Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 38  
Back povratak na rezultate
2014, br. 49, str. 137-144
Uticaj gimnastičkog vežbanja na razvoj brzine kod devojčica mlađeg školskog uzrasta
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Leposavić
bGimnastički klub 'Gimnastix', Niš
Ključne reči: gimnastika; razvoj brzine; devojčice mlađeg školskog uzrasta
Sažetak
Različitim kretnim aktivnostima, učeći o svom telu i motorici, dete razvija svoju motoriku, stiče drugačije motoričke sposobnosti i navike i razvija motoričke aktivnosti. U ovom radu predmet istraživanja samo je jedan segment antropološkog prostora koji se odnosi na motoričku sposobnost brzinu. Za potrebe ovog istraživanja ispitano je ukupno 212 učenica trećeg i četvrtog razreda iz tri osnovne škole u Nišu. Ispitanice su razvrstane u četiri grupe, tri eksperimentalne i jednu kontrolnu. Učenice iz eksperimentalnih grupa realizovale su nastavni program sa primenom elemenata sportske, ritmičke i razvojne gimnastike u nastavi fizičkog vaspitanja. Učenice iz kontrolne grupe (48) su realizovale aktuelni nastavni program fizičkog vaspitanja Republike Srbije. Na početku školske godine izvršeno je inicijalno (prvo) merenje a na kraju eksperimcnta finalno (drugo) merenje i nakon toga izvršena je obrada osnovnih statističkih podataka. Rezultati, koji su dobijeni u ovom istraživanju, obrađeni su pomoću SPSS statističkog programa za kompjutersku obradu podataka. U ovom istraživanju koristili su se multivarijantni postupci MANCOVA i MANOVA, a od univarijantnih pastupaka primenjene su ANCOVA, ANOVA i interval poverenja na razlici korigovanih sredina. Imajući u vidu uticaj eksperimentalnih tretmana, može se istaći da su eksperimentalni programi, sa svim svojim karakteristikama, veoma doprineli poboljšanju brzine.
Reference
Aleksic, D., Lilic, Lj., Karalejic, S., Tosic, S., Mekic, B. The examination of effects of basketball training process on spedeveloping on 9-10 years old boys. u: [ur.] Health Education and Quality of Life III, Česke Budjeovice: University of South Bohemia, Conferece proceedings, Full Text on CD. ISBN 978-80-7394-303-5. 2011: 6-10
Aleksic, D., Stanković, S., Milenković, V., Lilic, Lj. (2013) Efekat primene elemenata ritmičke gimnatike na razvoj brzine kod devojčica starosti 9 i 10 godina. Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje Sport mont, Broj, XI, Podgorica: Crnogorska sportska Akademija, 426-432; 37, 38; 39
Aleksić, D. (2010) Efekti primene gimnastičkih sadržaja u nastavi fizičkog vaspitanja na transformaciju nekih antropoloških dimenzija kod učenica mlađeg školskog uzrsta. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Neobjavljena doktorska disertacija
Bala, G. (1981) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Institut fizičke kulture
Kodym, M., i dr. (1978) Vyber sportovnich talentu. Praha: Teoreticke zaklady. Olympia
Menezes, L., Dantas, P., Filho, J.F. (2009) Rhythmic Gymnastics On Different Levels Of Qualification. A Comparative Study. Medicine & Science in Sports & Exercise, 41(Supplement 1): 310
Milenković, V. (2002) Antropometrijske karakteristike i efikasnost primene eksperimentalnog programa sportske gimnastike na neke motoričke sposobnosti učenika VII razreda osnovne škole. Leposavić: Fakultet za fizičku kulturu, doktorska disertacija
Vraneković, S., Tkalčić, S., Horvatin-Fučkar, M. (2003) Analiza rezultata dobivenih mjerenjem bazičnih motoričkih sposobnosti učenica od 5. do 8. razreda osnovne škole (Analysis of measurbasic abilities of female pupils in elementary school). Ljetna škola kineziologa republike Hrvatske, 12, Rovinj: Hrvatski kineziološki savez, 77-89
Zaciorski, V.M. (1975) Fizička svojstva sportista. Beograd: SOFK Jugoslavije