Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 8 od 38  
Back povratak na rezultate
2012, br. 47, str. 301-309
Efekti eksperimentalnog programa motoričke snage na adaptivne procese funkcionalnih sposobnosti i koordinacije kod selekcionisanih džudista
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Pale, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: mladi džudisti; motorička snaga; funkcionalne sposobnosti i koordinacija; kanonička diskriminativna analiza
Sažetak
Uzorak je činilo 46 ispitanika, učenika osnovnih škola, uzrasta 13 godina ± 6 meseci izabranih iz populacije mladih džudista na Palama. Cilj istraživanja je bio utvrđivanje efekata eksperimentalnog programa motoričke snage na adaptivne procese funkcionalnih sposobnosti i koordinacije kod selekcionisanih džudista. Rezultati istraživanja kanoničke diskriminativne analize su pokazali da je primenom dvadesetčetvoročasovnog eksperimentalnog programa motoričke snage došlo na kraju eksperimentalnog perioda do statitistički značajnog povećanja nivoa funkcionalnih sposobnosti i koordinacije kod ispitanika.
Reference
Baechle, T.R. (1994) Essentials of Strength Training and Conditioning. Champaign, IL: Human Kinetics
Bratić, M., Radovanović, D., Nurkić, M. (2008) Efekti trenažnog programa pripremnog perioda na mišićnu snagu vrhunskih džudista. Acta medica Medianae, vol. 47, br. 1, str. 22-26
Bratić, M. (2003) Džudo. Niš: Fakultet fizičke kulture
Bratić, M.V., Nurkić, M. (2005) Modelovanje treninga džudista prema inovacionim tehnikama / The modeling of a judo training session based on innovative techniques. u: R.Izet [ur.] Naučni simpozijum Nove tehnologije u sportu, Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, (str. 69-73
Cicović, B., Pelemiš, V. (2011) Kanoničke relacije funkcionalnih sposobnosti i morfoloških karakteristika sa rezultatima motoričke koordinacije džudista. Sport i zdravlje, 6 (1); 5-11
Ćirković, Z. (1991) Kondiciona priprema u džudou. Beograd: SM Desing
Dragić, B. (1996) Džudo za obrazovanje trenera. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Heimar, S., Medved, R. (1997) Funkcionalna dijagnostika treniranosti sportaša. u: Međunarodno savetovanje, Zbornik radova, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet za fizičku kulturu, str. 23-44
Hirtz, P., Starosta, W. (2002) Sensitive and critical periods of motor coordination development and its relation to motor learning. (Senzibilni i kritični periodi razvoja motoričke koordinacije i povezanost sa motoričkim učenjem). Journal of Human Kinetics, (7): 19-28
Koblev, J.K., Rubanov, M.N., Nevzorov, V.M. (1987) Borenje - Džudo. Moskva: Fiskultura i sport
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje - Institut za naučna istraživanja
Malacko, J., Rađo, I. (2004) Tehnologija sporta i sportskog treninga. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Milanović, D. (2007) Teorija treninga, Priručnik za studente sveučilišnog studija. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Mišigoj-Duraković, M. (2008) Kinantropologija - biološki aspekti telesnog vežbanja. Zagreb: Kineziološki fakultet
Obadov, S. (2005) Džudo - udžbenik. Novi Sad: Univerzitet
Pržulj, D. (2006) Osnovi antropomotorike. Pale: Fakultet fizičke kulture
Pržulj, D. (2006) Antropomotorika. Istočno Sarajevo: Fakultet fizičke kulture
Rakovac, M., Heimar, S. (2003) Utjecaj kondicijske pripreme tipa jakosti i snage na živčani i mišićni sustav sportaša. u: Kondicijska priprema sportaša, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2 dio
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gads1247301C
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2013.