran pristup, što predstavlja izazov. Ključ uspeha i dobar način predstavljanja umetničkih ideja i poruka ciljnim javnostima je spoznaja i istraživanje njihovih potreba i želja. Cilj umetničkih projekata je da motiviše publiku na razmišljanje o društvenim problemima, kao i da ih inspiriše da aktivno učestvuju u društvenim promenama i razvoju društva u celini. Umetnost je uvek bila pokretač društvenih promena. Stoga, marketing strategije u umetničkim projektima predstavljaju izazov za holistički marketing pristup. U modernom okruženju, strategije brendiranja se adaptiraju i menjaju, u skladu sa modernim, društvenim medijima. Umetnički projekti su podržani na novim, modernim, komunikacionim platformama. Strategije relacionog marketinga su dobar način da se komunicira sa publikom. Strategije emocionalnog brendiranja umetničkih projekata predstavljaju poseban izazov za holistički marketing pristup. Moderni muzeji, kao što su Louvre muzej i Tate Modern muzej, koriste društvene mreže za komunikaciju sa ciljnim javnostima, sa posebnim akcentom na novim izložbama u oblasti slikarstva, fotografije i skulpture. Rad predstavlja moderni primer umetničkog projekta, pod nazivom 'Govor tela'.
Reference
*** (2012) Leksikon savremene culture - teme i teorije, oblici i institucije od 1945. do danas
Belch, G., Belch, M. (2012) Advertising and promotion: An integrated marketing communications perspective. New York: McGraw-Hill
Blakeman, R. (2006) Integrated Marketing Communication. Toronto: McMillan
David, P. (2005) Integrated Marketing Communication. Toronto: Elsevier
Denegri, J. (2012) Modernizam - avangarda. Beograd: Službeni glasnik
Denegri, J. (2016) Posleratni modernizam neoavangarde - postmodernizam. Beograd: Službeni glasnik
Filipović, V., Kostić, S.M. (2011) Odnosi s javnošću. Beograd: FON
Filipović, V., Kostić, S.M. (2011) Marketing menadžment. Beograd: FON
Kelner, D. (2004) Medijska kultura. Beograd: Clio
Kennet, C. (2008) Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communication. New York: Prentice Hall
Kevin, R. (2004) The Future Beyond Brands - Love marks. New York: Power House Books
Kolber, F. (2010) Marketing u kulturi i umetnosti. Beograd: Clio
Kotler, Ph., Keller, L. (2008) Marketing management. London: Prentice Hall, 12th Edition
Kotler, Ph., Keller, L. (2016) Marketing management. London: Prentice Hall, 15th Edition
Larry, P. (2008) Strategic Integrated Marketing Communication. Toronto: Elsevier
Malpas, S. (2005) The Postmodern. London: Rotledge
Pelsmacker, P., Geuens, M., Bergh, V. (2007) Marketing Communications. London: Prentice Hall
Pickett, M. (2013) An Analysis of Narrative and Voice in Creative Nonfiction. Journal of Arts and Humanities, Toronto, Vol. 2. No. 7
Reid, N., King, W., Delorme, E. (2008) Top Level Agency Creatives Look at Advertising Creativity Then and Now. Journal of Advertising
Starčević, M., Janičić, R. (2014) Sponsorship in Culture. Intercultural Journal, Belgrade, No.8. Pp.136-147
Starčević, M., Janičić, R. (2013) Activites of public relations in Servantes Institute. Belgrade: Readers, No. 36, Pp. 21-29
Stojanović, S. (2012) Kulturna industrija izdavaštvo - sme li se govoriti o novcu u kulturi. Kultura, br. 136, str. 405-421
Terence, S. (2008) Advertising promotion and other aspects of integrated marketing communications. New York: Prentice Hall
Tišma, A. (2004) Elektronska umetnost i Internet. Časopis Signal, Bepgrad
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/markt802105C
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci