Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 7 od 38  
Back povratak na rezultate
Razlike u motoričkim sposobnostima učenika starosti 13 godina merenih 1970. i 1995. godine
aUniverzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bUniverzitet u Banjoj Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Republika Srpska, BiH
Sažetak
Smanjenom fizičkom aktivnošću procenat masnog tkiva se uvećava u odnosu na mišićno, što značajno utiče na nivo motoričkih sposobnosti učenika. Rezultati ranije provedenih istraživanja u prostoru motoričkih sposobnosti brzo zastarevaju, tako da je neophodno takva istraživanja periodično ponavljati, kako bi se imao pravi uvid u njihovu stvarnu vrednost. U periodu školskog uzrasta praćenje rasta i razvoja učenika nam daje mogućnost da procenjujemo pravilnost razvojnog perioda. Merenjem motoričkih dimenzija učenika dolazimo do podataka o njihovom razvoju. Ako želimo doći do činjenica da li postoji promena u razvoju motoričkih sposobnosti, potrebno je njihov razvoj upoređivati sa razvojem učenika iste starosti merenih pre više od dvadeset godina. Cilj ovog rada je bio da utvrdi razliku motoričkih sposobnosti učenika starih 13 godina merenih 1970. i 1995. godine. Merenja motoričkih sposobnosti su izvršena po metodologiji koju su primenili Kurelić i sar. (1975). Utvrđivanje razlika je izvršeno primenom Difference testa iz statističkog paketa Statistica 8.0 for Windows, s obzirom na to da su upoređivani dostupni podaci aritmetičkih sredina i standardnih devijacija ispitanika. Rezultati ovog istraživanja ukazuju da su učenici mereni 1970. godine većih motoričkih sposobnosti u odnosu na učenike iste starosti merenih 1995. godine, osim u testu taping nogom (MTAN).
Reference
Findak, V. (1999) Metodika telesne i zdravstvene kulture. Zagreb: Školska knjiga
Findak, V., Metikoš, D., Mraković, M., Neljak, B. (1996) Primjenjena kineziologija u školstvu - norme. u: Hrvatski pedagoški-književni zbor, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu
Findak, V., Mraković, M. (1998) Strategija razvoja tjelesne i zdravstvene kulture, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije u Hrvatskoj u 21. stoljeću. u: Zbornik radova 7. ljetne škole Pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Rovinj
Grantov, Z., Dizdar, D., Janković, V. (1998) Structural analysis of the volleyball game elements based on certain anthropological features. Kinesiology, 30, 44-51
Kamasi, F. (2001) Pripremni period - fizička priprema sa posebnim naglaskom na razvoj eksplozivne snage. u: Savremena odbojka: pravci razvoja i usavršavanja, Novi Sad: Republički zavod za sport, str. 44-59
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Dj., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Institut za naučna istraživanja, FFK
Marelić, N., Žufar, G., Omrčen, D. (1998) Influence of some situation-related parameters on the score in volleyball. Kinesiology, 30, 55-65
Mišigoj-Duraković, M. (2008) Kinantropologija - biološki aspekti telesnog vežbanja. Zagreb: Kineziološki fakultet
Mraković, M. (1997) Uvod u sistematsku kineziologiju. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu
Prskalo, I. (2004) Osnove kineziologije. Petrinja: Visoka učiteljska škola
Prskalo, I. (2005) Kineziološko motrište na slobodno vrijeme djeteta. Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu, 2(10); 329-340; 7
Prskalo, I., Kraljević, Ž., Kovačić, M. (2011) Mjesto stanovanja prediktor spolnog dimorfizma nekih motoričkih sposobnosti u primarnoj edukaciji. u: Prskalo I., Novak D. [ur.] Tjelesna i zdravstvena kultura u 21. stoljeću - kompetencije učenika, Poreč: Hrvatski kineziološki savez, 394-399
Stojanović, D., Stojanović, N., Stojanović, T. (2012) Razlike u longitudinalnim i cirkularnim dimenzijama tela učenika starosti 13 godina merenih 1970. i 1995. godine. u: Zbornik sažetaka LI kongresa Antropološkog društva Srbije, Niš
Stojanović, T., Kostić, R., Milkić, D. (2005) Supplement to the modeling of volleyball motorics of selected younger players in Serbia / Prilog modeliranju odbojkaške motorike selektiranih pionira Srbije. u: Congress of European college of sport science (10), code 4901
Stojanović, T. (1998) Vlijanie na nastavnite sodržini od košarka na somatskiot status na učenicite vo nastavata po fizičko vospitanie. Skopje: Fakultet za fizička kultura, Magisterski trud
Stojanović, T., Kostić, R.M. (2002) Efekti pliometrijskog modela sportskog treninga za razvoj skočnosti odbojkaša. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 1, br. 9, str. 11-25
Stojanović, T., Nešić, G., Karalić, T. (2008) Komparativna analiza motoričkih modela odbojkaških pionirskih selekcija Srbije u periodu od 1996. do 2004. godine. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 229-237
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gads1348001S
objavljen u SCIndeksu: 25.07.2015.