Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 10 od 21  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 40, br. 6, str. 55-63
Pneumokonioze u autonomnoj pokrajini Vojvodini u periodu od 2000. do 2009. godine
aDom zdravlja, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika + Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet
cUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika

e-adresadriva@eunet.rs
Sažetak
Uvod. Pneumokonioze su profesionalna oboljenja pluća prouzrokovana udisanjem i akumuliranjem prašine u plućima. Cilj. Cilj rada je bio da se analiziraju kakrateristike pneumokonioza u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Materijal i metod. Analizirane su pneumokonioze u Vojvodini priznate i prijavljene kao profesionalno oboljenje u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad, u periodu 2000-2009. godine. Rezultati. U posmatranom desetogodišnjem periodu od ukupno prijavljenih 183 profesionalnih oboljenja bilo je 16 slučajeva pneumokonioza (8,7%). Svi registrovani slučajevi su bili silikoza. Najveći broj slučajeva registrovan je u metalnoj industriji 13 (7,1%), a zatim u građevinskoj industriji 2 (1,1%). U odnosu na polnu zastupljenost, registrovan je samo jedan slučaj obolevanja kod žena, dok su ostali radnici bili muškog pola. Do potpunog gubitka radne sposobnosti došlo je kod 25% radnika. Pneumokonioze su se najčešće javljale kod radnika u livnicama na radnim mestima: čistač odlivaka, obrađivač bruseva i šamoter na elektroindukcionim pećima. Upoređen je morbiditet pneumokonioza sa ranijim periodom, 1990-1999. godina. Iako je udeo pneumokonioza u ukupnom broju profesionalnih oboljenja u periodu 2000-2009. godina bio viši (8,7%), nego u prethodnom 1990-1999. godina (4,8%), nađena razlika nije bila značajna. Takođe, nisu nađene značajne razlike u karakteristikama pneumokonioza po proizvodnim delatnostima između ova dva perioda. Zaključak. Primena preventivnih mera radi sniženja prevalencije pneumokonioza na svim nivoima, uz angažovanje tima stručnjaka svih profila, posebno je značajna u metalnoj industriji.
Reference
*** (1971) Report of the working party on the definition of pneumoconiosis. u: International Pneumoconiosis Conference (IV), Geneva: International Labor Organization / ILO
*** (1997) Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti. Sl glasnik SRJ, br. 16
*** (2003) Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti. Sl glasnik RS, br. 105
Filipović, M. (1997) Rendgenološka slika pneumokonioza. u: Vidaković A. [ur.] Medicina rada, Beograd: Udruženje za medicinu rada Jugoslavije, II; 1001-1008
Fraser, R., Müller, N.L., Colman, N. (1999) Inhalation of inorganic dust: Pneumoconiosis. u: Fraser R., Müller N., Colman N. [ur.] Diagnosis of diseases of the chest, Philadelphia: Saunders, 4th ed., 2386-2484
International Labour Office (2002) Guidelines for the Use of the ILO International classification of radiographs of pneumoconioses. Occupational safety and health series, No. 22
Lukač, D. (1996) Livenje sivog liva. u: Vidaković A. [ur.] Medicina rada I, Beograd: Udruženje za medicinu rada Jugoslavije, 378-379
Marchiori, E., Ferreira, A., Müller, N.L. (2001) Silicoproteinosis: high-resolution CT and histologic findings. Journal of thoracic imaging, 16(2): 127-9
Mikov, I., Glavaški, M., Lugumerski, M. (2003) Pneumokonioze u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini. u: Pneumokonioze i respiratorne bolesti u vezi sa radom, Simpozijum, Beograd, 2003, 3-4 Oktobra, Rev rada, Zbornik radova, (spec. izd.):70-5
Mikov, I., Glavaški, M., Crepulja, J. (2008) Značaj internacionalne radiološke klasifikacije za priznavanje pneumokonioze kao profesionalnog oboljenja. Pneumon, br. 45, str. 89-93
Mikov, M. (2007) Pneumokonioze. u: Mikov M, Мікоv I. [ur.] Medicina rada, Novi Sad: Ortomedics, 100-38
Mikov, M. (1985) Poslovi kalupovanja u livnicama sivog liva. u: Mikov M. [ur.] Metodologija ispitivanja uslova u osnovnim organizacijama udruženog rada s ciljem da se odrede poslovi, odnosno radni zadaci sa posebnim uslovima rada, Beograd: Naučna knjiga, str. 49-50
Ng, T.P., Chan, S.L., Lee, J. (1992) Predictors of mortality in silicosis. Respiratory medicine, 86(2): 115-9
NIOSH (2002) Health effects of occupational exposure to respirable Crystalline Silica. u: NAIOSH Publication No. 2002-129, Cincinnati, OH: National Institute for Occupational Safty and Health (NIOSH)
Weil, I., Jones, R., Parkes, W. (1994) Silicosis and related diseases. u: Parkes W. [ur.] Occupational lung disorders, London: Butterworths, str. 285-339
Žuškin, E., Šarić, M., Zavalić, M., Kanaljak, B. (2002) Pluća i bronhi. u: Šarić M, Žuškin E. [ur.] Medicina rada i okoliša, Zagreb: Medicinska naklada, 428-54
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZZ1106055P
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka