Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 34  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 37, br. 1, str. 17-26
Varijabilnost genetskih korelacija osobina mlečnosti i plodnosti kod krava simentalske rase u različitim regionima Srbije
Institut za stočarstvo, Beograd-Zemun

e-adresavladap4@gmail.com
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Institut za stočarstvo, Beograd-Zemun) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200022)

Ključne reči: genetske korelacije; simentalska rasa; regioni; mleĉnost; plodnost
Sažetak
Simentalska rasa goveda najviše se gaji u centralnom delu Republike Srbije gde ĉini oko 80% svih rasa. U podruĉjima intenzivnije govedarske proizvodnje gaje se populacije goveda naglašene mleĉnosti. U ekstenzivnijim, kao i brdskoplaninskim podruĉjima, gaje se nešto manje produktivna grla. Osnovni cilj ovih istraţivanja bio je da se na imanjima individualnih poljoprivrednih proizvoĊaĉa primenom savremenih metoda ispita varijabilnost genetskih korelacija proizvodnih i reproduktivnih osobina u zavisnosti od odgajivaĉkog podruĉja odnosno regiona, u kojima se grla i odgajaju. Ovim istraţivanjem je obuhvaćeno 2.589 kontrolisanih prvotelki simentalske rase, sa laktacijama zakljuĉenim u toku jedne godine. Sve prvotelke su se nalazile na imanjima individualnih poljoprivrednih proizvoĊaĉa na podruĉju Centralne Srbije. U radu su ispitane genetske korelacije izmeĊu sledećih osobina mleĉnosti i plodnosti: trajanje laktacije, prinos mleka u standardnoj laktaciji, sadrţaj mleĉne masti u standardnoj laktaciji, prinos mleĉne masti u standardnoj laktaciji, prinos 4% MKM u standardnoj laktaciji, uzrast pri prvom telenju, trajanje servis perioda. Rezultati istraţivanja genetskih korelacija dobijeni su korišćenjem mešovitih modela LSMLMW (Harvey 1990). Ispitivane genetske korelacije osobina mleĉnosti i plodnosti kod krava simentalske rase, pokazale su izraţenu varijabilnost u zavisnosti od odgajivaĉkog podruĉja gde se grla odgajaju.
Reference
*** (2019) Stručni izveštaj i rezultati obavljenih poslova kontrole mera za sprovođenje odgajivačkog programa u 2018. godini. Beograd-Zemun: Institut za stočarstvo
Campos, M.S., Wilcox, C.J., Becerril, C.M., Diz, A. (1994) Genetic parameters for yield and reproductive traits of Holstein and Jersey cattle in Florida. J Dairy Sci, 77(3): 867-73
Chauhan, V.P., Hayes, J.F. (1991) Genetic parameters for first milk production and composition traits for Holsteins using multivariate restricted maximum likelihood. J Dairy Sci, 74(2): 603-10
Costa, C.N., Blake, R.W., Pollak, E.J., Oltenacu, P.A., Quaas, R.L., Searle, S.R. (2000) Genetic analysis of Holstein cattle populations in Brazil and the United States. J Dairy Sci, 83(12): 2963-74
Gaydarska, V., Krustev, K., Simeonova, S., Ivanov, M. (2001) Influence of environmental and genetic factors on the milk yield and phenotypic and genotypic parameters of milk production in Black-and-White dairy cows in Bulgaria. Biotechnology in Animal Husbandry, 17 (1-2), str. 11-15
Harvey, W.R. (1990) Mixed model least squares and maximum likelihood computer program: User's guiede for LSML MW and MIX MDL
Lazarević, M. (2019) Procena priplodne vrednosti krava holštajn-frizijske rase za osobine mleĉnosti primenom metode selekcijskog indeksa. Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Marković, M. (1999) Mješoviti modeli-BLUP i ANIMAL model u procjeni oplemenjivačke vrednosti bikova holštajn-frizijske rase. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Miščević, B. (1995) Komponente varijansi, kovarijansi i genetski trend osobina mlečnosti tokom prve i kasnijih laktacija krava simentalske rase. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Oseni, S., Tsuruta, S., Misztal, I., Rekaya, R. (2004) Genetic parameters for days open and pregnancy rates in US Holsteins using different editing criteria. J Dairy Sci, 87(12): 4327-33
Pantelić, V., Sretenović, Lj., Ostojić-Andrić, D., Trivunović, S., Petrović, M.M., Aleksić, S., Ružić-Muslić, D. (2011) Heritability and genetic correlation of production and reproduction traits of Simmental cows. African Journal of Biotechnology, Vol 10(36); p. 7117-7121
Petrović, M.M., Lazarević, R., Lazarević, Lj., Aleksić, S., Miščević, B., Nikitović, N. (1998) Naslednost i povezanost reproduktivnih osobina i mlečnosti crno-belih goveda. Biotehnologija u stočarstvu, (1-2)p. 15-20
Toghiani, S. (2012) Genetic relationships between production traits and reproductive performance in Holstein dairy cows. Archives Animal Breeding, 55(5): 458-468
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/BAH2101017P
primljen: 29.12.2020.
prihvaćen: 20.01.2021.
objavljen u SCIndeksu: 06.04.2021.
Creative Commons License 4.0