Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 9 od 38  
Back povratak na rezultate
2012, br. 47, str. 131-138
Motoričke sposobnosti učenica osnovne škole urbane i ruralne sredine
aVisoka škola strukovnih studija, Akademija fudbala, Beograd
bUniverzitet u Banjoj Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Republika Srpska, BiH
Sažetak
Motoričke sposobnosti učenika osnovnoškolskog uzrasta bile su čest predmet istraživanja u fizičkoj kulturi, međutim, činjenica je da postoji veoma mali broj istraživanja koja su se bavila uticajima rezidencijalnog statusa ispitanika na motoričke sposobnosti. Teorijsko-empirijsko istraživanje sprovedeno je na uzorku od 188 učenica (urbana sredina = 98 učenica; ruralna sredina = 90 učenica) šestog i sedmog razreda osnovne škole. Rezultati kanoničke diskriminativne analize motoričkih sposobnosti učenica pokazali su da postoje značajne razlike u motoričkim sposobnostima ispitanica različitog rezidencijalnog statusa. Devojčice iz ruralne sredine imale su bolje rezultate u većini testova (10 od 18), ali ta većina nije apsolutna. Na osnovu dobijenih rezultata može se pretpostaviti da upravo sredinski faktori različitih životnih sredina doprinose razlici u motoričkim sposobnostima ispitanica.
Reference
Badrić, M., Petračić, T. (2007) Razlike u antropometrijskim obilježjima i motoričkim sposobnostima učenika urbanih i ruralnih sredina. u: Bala G. [ur.] Antropološki status i fizička aktivnost dece, omladine i odraslih, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 107-113
Bathrellou, E., Lazarou, C., Panagiotakos, D.B., Sidossis, L.S. (2007) Physical activity patterns and sedentary behaviors of children from urban and rural areas of Cyprus. Central European journal of public health, 15(2): 66-70
Eiben, O.G., Barabás, A., Németh, Á. (2005) Comparison of Growth, Maturation and Physical Fitness of Hungarian Urban and Rural Boys and Girls. J Hum Ecol., 17: 93-100
Gadžić, A., Vučković, I. (2009) Participation in sports and sociometric status of adolescents. Biomedical human kinetics, 1: 83-85
Gredelj, M., Metikoš, D., Hošek, A., Momirović, K. (1975) Model hijerarhijske strukture motoričkih sposobnosti.1. Rezultati dobijeni primjenom jednog neoklasičnog postupka za procjenu latentnih dimenzija. Kineziologija, 5 (5), 7-81
Janz, K.F., Dawson, J.D., Mahoney, L.T. (2000) Tracking physical fitness and physical activity from childhood to adolescence: The Muscatine study. Medicine & Science in Sports & Exercise, 32(7): 1250-1257
Loucaides, C.A., Chedzoy, S.M., Bennett, N. (2004) Differences in physical activity levels between urban and rural school children in Cyprus. Health education research, 19(2): 138-47
Maksimović, N., Kuljić, R., Matić, R. (2010) Faktori rizičnog ponašanja dece. Sociološki pregled, vol. 44, br. 3, str. 407-417
Matić, R., Jakšić, D. (2007) Socio-ekonomske karakteristike i motoričko ponašanje devojčica mlađeg školskog uzrasta. u: Bala Gustav [ur.] Antropološki status i fizička aktivnost dece omladine i odraslih, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 213-21
Mikalački, M., Hošek-Momirović, A., Bala, G. (2006) Povezanost socijalnog statusa roditelja sa fizičkom aktivnošću učenica osnovnih škola. u: Bala G. [ur.] Zbornik radova Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 249-256
Petrić, V. (2009) Povezanost indeksa tjelesne mase i funkcionalnih sposobnosti te razlike u istima između učenika urbanih naselja i ruralnih sredina. u: Neljak B. [ur.] Zbornik radova 18 ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, 214-220
Radovanović, D., Aleksandrović, M., Stojiljković, N.Đ., Ignjatović, A., Popović, T., Marinković, M. (2009) Uticaj treninga u preadolescentnom uzrastu na kardiorespiratornu izdržljivost. Acta medica Medianae, vol. 48, br. 1, str. 37-40
Strel, J., Bizjak, K., Starc, G., Kovač, M. (2009) Longitudinalna komparacija razvoja nekih telesnih karakteristika i motoričkih sposobnosti dve generacije dece i omladine od 7. do 18. godina starosti u slovenačkim osnovnim i srdenjih školama u razdobljima 1990-2001. i 1997-2008. u: Teorijski, metodološki i metodički aspekti fizičkog vežbanja. Međunarodna naučna konferencija, 21-33
Šiljeg, K., Zečić, M., Mrgan, J., Kević, G. (2008) Praćenje trenda promjene morfoloških i aerobnih sposobnosti srednjoškolaca od 2001. do 2006. godine. u: Neljak B. [ur.] Zbornik radova 17 ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske Stanje i perspektiva razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, 206-212
Tinazci, C., Emiroğlu, O. (2010) Assessment of Physical Fitness Levels, Gender and Age Differences of Rural and Urban Elementary School Children. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 30(1): 1-7
Tomkinson, G.R., Olds, T.S., Gulbin, J. (2003) Secular trends in physical performance of Australian children. Evidence from the Talent Search program. Journal of sports medicine and physical fitness, 43(1): 90-8
Wedderkopp, N., Froberg, K., Hansen, H.S., Andersen, L.B. (2004) Secular trends in physical fitness and obesity in Danish 9-year-old girls and boys: Odense School Child Study and Danish substudy of the European Youth Heart Study. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 14(3): 150-155
Živanović, N. (2009) Apoteoza fizičkog vežbanja. u: Međunarodna naučna konferencija Teorijski, metodološki i metodički aspekti fizičkog vežbanja, Zbornik radova, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 104-107
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gads1247131G
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2013.