Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 3 od 25  
Back povratak na rezultate
Razvijenost komponenti pojma merenje dužine kod učenika prvog razreda osnovne škole
aOŠ 'Branko Ćopić', Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresaolivera.djokic@uf.bg.ac.rs
Ključne reči: merenje dužine; komponente pojma merenje dužine; početna nastava geometrije; nastavni program
Sažetak
Rezultati međunarodnih istraživanja, npr. TIMSS, pokazuju da je učeničko razumevanje geometrijskih sadržaja često na nižem nivou u odnosu na sadržaje drugih oblasti matematike. Kako bismo otkrili uzrok, usredsredili smo se na početak osnovnoškolskog matematičkog obrazovanja tražeći osnovne razloge nižeg postignuća učenika u ovoj oblasti. Ispitivali smo uspešnost učenika prvog razreda u oblasti Merenje i mere, sa akcentom na merenje dužine. Cilj rada je bio da utvrdimo koliko su učenici prvog razreda uspešno ovladali pojmom merenje dužine, koji se sastoji od komponenti na kojima se zasniva postupak merenja; reč je o sledećim komponentama: razdeljivanje, nadovezivanje merne jedinice, tranzitivnost, konzervacija, akumulacija udaljenosti i relacija između mernog broja i merne jedinice. Primenjena je deskriptivna metoda. Osnovni zaključci rada jesu da kod učenika postoji veliki jaz u usvojenosti pojma merenje dužine i komponentama od kojih je pojam sastavljen, kao i da tada važeći nastavni program iz matematike, koji je uticao na rad učitelja i na autore udžbenika, nije pružao sigurnu osnovu i podršku učiteljima u radu. Novi Plan i program nastave i učenja za prvi razred delimično sadrži izmene koje su u skladu sa rezultatima našeg istraživanja. Pa ipak, za dalja istraživanja predlažemo sagledavanje formiranja pojma merenje dužine kroz sve njegove komponente, i to kroz praktične podsticaje i prostorno iskustvo učenika, kao i kroz primere u kojima bi učenici uočavali odnose tela u prostoru, upoređivali veličine tela i sl.
Reference
Antić, M. (2017) Uvođenje pojma merenja dužine u početnoj nastavi matematike. Beograd: Učiteljski fakultet, master rad
Banđur, V., Potkonjak, N. (2006) Istraživački rad u školi: akciona istraživanja. Beograd: Školska knjiga
Barrett, J.E., Jones, G., Thornron, C., Dickson, S. (2003) Understanding children's development strategies and concepts for length. u: Clements D., Bright G. [ur.] Learning and teaching measurement, Virginia: National Council of Teachers of Mathematics, 17-30
Barrett, J.E., Clements, D.H. (2003) Quantifying Path Length: Fourth-Grade Children's Developing Abstractions for Linear Measurement. Cognition and Instruction, 21(4): 475-520
Battista, M.T. (2006) Understanding the development of students' thinking about length. Teaching Children Mathematics, 13 (3): 140-146
Blagdanić, S. (2014) Obrazovni standardi. u: Leksikon obrazovnih termina, Beograd: Učiteljski fakultet, 530-531
Božin, A. (2014) Konzervacija. u: Leksikon obrazovnih termina, Beograd: Učiteljski fakultet, 326-327
Bragg, P., Outhred, L. (2004) A measure of rulers: The importance of units in a measure. u: Høines M.J., Fuglestad A.B. [ur.] 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education 2, July 14-18, 2004, Proceedings, Bergen, Norway: Bergen University College, 159-166
Buys, K., De, M.E. (2008) Domain description measurement. u: van den Heuvel-Panhuizen M., Buys K. [ur.] Young children learn Measurement and Geometry, Rotterdam: Sense Publishers, 15-36
Carpenter, T.P., Lewis, R. (1976) The Development of the Concept of a Standard Unit of Measure in Young Children. Journal for Research in Mathematics Education, 7(1): 53
Cobb, P. (2003) Investigating students' reasoning about linear measurement as a paradigm case of design research. u: Stephan M., Bowers J., Cobb P., Gravemeijer K. [ur.] Supporting Students' Development of Measuring Conceptions: Analyzing Students' Learning in Social Context, Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics, 1-16
Đokić, O. (2006) Uloga intuicije u nastavi geometrije. Inovacije u nastavi, 19 (2): 21-27
Đokić, O. (2014) Mere i merenje. u: Leksikon obrazovnih termina, Beograd: Učiteljski fakultet, 388-389
Đokić, O., Zeljić, M. (2017) Teorije razvoja geometrijskog mišljenja prema Van Hilu, Fišbajnu i Hudemon-Kuzniaku. Teme, vol. 41, br. 3, str. 623-637
Đokić, O.J. (2014) Realno okruženje u početnoj nastavi geometrije. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 27, br. 2, str. 7-21
Gravemeijer, K. (2014) Number Lines in Mathematics Education. u: Lerman, Stephen [ur.] Encyclopedia of Mathematics Education, Dordrecht: Springer Nature America, Inc, str. 466-470
Hiebert, J. (1981) Cognitive Development and Learning Linear Measurement. Journal for Research in Mathematics Education, 12(3): 197
Jelić, M.S., Đokić, O.J. (2017) Ka koherentnoj strukturi udžbenika matematike - analiza udžbenika prema strukturnim blokovima TIMSS istraživanja. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 30, br. 1, str. 67-81
Kamii, C., Clark, F.B. (1997) Measurement of Length: The Need for a Better Approach to Teaching. School Science and Mathematics, 97(3): 116-121
Lehrer, R. (2003) Developing understanding of measurement. u: Kilpatrick J., Martin W., Schifter D. [ur.] A Research Companion to Principles and Standards for School Mathematics, Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics, 179-192
Maričić, S., Špijunović, K. (2013) Stavovi učitelja o funkciji i značaju obrazovnih standarda u podizanju kvaliteta početne nastave matematike. u: Nikolić R. [ur.] Nastava i vaspitanje - kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa, Užice: Učiteljski fakultet, 445-454
Parmar, R., Garrison, R., Clements, D., Sarama, J. (2011) Measurement. u: Fennell F. [ur.] Achieving Fluency in Special Education and Mathematics, Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics, 197-215
Pijaže, Ž., Inhelder, B. (1996) Intelektualni razvoj deteta - izabrani radovi. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ryan, J., Williams, J. (2007) Children's mathematics: Learning from errors and misconceptions. Maidenhead: McGraw Hill, 4-15
Sarama, J., Clemens, D.H. (2009) Early Childhood Mathematics Education Research. New York: Routledge
Smith, J.P., Males, L.M., Dietiker, L.C., Lee, K., Mosier, A. (2013) Curricular Treatments of Length Measurement in the United States: Do They Address Known Learning Challenges?. Cognition and Instruction, 31(4): 388-433
Stephan, M., Clemens, D.H. (2003) Linear and area measurement in prekindergarten to grade 2. u: Clements D.H., Bright G. [ur.] Learning and Teaching Measurement: 2003 yearbook, Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics, 3-16
Tan-Sisman, G., Aksu, M. (2012) The length measurement in the Turkish mathematics curriculum: its potential to contribute to students’ learning. International Journal of Science and Mathematics Education, 10(2): 363-385
van de Walle, J.A., Karp, K.S., Bay-Williams, J.M., Wray, J. (2013) Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally. United States of America: Pearson Education
Zöllner, J., Benz, C. (2013) How four to six year old children compare length indirectly. u: Ubuz B., Haser Ç., Mariotti M.A. [ur.] CERME 8: Proceedings of the Eight Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, February 6-10, 2013. Manavgat-Side/Antalya, Turkey, Middle East Technical University, 2258-2267
Zöllner, J., Benz, C. (2016) 'I Spy with My Little Eye': Children Comparing Lengths Indirectly. u: Meaney, Tamsin; Helenius, Ola; Johansson, Maria L.; Lange, Troels; Wernberg, Anna [ur.] Mathematics Education in the Early Years, Cham: Springer Nature America, Inc, str. 359-370
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije1801058A
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Inovacije u nastavi (2019)
Algoritamski i konceptualni pristup merenju površine figura
Zeljić Marijana Ž., i dr.

Inovacije u nastavi (2014)
Stavovi učitelja o ulozi obrazovnih standarda u unapređivanju početne nastave matematike
Maričić Sanja M., i dr.

Inovacije u nastavi (2017)
Pravila stalnosti zbira i razlike kao osnova strategija računanja
Ilić Svetlana M., i dr.

prikaži sve [8]