Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 25  
Back povratak na rezultate
Metodički problemi u programskom okviru za učenje latinice kao drugog pisma u nastavi srpskog jezika
aUniverzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
bVisoka škola strukovnih studija za vaspitače 'Mihajlo Palov', Vršac

e-adresazorica.cvetanovic@uf.bg.ac.rs
Ključne reči: nastavni program za srpski jezik; opismenjavanje učenika; postupci obrade slova; redosled učenja slova latinice; učenje latinice
Sažetak
Latinica, kao pismo srpskog jezika, uči se u drugom polugodištu drugog razreda osnovne škole. Specifičnost u učenju latinice je u tome što su učenici već opismenjeni. Nastavni program za prvi razred osnovne škole (2004) daje mogućnost da učitelj odabere jedan od tri postupka obrade slova, i to: monografski, grupni ili kompleksni. Takođe, za učenje prvog pisma nije propisan redosled po kojem se slova uče, već se ona slobodno grupišu po jezičkim i metodičkim osnovama. Za učenje latinice Programom za drugi razred osnovne škole (2004) propisan je samo jedan postupak koji treba slediti, pa čak i redosled kojim treba obrađivati slova. U radu su analizirani programski sadržaji za učenje latinice. Upoređeni su programski okviri za učenje ćirilice i učenje latinice. Prikazan je nesklad između programskog redosleda slova i redosleda koji je u udžbenicima. Predlozi za poboljšanje propisanog načina učenja latinice dati u radu odnose se na davanje mogućnosti da se izabere jedan od više postupaka učenja čitanja i pisanja drugog pisma. To podrazumeva obavezan ostanak grupne obrade slova u programu kao mogućnosti za učenje, ali bez propisanog redosleda slova koja će se obrađivati, i uvođenje mogućnosti učenja latinice po kompleksnom postupku.
Reference
*** (2004) Nastavni program obrazovanja i vaspitanja za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Prosvetni glasnik, NP12, 2004, br. 10
*** (2016) Katalog udžbenika. Prosvetni glasnik, br. 9
Cvetanović, Z., Negru, M. (2016) Metodička struktura udžbenika za učenje drugog pisma - latinice. u: Pešikan A. [ur.] Nastava i učenje - udžbenik u funkciji nastave i učenja, Užice: Učiteljski fakultet, 133-144
Cvetanović, Z., Šulović, P.K. (2009) The role of a teacher in chosing the alphabet teaching technique in teaching the basic of reading and writing of the Serbian language. u: Sovilj M. [ur.] Speech and Language, Beograd: Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, 3 (236-244)
Cvetanović, Z., Janićijević, V. (2016) Literary texts in the early teaching of reading and writing. u: Radovanović I., Zaclona Z. [ur.] Modern trends in teaching and education, Belgrade: University of Belgrade, 139-151
Cvetanović, Z. (2014) Postupci obrade slova. u: Leksikon obrazovnih termina, Beograd: Učiteljski fakultet, 604-605
Đaković, P. (2002) Početno čitanje i pisanje po kompleksnom postupku. Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Hubijar, Z. (2010) Metodika nastave čitanja i pisanja. Sarajevo: Bosanska riječ
Ilić, M. (2000) Metodika nastave početnog čitanja i pisanja. Banja Luka: Filozofski fakultet
Juzbašić, M., Trkulja, N. (2014) Latica po latica - latinica za drugi razred osnovne škole. Beograd: Eduka
Marinković, S. (2007) Mala abeceda za drugi razred osnovne škole. Beograd: Kreativni centar
Mikanović, B. (2014) Outcomes of learning and knowledge standards in primary education. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 27, br. 1, str. 84-93
Milatović, V. (2011) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti u razrednoj nastavi. Beograd: Učiteljski fakultet, Z. Cvetanović, V. Janićijević, V. Mićić (prir.)
Milić, D., Mitić, T. (2015) Latinica - radni udžbenik za drugi razred osnovne škole. Beograd: Novi Logos
Milošević, Z. (2013) Latinica otkrivalica za drugi razred osnovne škole. Beograd: Eduka
Pižurica, M., Dešić, M., Ostojić, B., Stanojčić, Ž. (2013) Pravopis srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska, izmenjeno i dopunjeno ekavsko izdanje, [U radu je korišćeno treće izmenjeno i dopunjeno ek. izdanje]
Purić, D.S., Stojanović, B.D. (2016) Bukvarsko pismo u udžbenicima za mlađe razrede osnovne škole. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, vol. 19, br. 18, str. 113-128
Smolović, N., Ivezić, A. (2013) Latinica. Beograd: BIGZ školstvo, 2
Vlajkovac, S. (2008) Primena kompjutera u nastavi početnog čitanja i pisanja. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 21, br. 3, str. 130-138
Žeželj-Ralić, R. (2015) Maša i Raša. Slovo do slova, udžbenik za učenje latinice za drugi razred osnovne škole. Beograd: Klett
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije1703001C
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2018.
Creative Commons License 4.0