Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 18  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 6, br. 12, str. 72-87
Zarobljeni u prošlosti - Istorija i identitet etničkih grupa u Bosni i Hercegovini
Univerzitet u Beogradu, Srbija

e-adresajelenavukoicic1@gmail.com
Ključne reči: Istorija; nacionalni identitet; Bosna i Hercegovina; bosanskohercegovačke nacije
Sažetak
U ovom članku autorka analizira ulogu istorije u stvaranju i afirmaciji nacionalnih identiteta etničkih grupa u Bosni i Hercegovini. Nacionalni identiteti lokalnih kolektiviteta stvoreni su i oblikovani pod uticajem burne istorije ove zemlje koja se, u najvećoj meri, sastoji od ratova, ustanaka, okupacija i čestih političkih kriza. Treba istaći da je glavni problem bosanskohercegovačkog društva zapravo refleksija bogate i kompleksne istorije - Tokom veoma dugog perioda bosanskohercegovačke nacije su živele u svetu paralelnih istina koje zapravo predstavljaju kolekciju njihovih ličnih i kolektivnih iskustava u različitim istorijskim periodima. Sukobljene istorijske uloge i percepcije tih uloga su glavne prepreke za stabilnost i očuvanje Bosne i Hercegovine. 'Multietničko' društvo zasnovano na potpuno različitim istorijskim i savremenim istinama nema mnogo šanse za dugoročnu stabilnost, s obzirom da je neka vrsta zajedničke široko prihvaćene istorije neophodna za uspostavljanje funkcionalne zajednice u postkonfliktnom okruženju.
Reference
*** (1914) Report of the International Commission to inquire into the causes and conduit of the Balkan Wars. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 1914
Azar, E.E. (1990) The management of protracted social conflict: Theory and cases. Aldershot-Dartmouth: Dartmouth
Bodansky, Y. Offensive in the Balkans: The potential for a wider war as a result of a foreign intervention in Bosnia and Herzegovina. International Strategic Studies Association, 85, http://www.balkania.net
Bose, S. (2002) Bosnia and Herzegovina: Nationalist Partition and International Intervention. New York: Oxford University Press
Breuilly, J. (1994) Nationalism and the State. Chicago: University of Chicago Press
Bugarel, K. (2004) Bosna anatomija rata. Beograd: Fabrika knjiga
Burg, S.L., Shoup, P.S. (1999) The war in Bosnia-Herzegovina: Ethnic conflict and international intervention. Armonk, NY: M. E. Sharpe
Cohen, L.J. (1995) Broken bonds: Yugoslavia's disintegration and Balkan politics in transition. Boulder, CO, itd: Westview Press
Connerton, P. (1989) How societies remember. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Dwyer, S. (1999) Reconciliation for Realists. Ethics & International Affairs, 13: 81-98
Gillis, J.R. (1994) Memory and Identity: The History of a relationship. u: Gillis J.R. [ur.] Commemorations: The politics of national identity, New Jersey: Princeton University Press
Goati, V. (2000) A model of democracy in Southeast Europe. u: Democratization processes in countries in transition, Belgrade: IDN
Horowitz, D.L. (1985) Ethnic groups in conflict. Berkeley, CA, itd: University of California Press
Kasapović, M. (2005) Bosnia and Herzegovina: Consociational or Liberal Democracy. Politička misao, 5: 3-30; 17
Kecmanović, N. (2007) Nemoguća država Bosna i Hercegovina. Beograd: Filip Višnjić
Kecmanović, N. (2005) Dometi demokratije. Beograd: FPN
Kolstø, P., ur. (2005) Myths and boundaries in South-Eastern Europe. London: Hurst
Koljević, N. (1996) Od Platona do Dejtona - Zapisi o državi našim povodom. Banja Luka: Glas Srpski
Nikiforov, K. (2005) Mjesto i uloga Dejtonskog sporazuma na postjugoslovenskom prostoru. u: Republika Srpska - Deset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma, Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Oven, D. (1996) Balkanska odiseja. Beograd: Radio B92
Rezun, M. (1995) Europe and War in the Balkans: Towards a New Yugoslav Identity. London: Praeger
Schopflin, G. (2000) Nations, identit, power: the new politics of Europe. London: Hurst & Company
Schultz, N. (2003) Historical Facts. u: G. Burgess and Heidi Burgess [ur.] Beyond Intractability. Conflict Information Consortium, Boulder: University of Colorado
Smith, A.D. (2010) Nationalism. Cambridge: Polity Press
Stanovčić, V. (2004) Democracy and minorities in Southeastern Europe. u: Prospects of Multiculturality in Western Balkan States, Belgrade
Subotić, M. (2012) Identitet i geopolitička stvarnost Srba. Beograd: Institut za političke studije
Šipovac, N. (2005) 'Suštinu Dejtona ne znaju ni njegovi moćni donosioci' u Republika Srpska - Deset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma. Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Williams, R.M. (2004) The wars within: Peoples and states in conflict. New Delhi: Manas Publications
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pol1612072V
objavljen u SCIndeksu: 01.06.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka