Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 3, br. 1, str. 21-29
Niške muzičke svečanosti i avangardna muzika - studije slučaja - koncert Elektronskog studija III programa Radio Beograda i 'Veče Džona Kejdža'
Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti

e-adresacvetkos@mts.rs
Ključne reči: Niške muzičke svečanosti (NIMUS); avangarda; festivali; elektroakustična muzika; Elektronski studio Radio Beograda
Sažetak
U periodu dominacije socijalističkog realizma i umerenog modernizma, koji su za srpsko posleratno muzičko stvaralaštvo značili izolaciju od evropskih i svetskih avangardnih tendencija, tokom šezdesetih i sedamdesetih godina XX veka, muzika srpskih i jugoslovenskih stvaralaca mlađe generacije postaje otvorena za nove zvučne koncepte serijalizma, aleatorike, elektronskog medija i minimalizma. Radikalan prekid sa tradicijom i promene u gotovo svim aspektima nove muzike - estetici, notaciji, zvučnoj realizaciji - otežali su uspostavljanje jasnih kriterijuma za njeno vrednovanje i, samim tim, širu recepciju najaktuelnijih tendencija. Osim dva institucionalna muzička punkta na kojima se izvodila i propagirala savremena svetska i domaća muzika - međunarodni Zagrebački bijenale, osnovan 1961, i Jugoslavenska muzička tribina u Opatiji, osnovana 1964. (od 1979. pod nazivom Tribina muzičkog stvaralaštva Jugoslavije), koncertne i festivalske pozornice u vodećim muzičkim centrima tadašnje Jugoslavije pokazale su priličnu uzdržanost prema savremenoj muzici. Na primeru recepcije elektroakustičnih kompozicija nastalih u Elektronskom studiju III programa Radio Beograda i sonata za preparirani klavir Džona Kejdža (Cage), koje su izvedene na festivalu umetničke muzike Niške (Oktobarske) muzičke svečanosti osamdesetih godina prošlog veka, u radu se govori o zastupljenosti avangardne muzike na ovoj muzičkoj manifestaciji i odnosu lokalne javnosti prema savremenim kompozicionim strujanjima.
Reference
Cvetković, S. (2014) Kriza ozvučena muzikom, muzika obeležena krizom - Niške muzičke svečanosti (NIMUS) u poslednjoj deceniji XX veka. Teme, vol. 38, br. 3, str. 1365-1384
Despić, D. (2000) BEMUS (1969-1989) - trideset godina Beogradskih muzičkih svečanosti. Beograd: Jugokoncert
Gržinić, M. (2005) Avangarda i politika - istočnoevropska paradigma i rat na Balkanu. Beograd: Beogradski krug
Ignjatović, M. (1986) Čudo Džona Kejdža - klavirski resital Nade Kolundžije. Narodne novine, 6, 13 oktobar
Ivanović, M. (1976) Posle Oktobarskih muzičkih svečanosti. Narodne novine, 10, 23 oktobar
Ivanović, M. (1978) Oktobarske muzičke svečanosti Niš 78 Svetkovina muzike. Narodne novine, 10, 10 oktobar
Ivanović, M. (1981) Koncert Elektronskog studija Radio-Beograda - muzika novog izraza. Narodne novine, 10-11 oktobar; 16
Ivanović, M. (1981) Koncert dua Vernjikov - Bogino. Narodne novine, 5, 12 oktobar
Ivanović, M. (1981) Opera za publiku. Narodne novine, 11, 15 oktobar
Mandić, I. (1972) Da li nam je Bijenale potreban?. u: Selem P. [ur.] Novi zvuk - izbor tekstova o suvremenoj glazbi, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, str. 189-192
Milosavljević, T. (1986) Počinju muzičke svečanosti. Narodne novine, 5, 8 oktobar
Nešić, T. (1976) Završene niške Oktobarske muzičke svečanosti - kojim putem dalje?. Politika, 16, 20 oktobar
Ozgijan, P. (1974) Sa BEMUS-a - elektronski zvukovi. Politika, 14, 24 oktobar
Petrović, D. (2006) Monografija 30 godina NIMUS-a. Niš: Punta
Radovanović, V. (1985) Elektronski studio Radio Beograda. Beograd: PGP-RTB, Propratni tekst LP izdanja
Stefanović, P. (1952) O nerazumevanju muzike kod nas. Književnost, 4, 349
Šuvaković, M. (2009) Sećanje na umetnost komunizma analiza kontradikcija - pristupi i prestupi. Remont art files: časopis za promociju savremene umetnosti, 2/3, 10-16
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/artefact3-14741
objavljen u SCIndeksu: 19.12.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka