Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:49
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:42

Sadržaj

članak: 9 od 20  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 67, br. 4, str. 26-35
Vizantijska umetnost i njen uticaj na savremenu modu
Visoka tehnološko umetnička strukovna škola, Leskovac

e-adresadjolekam@gmail.com
Ključne reči: vizantijska umetnost; moda; modni dizajn; stil
Sažetak
Vizantijska umetnost, iako strogo kanonizovana u tematici i stilu, dala je, kroz likovna ostvarenja poput mozaika, fresko slikarstva i iluminiranih rukopisa, brojne predstave kojima se ilustruju kanoni i moda odevanja vizantijskog čoveka. Kao najbrojniji ističu se primeri ktitorskih i reprezentativnih portreta vizantijskih careva, što je uslovilo mišljenje da je vizantijska moda prevashodno ceremonijalna odeća nastala za potrebe ofi cijalnih predstava. Ona i kao takva ima svoje faze razvoja i promena uslovljenih konstantnom potebom za lepšim i drugačijim. Simbolika svakog segmenta vladarskog kostima, odnosno komada odeće, a potom i nakita koji se nosio jasno ukazuje na potrebu za isticanjem sebe kao jedinstvenog pred svojim podanicima, što pravi svojevrsnu paralelu sa danasnjim svetom visoke mode i svetski poznatim ličnostima kao njihovim reprezentima u društveno važnim dogadjajima. U radu se prate i primeri savremenih kolekcija poznatih modnih dizajnera koje su inspirisane vizantijskom umetnošću.
Reference
*** (2011) CHANEL ... Pre-Fall. dostupno na: http://aline-fashion.blogspot.com/2010/12/chanel-prefall-2011.html, posećeno 15.11.2019
*** Umetnost u slici - Bizant i svijet islama. Rijeka: Otokar Keršovani
Atanasov, G. (1999) Insignite na srednovekovnite blgarski vladeteri, koroni, skiptri, sferi, oružje, kostjumi, nakit. Pleven
Ball, J.L. (2005) Byzantine dress: Representations of secular dress in eighthto twelfth-century painting. New York-Hampshire: Palgrave Macmilan
Bašić, R. (2017) Byzantine art and contemporary fashion. u: Zbornik radova Niš i Vizantija XV, Simpozijum, Niš 3-5 jun, 2016, Napisati na latinici: 217-224
Cutler, A. Ivory, steatite, enamel, and glass. u: The Oxford handbook of Byzantine studies, New York: Oxford University Press, 453-461
Cvetković, B. (1995) Prilog proučavanju vizantijskog dvorskog kostima - GRANATZA, ɅAPATZAΣ. Zbornik radova Vizantološkog instituta, Beograd, 34, str. 143-155
Đurić, V.J. (1975) Vizantijske freske u Jugoslaviji. Beograd: IZ Jugoslavija
Emmanuel, M. (1994) Hairstyles and Headdresses of Empresses, Princesses, and Ladies of the Aristocracy in Byzantium. Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς ἀρχαιολογικῆς ἑταιρείας, Ἀθήνα, 35: 113-113
Frfulanović-Šomođi, D., Savić, M. (2019) Moderni srednji vek u visokoj modi kroz dizajn Aleksandra Joksimovića. Internacional Journal - Knowledge, 31(3): 776-783
Grabar, A. (1969) Vizantija - vizantijska umetnost srednjeg veka. Beograd: Bratstvo jedinstvo
Kovačević, J. (1953) Srednjovekovna nošnja balkanskih Slovena - studija iz istorije srednjovekovne kulture Balkana. Beograd: Srpska akademija nauka-Istorijski institut
Mango, S. (2004) Oksfordska istorija Vizantije. Beograd: Dereta
Marjanović-Dušanić, C. (1994) Vladarske insignije i državna simbolika u Srbiji od XIII do XV veka. Beograd: SANU
Mistry, M. (2011) Pre-Fall 2011: Chanel. dostupno na: https://www.vogue.com/fashion-shows/pre-fall-2011/chanel, posećeno 15.11.2019
Obolenski, D. (1996) Vizantijski komonvelt. Beograd: Prosveta
Ostrogorski, G. (1996) Istorija Vizantije. Beograd: Prosveta
Ostrogorski, G. (1970) Obredi o krunisanjima iz Knjige o ceremonijama. u: O verovanjima i shvatanjima Vizantinaca, Beograd: Prosveta, 278-317
Ostrogorski, G. (1970) Vizantijski sistem hijerarhije država. u: O verovanjima i shvatanjima Vizantinaca, Beograd: Prosveta, 238-262
Parani, M. (2008) Fabrics and clothing. u: The Oxford handbook of Byzantine studies, New York: Oxford University Press, 407-420
Parani, M.G. (2003) Reconstructing the reality of images: Byzantine material culture and religious iconography (11th-15th centuries). Leiden-Boston: Brill
Phelps, N. (2013) Dolce & Gabanna. dostupno na: https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2013ready-to-wear/dolce-gabbana, posećeno 15.11.2019
Radojković, B. (1976) Metal srednjovekovni. u: Istorija primenjene umetnosti kod Srba, Beograd, 71-120
Radojković, B. (1969) Nakit kod Srba - od XII do kraja XVIII veka. Beograd: Muzej primenjene umetnosti
Simić Pribislav, Protođakon (2000) Crkvena umetnost - pregled razvoja graditeljstva i živopisa. Beograd: Zadužbina manastira Hilandara
Velimirović, D. (2008) Aleksandar Joksimović - moda i identitet. Beograd: Utopija
Vojvodić, D. (2009) Personalni sastav slike vlasti u doba Paleologa - Vizantija - Srbija - Bugarska. Zbornik radova Vizantološkog instituta, Beograd, br. 46, str. 409-433
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tekstind1904026F
objavljen u SCIndeksu: 03.01.2020.
Creative Commons License 4.0