Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 18  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 5, br. 10, str. 181-207
Nacionalne manjine u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine
Institute for Protection of Cultural, Historical and Natural Heritage of Republika Srpska BiH
Ključne reči: nacionalne manjine; zakon; Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina; socijalni status pripadnika nacionalnih manjina; postdejtonska Bosna i Hercegovina; identitet; ljudska prava
Sažetak
U Bosni i Hercegovini postoji 17 priznatih nacionalnih manjina, koje prepoznaje Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine usvojenog u Parlamentarnoj skupštini BiH 2003. godine. Pored ovog zakona, prava pripadnika nacionalnih manjina su regulisana čitavim nizom zakona koji tretiraju parlamentarne izbore, kriminal, obrazovanje i dr., usvojenih na različitim nivoima vlasti, od kantona, entiteta do same države. Cilj ovog rada je da analizira sadržaj i značaj, kao i socio-političke implikacije pojedinih odredbi Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina BiH iz sociološke i politikološke perspektive, kao i odnos i uticaj njihovih normi na društvenu sferu i individualnu egzistenciju (u politici, obrazovanju, kulturi, medijima, zapošljavanju, itd.) pripadnika manjina u okviru specifične i asimetrične države kakva je postdejtonska Bosna i Hercegovina. Rad dakle ima ambiciju da obezbijedi bolje razumijevanje ljudskih prava nacionalnih manjina u BiH.
Reference
*** (2008) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina. Službeni glasnik BiH, Sarajevo, broj
*** (2005) Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, Banja Luka, broj 2/05
*** (2008) Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina federacije Bosne i Hercegovine. Službene novine Federacije BiH, Sarajevo, broj 56
*** (2001) Iborni zakon Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik BiH, Sarajevo, broj 23
*** (2008) Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH. Službeni glasnik BiH, Sarajevo, broj 37/08
Banović, D., Gavrić, S., ur. (2011) Država, politika i društvo u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: University press Magistrat izdanja
Centar za ljudska prava univerziteta u Sarajevu (2009) Ljudska prava u Bosni i Hercegovini 2008. Sarajevo
Dmičić, M. (2005) Nacionalne manjine u ustavnom i pravnom sistemu Bosne i Hercegovine. Gradiški zbornik, Gradiška, broj 7
Miličević, N. (2004) Stanje i problemi nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. u: Perspektive multikulturalizma u državama Zapadnog Balkana, Beograd
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (1999) Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina. u: Prava manjina - odabrani međunarodni dokumenti, Sarajevo
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (2003) Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina. Službeni glasnik BiH, Sarajevo, broj 12/03
Nagradić, S. (2010) Nacionalne manjine nisu više terra incognita. u: Lergalitet nacionalnih manjina, Sarajevo: Fridrich Ebert Stiftung
Nagradić, S. (2008) Nacionalne manjine i Romi u Bosni i Hercegovini. Istočno Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Nagradić, S. (2008) Lokalni izbori u BiH - nova šansa emancipacije Roma u BiH. Crno-bijeli svijet, br. 2, Sarajevo. Kasnije preštampano u knjizi Političke ideje i akcija, Banja Luka: Književna zajednica Vaso Pelagić, 2010, pp. 217
Savjet ministara BiH (2004) Izvještaj Bosne i Hercegovine o zakonodavnim i drugim mjerama na provođenju načela utvrđenih u Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina. Sarajevo
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.7251/POL1610181N
objavljen u SCIndeksu: 04.03.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka