Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 31  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 35, br. 1, str. 35-47
Masno-kiselinski sastav ovčjeg mleka autohtone rase
aUniverzitet u Sarajevu, Veterinarski fakultet, Federacija BiH
bUniversity of Life Sciences, NORAGRIC, Ås, Norway

e-adresaamina.hrkovic@vfs.unsa.ba
Ključne reči: mleko; masno-kiselinski sastav; ovce
Sažetak
Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 127 uzoraka mleka ovaca iz dva različita područja (Livno i Travnik), u letnjem periodu hranjenja (juli, avgust i septembar). Životinje su obeležene odgovarajućim brojem ušnih markica, na temelju čega su uvek prikupljani uzorci od istih životinja kroz različita razdoblja. Masne kiseline u mleku određene su gasnom hromatografijom (GC), te je utvrđena sledeća masno-kiselinska kompozicija: buterna kiselina, kapronska kiselina, kaprilna kiselina, kaprinska kiselina, stearinska kiselina, oleinska kiselina, linoleinska kiselina, arahidonska kiselina, eikozapentaenska kiselina, dokozaheksaenska kiselina, rumenska kiselina. Sadržaj masnih kiselina ovčjeg mleka u ovoj studiji pokazao je tendenciju varijacije, kako unutar tako i između područja uzorkovanja, te je karakterističan po svom relativno visokom sadržaju zasićenih masnih kiselina (SFA) tokom razdoblja žetve.
Reference
Addis, M., Cabiddu, A., Pinna, G., Decandia, M., Piredda, G., Pirisi, A., Molle, G. (2005) Milk and cheese fatty acid composition in sheep fed Mediterranean forages with reference to conjugated linoleic acid CIS-9,trans-11. Journal of Dairy Science, 88(10), 3443-3454
Andrišić, L. (2013) Mehanizmi stanične toksičnosti uzrokovani višestruko nezasićenim masnim kiselinama -pristup kvascem. Doktorska disertacija
Conte, V.B., Garcia, V.F. (2013) Fatty acid profile and composition of milk protein fraction in dairy cows fed long-chain unsaturated fatty acids during the transition period. Revista Brasileira Zootecnia, 42
Goudjil, H., Fontecha, J., Luna, P., de la M.A., Alonso, L., Hrković, A. (2009) Utjecaj biohemijskih parametara biohemijskih parametara krvi ovaca na kvalitet mlijeka i autohtonih sireva - Livanjskog i Travničkog. Magistarski rad
Juarez, M. (2004) Quantitative characterization of unsaturated and trans fatty acids in ewes milk fat. Lait, 84, 473-482
Klir, Ž., Antunović, Z., Novoselec, J. (2012) Sadržaj masnih kiselina u mlijeku. Mljekarstvo, 62, 231-240
Lindmark, M.H. (2008) Fatty acids in bovine milk fat. Food Nutrition Research, 52, 1-3
Ljubičić, I., Britvec, M., Mioč, B., Prpić, Z., Pavić, V., Vnučec, I. (2012) Florni sastav ovčarskih pašnjaka otoka Paga. Mljekarstvo, 62, 269-277
Marenjak, T.S., Poljičak-Milas, N. (2005) Utjecaj hranidbe krava na sastav bioaktivnih masnih kiselina u mlijeku. Krmiva, 47, 245-252
Markiewicz-Kęszycka, M., Czyżak-Runowska, G., Lipińska, P., Wójtowski, J. (2013) Fatty acid profile of milk: A review. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 57(2), 135-139
Mierlita, D., Daraban, S., Lup, E. (2011) Effects of breed on milk fatty acid profile in dairy ewes, with particular reference to CIS-9, trans-11 conjugated linoleic acid South African. Journal Animal Science, 41, 223-231
Mihaylova, G., Jahreis, G., Odjakova, T., Kafedjiev, V. (2005) Fatty acid profile of milk from sheep raised on mountain pastures. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 21, br. 5-6, str. 93-96
Palma, R.F., Esler, D.F.J.J., Rodrigues, G.J., Camargo,, Verdurico, I., Veiga,, Santos, M., Villela, B.R. (2013) Fatty acid profile and composition of milk protein fraction in dairy cows fed long-chain unsaturated fatty acids during the transition period. Revista Brasileira Zootecnica, 42, 813-823
Popović-Vranješ, A., Krajinović, M., Kecman, J., Trivunović, S., Pejanović, R., Krajinović, G., Mačak, G. (2010) Usporedba sastava masnih kiselina konvencionalnog i organskog mlijeka. Mljekarstvo, 60, 59-66
Tsiplakou, E., Mountzouris, K.C., Zervas, G. (2006) Concentration of conjugated linoleic acid in grazing sheep and goat milk fat. Livestock Science, 103, 74-84
Valvo, M.A., Bella, M., Scerra, M., Biondi, L. (2007) Effects of ewe feeling system (gross vs concentrate) on milk fatty acid composition. Options Mediterraneennes, 74, 227-231
Žan, M., Stibilj, V., Rogelj, I. (2006) Milk fatty acid composition of goats grazing on alpine pasture. Small Ruminant Research, 64(1-2), 45-52
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/BAH1901035H
objavljen u SCIndeksu: 16.07.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka