Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19

Sadržaj

članak: 3 od 18  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 6, br. 12, str. 169-185
Institucionalizovani konsocijalizam u Bosni i Hercegovini
Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska, BiH

e-adresanrodic83@gmail.com
Ključne reči: Konsocijalna demokratija; nacionalni identiteti; Bosna i Hercegovina; Dejtonski mirovni sporazum
Sažetak
Konsocijalna demokratija predstavlja specifičan oblik demokratije karakterističan za podijeljena društva. Političko sporenje o nacionalnim identitetima u Bosni i Hercegovini prati nacionalne podjele i odvija se u kontekstu odnosa etničkog i građanskog sadržaja u tim identitetima. Bosna i Hercegovina je država sa društvenim grupama koje su u stalnom međusobnom konfliktu i iz tog razloga model konsocijalne demokratije, uspostavljen Dejtonsko-pariskim mirovnim sporazumom, predstavlja najefikasnije rješenje za dugoročnu održivost. Ovakav demokratski model samoodrživosti i mogućnost uspostavljanja konsezusa, kao njegovog ključnog parametra, posebno je bitan za nacionalno i/ili vjerski podijeljena društva, poput Bosne i Hercegovine. Ovaj rad se bavi nastankom institucionalizovanog konsocijalizma u Bosni i Hercegovini.
Reference
Jovanović, S. (1990) O državi, osnovi jedne pravne teorije, Sabrana dela. Beograd: Jugoslavija publik
Kunić, P. (1997) Republika Srpska - država sa ograničenim suverenitetom. Banja Luka: Atlantik BB
Lajphart, A. (1992) Demokracija u pluralnim društvima. Zagreb: Globus
Orlović, S. (2008) Klasična i savremena shvatanja demokratije. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 2, br. 2, str. 47-71
Pejanović, M. (2013) Politički pluralizam i parlamentarna demokratija. Sarajevo: Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
Radonjić, R. (2004) Demokratija. Podgorica: Centar za građansko obrazovanje
Simović, V. (2011) Kulturno-istorijski kontekst postdejtonske Bosne i Hercegovine kao ne/moguće države. Politeia, vol. 1, br. 2, str. 333-349
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/pol1612169R
objavljen u SCIndeksu: 01.06.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka