Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 6 od 38  
Back povratak na rezultate
2013, br. 48, str. 107-113
Efekti primene elemenata gimnastike u nastavi fizičkog vaspitanja na razvoj koordinacije kod učenica mlađeg školskog uzrasta
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Leposavić
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina
Sažetak
Koordinacija je kao bazična motorička sposobnost veoma kompleksna, pri čemu se nivoi regulacije kretanja mogu menjati, a u regulaciju se uključuju i energetski mehanizmi, ako i mehanizmi jednostavnog strukturiranja kretanja. Za procenu motoričke sposobnosti koordinacije, primenjeno je tri motorička testa: MPON, MSL3, MONT. U toku školske 2005/06 godine izvršeno je istraživanje s ciljem da se utvrde efekti primene elemenata gimnastike u nastavi fizičkog vaspitanja na razvoj koordinacije kod učenica mlađeg školskog uzrasta. U ovom istraživanju koristili su se multivarijantni postupci MANCOVA, MANOVA, diskriminativna analiza, a od univarijantnih pastupaka primenjene su ANCOVA, ANOVA i interval poverenja na razlici korigovanih sredina. Posle završenog eksperimentalnog tretmana, utvrđeno je da se rezultati učenica iz eksperimentalne u odnosu na kontrolnu grupu, značajno statistički razlikuju kod sva tri testa za procenu koordinacije. Osnovni zaključak je da su učenice iz eksperimentalne u odnosu na ispitanice iz kontrpolne grupe postigle značajno veće nastavne efekte u smislu značajnog povećanja ispitivanih motoričkih sposobnosti a koje su rezultat uticaja eksperimentalnog tretmana, kao i drugih spoljnih i unutrašnjih faktora.
Reference
Bala, G. (1981) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Institut fizičke kulture
Kioumourtzoglou, E., Derri, V., Mertzanidou, O., Tzetzis, G. (1997) Experience with perceptual and motor skills in rhythmic gymnastics. Perceptual and Motor Skills, 84(3c): 1363-1372
Kurelić, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Institut za naučna istraživanja fakulteta za fizičko vaspitanje
Menezes, L., Dantas, P., Filho, J.F. (2009) Rhythmic Gymnastics On Different Levels Of Qualification. A Comparative Study. Medicine & Science in Sports & Exercise, 41(Supplement 1): 310
ODSECENA,, Starosta, W., Karpinska, A., Podciechowska, K. Interdependence of selected motor co-ordination abilities in 7-17old physical active girls: A new ideas in fundamentals of human movement year
Popović, R., i dr. (1998) Specifične antropološke karakteristike studentkinja fizičke kulture. Niš: SIA, Monografija - I deo
Starosta, W., Jevtic, B. (2009) Monography book. 232-237
Zaciorski, V.M. (1975) Fizička svojstva sportista. Beograd: SOFK Jugoslavije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gads1348107A
objavljen u SCIndeksu: 25.07.2015.