Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 7 od 18  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 5, br. 9, str. 9-57
Veliki rat, Vidovdanska etika, pamćenje - o istoriji ideja i Spomenu Žrtve
Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Srbija
Projekat:
Srpska teologija u 20. veku: fundamentalne pretpostavke teoloških disciplina u evropskom kontekstu - istorijska i savremena perspektiva (MPNTR - 179078)
Istorija srpske filozofije (MPNTR - 179064)

Ključne reči: savremenost; ekspanzionizam; Veliki rat; duhovna situacija; ideje iz 1914; intelektualci; Habzburška monarhija; Srbija; preventivni rat; odgovornost za rat; Mlada Bosna; Vidovdanska etika; pamćenje; žrtva; identitet; istorija; Vidovdanski Hram (Ivan Meštrović); Miloš
Sažetak
Polazeći od karakterizacije savremenosti (dominacija sektora finansija i visoke tehnologije, politizovanje ekonomije, ideološka upotreba kulture i kontrola sposobnosti mišljenja) i kratke analize ekspanzionizma (političkog, ekonomskog, kulturnog) uoči Velikog rata, autor detaljnije opisuje duhovnu situaciju pred Veliki rat u filosofiji, književnosti, umjetnosti, kao i nacionalno-političke programske tekstove i ratnu propagandnu publicistiku njemačkih intelektualaca tog vremena. Kontinuitet austro-ugarske kolonijalne politike prema Balkanu i Srbiji kulminira u podstrekivanju na preventivni rat protiv Srbije od strane elita u Berlinu i Beču, što je važno za pitanje odgovornosti za rat, koji se vodi sa konkretnim ratnim ciljevima u kojima se ogledaju uzroci rata. Ove ratne elite htjele su da kao uzrok rata proglase Sarajevski atentat, koji je ustvari politički atentat i tiranoubistvo. Oslobodilački pokret demokratske omladine Mlada Bosna treba posmatrati i u evropskom kontekstu i kao inspirisan srpskom tradicijom kulta Kosova i Vidovdanske etike, koja govori o žrtvi kao sublimaciji istorije i pravednom stradanju kao elementu identiteta. Istorijsko pamćenje sugeriše da je istorijska odgovornost transgeneracijska. Epske razmjere srpskog stradanja u Velikom ratu dodatno su podstakle temu Vidovdanskog Hrama po zamisli Ivana Meštrovića. Temelje ove zamisli poljuljao je Miloš Crnjanski i 'Lirikom Itake' vratio Vidovdanu neiscrpnu narodnu snagu važenja. Zbog ogromnih vojnih i civilnih srpskih žrtava u novijoj istoriji potreba da se uspostavi memorijalna ustanova Spomen Žrtve ima danas za srpski narod identitetski i egzistencijalni, etički i ontološki značaj.
Reference
*** (1912) Deutschland und der nächste Krieg. Stuttgart, Cotta, 61913 = Germany and the Next War, London: Edward Arnold 1912, 91914
*** (1912) Smrt jednog heroja. Beograd: Pijemont
*** (2003) Pismo iz marta 1951. u: Zbirka Pera Slijepčevića, prema: P. Palavestra, Dogma i utopija Dimitrija Mitrinovića, 2003 [11977, 352]
*** (1912) Vidovdanski hram. Brankovo kolo, Sremski Karlovci, Posmatrač, 18, 176-178, 207-210
*** (1928) Preteča, Beograd, 3, 49-50
*** (2014) Letopis Matice srpske, Novi Sad, god. 160, knj. 493, sv. 6 (jun) 770-775
*** (1970) To je moj zavičaj (Miloš Crnjanski u razgovoru s Draškom Ređepom za TV Beograd). 24. XII, prema: M. Crnjanski, Ispunio sam svoju sudbinu, prir. Z. Avramović, Beograd: BIGZ, Srpska književna zadruga, Narodna knjiga 1992, 142
*** (2006) Briga za Žrtvu. u: Šijaković B. [ur.] Ogledanje u kontekstu - o znanju i vjeri, predanju i identitetu, crkvi i državi, Beograd: Službeni glasnik, drugo, prošireno izdanje, 2011, 345-358
*** (1920) Die Weltkatastrophe und die deutsche Philosophie: Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus. Erfurt
*** (1915) Der Tag des Deutschen: Vier Kriegsaufsätze. Hagen, 13-33
*** (1909) Evropska optička iluzija / Europe's optical illusion. London: Simpkin, Marshall
*** (1914) Der Genius des Krieges. Die Neue Rundschau, XXV/10, 1327-1352
*** (1915) Krieg und Friede: Drei Reden. München
*** (1910) The great illusion: A study of the relation of military power in nations to their economic and social advantage. London: William Heinemann
*** (2014) Miroslav Perišić u prvom broju časopisa Andrićevog instituta. Istorijske sveske, br. 1 (Andrićgrad, 5. jan) 4-5
*** (1969/1987) Krieg der Illusionen: Die deutsche Politik von 1911-1914. Düsseldorf: Droste
*** (1995) Istorija, moć, identitet. u: Šijaković B. [ur.] Prisutnost transcendencije, 2013, 123-135, 127-130
*** (2014) Sto godina od početka Prvog svetskog rata - istorijske i pravne studije. u: Ćirić Jovan, Đorđević Miroslav [ur.] Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa, Beograd/Andrićgrad: Institut za uporedno pravo, Intermeks, Zavod za udžbenike
Andrić, I. (1935) Njegoš kao tragični junak kosovske misli. u: Predavanje na Kolarčevom narodnom univerzitetu u Beogradu održano je 24. decembra 1934. u korist podizanja Njegoševog spomenika, Beograd: Biblioteka Kolarčevog narodnog univerziteta, knj. 12
Angell, N. (1921) The fruits of victory: A Sequel to 'the great illusion'. London: W. Collins Sons and Co
Archibald, R.R. (1918) Austro-Bugaro-Nemačke povrede ratnih zakona i pravila. Krf: Državna štamparija Kraljevine Srbije, A. Rajs, 1875-1929
Arčibald, R.R. (1997) O zločinima Austro-Ugaro-Bugaro-Nemaca u Srbiji 1914-1918 - izabrani radovi. Beograd: Istorijski muzej Srbije
Auckenthaler, A. (1997) Einem Lamm war die Schuld auferlegt worden: Die Präfiguration Christi in Franz Werfels Erzählung ‘Cabrinowitsch: Ein Tagebuch aus dem Jahre 1915. u: Auckenthaler K.F., Rudnick H.H., Weissenberger K. [ur.] Ein Leben für Dichtung und Freiheit: Festschrift zum 70. Geburtstag von Joseph P. Strelka, Tübingen, 387-396
Bartulica, M. (1916/1920) Raspeće Srbije. Zagreb: St. Kugli, prvo izdanje je objavljeno
Bazdulj, M. (2010) Mlada Bosna. Gradac, Čačak, god. 37, br. 175-176-177
Behr, S. (1992) Wassily Kandinsky and Dimitrije Mitrinovic: Pan-Christian Universalism and the Yearbook 'Towards the Mankind of the Future through Aryan Europe'. Oxford Art Journal, 15(1): 81-88
Biliński, L. (1924-1925) Wspomnienia i dokumenty. Warszawa: F. Hoesick, Uspomenama: T. 1-2, t. 1, 264
Bjelajac, M. (2014) 1914-2014: Zašto revizija? Stare i nove kontroverze o uzrocima Prvog svetskog rata. Beograd: Odbrana
Bogićević, V. (1954) Mlada Bosna - pisma i prilozi. 296-299
Bogićević, V., ur. (1965) Sarajevski atentat 28. VI 1914 - pisma i saopštenja. Sarajevo: Svjetlost
Bogićević, V. (1954) Mlada Bosna: Pisma i prilozi. Sarajevo: Svjetlost
Bridgham, F. (2006) Bernhardi and ‘The Ideas of b1914’. u: Bridgham Fred [ur.] The First World War as a Clash of Cultures, Rochester, NY: Camden House, 183-213
Bruendel, S. (2003) Volksgemeinschaft oder Volksstaat. Berlin, Boston: Walter de Gruyter GmbH
Bukvić, D. (2014) Kosovski mit i ideologija jugoslovenstva: Vidovdanski hram Ivana Meštrovića. Sociološka luča, VIII, 2, 83-91
Ceadel, M. (2009) Living the Great Illusion: Sir Norman Angell, 1872-1967. Oxford: OUP
Clark, C. (2012) The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914. London: Allen Lane
Count, S.C. (1944) Contemporary Italy: Its intellectual and moral origins. New York: E.P. Dutton and Co, Translated by Drake and Denise De Kay, 181-182
Crnjanski, M. (1918) Groteska. Savremenik, Zagreb, XIII 8, 333
Crnjanski, M. (1978) Sabrane pesme. Beograd: SKZ, 14-15
Crnjanski, M. (1934) Oklevetani rat. Vreme, XIV, br. 4379 (16. III) 1
Crnjanski, M. (1999) Eseji i članci. Beograd: Zadužbina Miloša Crnjanskog
Crnjanski, M. (1934) Miroslav Krleža kao pacifist. Vreme, XIV, br. 4442 (22. V)
Crnjanski, M. (1959) Itaka i komentari. Beograd: Prosveta, 58-59
Crnjanski, M. (1919) Spomen Principu. Književni jug, Zagreb/Beograd, IV 1 (1. VII) 8
Crnjanski, M. (1919) Lirika Itake. Beograd: S. B. Cvijanović, str. 14
Čerović, B. (1930) Bosanski Omladinci i Sarajevski Atentat. Sarajevo: Trgovačka štamparija
Ćorović, V. (1920) Crna knjiga - patnje Srba Bosne i Hercegovine za vreme Svetskog rata 1914-1918. godine. Beograd: Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912-1918. godine, njihovih potomaka i poštovalaca, Beograd - podružnica Trebinje, treće izdanje
Ćosić, B. (1931) Deset pisaca - deset razgovora. Beograd: Geca Kon
Dedijer, V. (1978) Sarajevo 1914. knj. I, 130-133
Dedijer, V. (1978/2014) Sarajevo 1914. u: Bogićević Vojislav [ur.] Sarajevski atentat - izvorne stenografske bilješke sa glavne rasprave protiv Gavrila Principa i drugova, održane u Sarajevu 1914 g., Beograd: Prosveta, 1914-1990, drugo dopunjeno izdanje, I-II, preštampano u Beogradu; 11966, 1954
der Eliten, B. (1985) O kontinuitetu struktura moći u Nemačkoj, 1871-1945 godine. Beograd: Nolit, prev. Andrej Mitrović
Drljača, D. (1995) Kolonizacija stranog življa u Bosni i Hercegovini krajem XIX veka s posebnim osvrtom na doseljavanje Poljaka. u: Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena (Međunarodni naučni skup 13-15. decembar 1994), Beograd: Istorijski institut SANU, Novi Sad: Pravoslavna reč, 213-224
Dučić, J. (1917) Veliki srpski vajar Ivan Meštrović. Srpske novine, Beč, 1, LXXXIV, br. 76, str. 2
Đurić, M. (1997) Izabrana dela - kulturna istorija i rani filosofski spisi. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, tom II, 194-199: 199
Đurić, M. (1941) Smisao Svetosavlja. Naša snaga, I, br. 2, 65-68
Đurić, M. (1921) Snaga unutrašnjeg života - etički komentar narodnoj pesmi Propast carstva srpskoga (Vuk II, 45). Glasnik Profesorskog društva, I sv. 7-8, 345-353
Đurić, M. (1914) Vidovdanska etika. Srpsko akademsko društvo u Zagrebu, sv. 2
Ekmečić, M. (2014) Ratni ciljevi Srbije 1914. str. XXIV
Ekmečić, M. (2007) Dugo kretanje između klanja i oranja - istorija Srba u novom veku 1492-1992. Beograd: Zavod za udžbenike, 343
Ekmečić, M. (1914) Ratni ciljevi Srbije. Beograd: Filip Višnjić, 32014 [11973, 21990], str. XII odn. 496
Ernst, T. (1916) Die Ideen von 1914 (Rede, gehalten in der ‘Deutschen Gesellschaft 1914’). Die neue Rundschau, 27, I/5 (Mai) 605-624
Eucken, R. (1914) Die weltgeschichtliche Bedeutung des deutschen Geistes. Stuttgart-Berlin
Evans, A. (1916) Serbia's greatest battle. Times, London, June 28
Evans, A.J. (1877) Through Bosnia and the Herzegovina on foot, during the insurrection, August and September 1875, with an historical review of Bosnia. London: Longmans, Green, and Co, 2nd ed. p. LXV
Fischer, F. (1961/2014) Griff nach der Weltmacht: Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/18 / Posezanje za svetskom moći - politika ratnih ciljeva carske Nemačke 1914-1918. Düsseldorf: Droste, 31 = Fric Fišer, 28-29
Fišer, F. (2014) Posezanje za svetskom moći. 5 i passim
Flasch, K. (2003) Philosophie hat Geschichte: Historische Philosophie: Beschreibung einer Denkart. Frankfurt/M: Klostermann, Bd. 1, 299-318
Flasch, K. (2000) Die geistige Mobilmachung: Die deutschen Intellektuellen und der Erste Weltkrieg: Ein Versuch. Berlin: Alexander Fest Verlag
Florian, I. (1913) Der Sommer des Jahrhunderts. Frankfurt/M: Leto stoleća, prev. S. Krajčević, AED Studio 2014
Franz, W. (1923) Cabrinowitsch: Ein Tagebuch aus dem Jahre 1915. Die Neue Rundschau, Jg. 34, H. 6 (Juni) 552-581
G.P. Putnam’s Sons (1910-1913) The great illusion: A study of the relation of military power to national advantage. New York - London, 1910, 1911,1913, Fourth Revised and Enlarged Edition 1913
Gaćinović, V. (1915) Ogledi i pisma, 1956. Sarajevski atentat, 93; 80-96
Gaćinović, V. (1956) Ogledi i pisma. Sarajevo: Svjetlost, 70-72
Gadamer, H. (1989) Platos dialektische Ethik’ - beim Wort genommen. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 112, (17. Mai)
Gretić, G. (2012) Problem drugoga i stranoga - socijalna ontologija i asimetrija etičkoga. Zagreb: Breza, 65-112
Hadžibegović, I. (1975-1976) Migracije stanovništva Bosne i Hercegovine 1878-1914. godine. Prilozi Instituta za istoriju, Sarajevo, god. XI-XII, br. 11-12, 310-317
Hans, R.E. (1922) Die Früchte des Sieges. Berlin
Hans-Georg, G. (1991/2012) Gesammelte Werke: Griechische Philosophie III: Plato im Dialog / Dijalog i dijalektika - šest studija o Platonu. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Bd. 7, 121-127, Hans-Georg Gadamer, izabrao, preveo i priredio B. Šijaković, 11-17: 12
Hoeres, P. (2004) Der Krieg der Philosophen: Die deutsche und britische Philosophie im Ersten Weltkrieg. Paderborn: Ferdinand Schöningh
Ignjatović, A. (2007) Jugoslovenstvo u arhitekturi 1904-1941. Beograd: Građevinska knjiga
Ivanov, V. (1910) Onima koji dolaze. Zora, Beč, novembar = V. Gaćinović, Ogledi i pisma, 1956, 65-69: 67
Janz, O. (2013/2014) Der große Krieg / Veliki rat. Frankfurt/M: Campus, 41, Oliver Janc, 14, 259-270
Jevtić, B. (1913) Mlada Bosna. Bosanska vila, Sarajevo, XXVIII br. 24 (30. decembra) 337-339
Jovičić, V. (1973) Miloš Crnjanski - spomen Principu. Delo, Beograd, XIX 2, 182-190
Jovičić, V. (1976) Srpsko rodoljubivo pesništvo. Beograd, 472-482
Jurković, L. (1970) O učestvovanju Ivana Meštrovića i jugoslovenskih likovnih umetnika na Međunarodnoj umetničkoj izložbi 1911. u Rimu u Paviljonu Srbije. Gradina, Niš, V br. 10-11, 127-131
Kant, I. (1912/1974) Zum ewigen Frieden: Ein philosophischer Entwurf I 1 (Königsberg 1795) / Večni mir. Berlin-Beograd, Gesammelte Schriften (Akademie-Ausgabe), Bd. VIII, 343-344 = I. Kant, Um i sloboda, 135-169: 137-138
Kantorowicz, H. (1967) Gutachten zur Kriegsschuldfrage 1914: Aus dem Nachlaß herausgegeben und eingeleitet von Imanuel Geiss. Frankfurt/M: Europäische Verlagsanstalt
Karavajev, N. (1910) Vidovdanski Hram. u: Milan Šević [ur.] Kosovske pesme u kamenu: Vajarski radovi Ivana Meštrovića, Beograd: Knjižarnica Rajkovića i Ćukovića
Kazimirović, V. (1997) Crna ruka - ličnosti i događaji u Srbiji od prevrata 1903. do Solunskog procesa 1917. godine. Kragujevac: Prizma
Kjellén, R. (1915) Die Ideen von 1914: Eine weltgeschichtliche Perspektive. Leipzig
Kordić, S. (1924) Umetnost i neumetnost. Beograd
Ković, M. (2014) Gavrilo Princip: Dokumenti i sećanja. Novi Sad: Prometej
Kraljačić, T. (1987) Kalajev režim u Bosni i Hercegovini, 1882-1903. Sarajevo: Veselin Masleša
Kraljačić, T. (1989) Kolonizacija stranih seljaka u Bosnu i Hercegovinu za vreme austrougarske uprave. Istorijski časopis, knj. XXXVI, 11-24
Krklec, G. (1925) Franc Verfel, Čabrinović: Dnevnik iz godine 1915. Srpski književni glasnik, Beograd, knj. XVI, br. 5, 328-332, (1.nov.)
Krleža, M. (1979) Jugoslovensko pitanje u Prvom svjetskom ratu 1914-18 - eseji i članci. knj. 5, 261-262
Krleža, M. (1960) Jugoslavensko pitanje u Prvom svjetskom ratu 1914-18. Vjesnik, Zagreb, 1893-1981, XXI br. 4965 (29. XI) 10-11, br. 4976 (13. XII 1960) 5, br. 4979 (17. XII 1960) 4-5
Kröner (1915) Die Nationen und ihre Philosophie. Leipzig
Locke, J. (1690) Two Treatises of Government (London 1690), A critical edition with an Introduction and apparatus criticus by Peter Laslett. u: Čavoški K. [ur.] The Second Treatise of Government / Dve rasprave o vladi, London: Cambridge University Press, prev. K. Čavoški, Beograd: Mladost 1978, Druga rasprava o vladi III 20 (knj. II, str. 20);
Luft, S.H. (2007) Germany’s metaphysical war: Reflections on war by two representatives of German philosophy: Max Scheler and Paul Natorp. Themenportal Erster Weltkrieg, URL: http://www.erster-weltkrieg.clio-online.de/2007/Article=208
Ljubibratić, D. (1959) Gavrilo Princip. Beograd: Nolit
Ljubibratić, D. (1959) Gavrilo Princip. Zvono, 266, Zvono god. II, br. 17 (8. marta 1919) 1
Ljušić, R. (2014) Princip Gavrilo (1895-1918): Ogled o nacionalnom heroju. Beograd: Novosti
Maksimović, V. (2014) Spomenica Mlade Bosne, knj. I-II. Istočno Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Mann, T. (1918) Betrachtungen eines Unpolitischen. Berlin: S. Fischer
Masleša, V. (1945) Mlada Bosna. 135
Meštrović, I. (1920) Zamisao Kosovskog Hrama. Nova Evropa, knj. I, br. 13, 447-448, (Zagreb, 23. dec. 1920) [503-504 ćiriličnog izdanja]
Milenković, S. (2009) Pesničkim stazama Dimitrija Mitrinovića. Sremska Mitrovica: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
Miller, J.D.B. (1986) Norman Angell and the futility of war. Macmillan
Mitrinović, D. (1913) Estetičke kontemplacije CA Bosanska vila, Sarajevo. XXVIII br. 4, 49-52; br. 5, 65-67; br. 6, 91-92; br. 10, 154-156; br. 11-12, 173-174; br. 13-14, 200-202; br. 15-16, 223-225; br. 17-18, 247-248; br. 19, 268-269; br. 20, 285
Mitrinović, D. (1911) Ivan Meštrović. Bosanska vila, Sarajevo, br. 9, 129-131; br. 10, 145-148
Mitrinović, D. (1913) Velikán slovenské plastiky I. Meštrović: Srbski narodni epopeje ve skulptuře i architektuře. Dílo, Praha, XI, 127-129, 142-153, 180-192, 205-215
Mitrović, A. (2014) Srbija u Prvom svetskom ratu. Beograd: Službeni glasnik, [Beograd: SKZ 1984, Beograd: Stubovi kulture 2004], 480-482;
Mombauer, A. (2013) The Origins of the First World War. Informa UK Limited
Müller, J. (2001) Die ‘Ideen von 1914' bei Johann Plenge und in der zeitgenössischen Diskussion: Ein Beitrag zur Ideengeschichte des Ersten Weltkrieges. Neuried: Ars Una
Natorp, P. (1914) Über den gegenwärtigen Krieg: Brief eines deutschen Universitätsprofessors an einen amerikanischen Kollegen. Kölnische Zeitung, 17. September, 15
Natorp, P. (1914) Löwen. Christliche Welt, 28, 861
Nikolajević, D.S. (1939) Na Vidovdan 1939. Beograd: Državna štamparija
Pagden, A. (2008) Worlds at War: The 2,500-year struggle between East and West. New York: Oxford University Press, 407
Palavestra, P. (1930-2014) Književnost Mlade Bosne. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 21994, 11965
Palavestra, P. (1965) Književnost Mlade Bosne: Hrestomatija. Sarajevo: Svjetlost, II
Palavestra, P. (2003) Dogma i utopija Dimitrija Mitrinovića - počeci srpske književne avangarde. Beograd: Zavod za udžbenike, 2. popravljeno i dopunjeno izdanje, 11977
Pappenheim, M. (1926) 1881-1943, Gavrilo Princips Bekenntnisse. Wien: R. Lechner and Sohn, vojnom zatvoru u Terezinu 1916:
Parežanin, R. (2013) Gavrilo Princip u Beogradu - Mlada Bosna i Prvi svetski rat. Beograd: Catena mundi, 195
Parežanin, R. (1974) Mlada Bosna i Prvi svetski rat. Minhen: Iskra, 1896-1981
Parežanin, R. (2013) Gavrilo Princip u Beogradu - Mlada Bosna i Prvi svetski rat. Beograd: Catena mundi
Petrović, N. (1912) Sa četvrte Jugoslovenske Izložbe u Beogradu. Bosanska vila, XXVII br. 11-12, 178-181, 181b
Pfefer, L. (1938) Istraga u Sarajevskom atentatu. 60
Plenge, J. (1916) 1789 und 1914: Die symbolischen-Jahre in der Geschichte des politischen Geistes. Berlin: Springer
Popović, C.Đ. (1969) Oko Sarajevskog atentata: Kritički osvrti i napomene. Sarajevo: Svjetlost
Popović, C.Đ. (1969) Oko Sarajevskog atentata. 223-234
Pršić, M., Bojković, S. (2000) Stradanje srpskog naroda u Srbiji 1914-1918. Beograd: Istorijski muzej Srbije
Radić, R., Isić, M. (2014) Srpska crkva u Velikom ratu 1914-1918. Beograd: Filip Višnjić
Radojević, M., Dimić, Lj. (2014) Srbija u Velikom ratu 1914-1918. 283
Radojević, M., Dimić, L. (2014) Srbija u Velikom ratu 1914-1918 - kratka istorija. Beograd: Srpska književna zadruga, 46-47
Rajs, A. (2014) Ratni izveštaji iz Srbije i sa Solunskog fronta. Beograd: Geopolitika, (neobjavljeni tekstovi na srpskom jeziku)
Rajs, R.A. (1928) Šta sam video i proživeo u velikim danima - saopštenje jednog prijatelja iz teških vremena. Beograd: Državna štamparija Kraljevine SHS, 1-85
Regler, G. (1958) Das Ohr des Malchus: Eine Lebensgeschichte. Frankfurt/M: Stroemfeld Roter Stern, Werke, Bd. 10, 46
Renouvin, P. (1965) Evropska kriza i prvi svjetski rat. 608-609
Renouvin, P. (1965) La Crise européenne et la Première Guerre mondiale / Evropska kriza i prvi svjetski rat. Paris: Presses universitaires de France, 1893-1974, 31948 (11934, 41962, 51969; [Paris]: A. Sauret 1972, préface de Adrien Dansette) prev. N. Berus, 9-24
Rigby, A. (2006) Dimitrije Mitrinović: A biography. York, England: William Sessions, [prerađeno prethodno izdanje: Initiation and Initiative: An Exploration of the Life and Ideas of Dimitrije Mitrinović, New York: Boulder 1984]
Schacter, D.L. (2001) The Seven Sins of Memory: How the Mind Forgets and Remembers. New York: Houghton Mifflin
Scheler, M. (1915) Der Genius des Krieges und der Deutsche Krieg. Leipzig: Verlag der Weißen Bücher, 31917
Scheler, M. (1982) Gesammelte Werke: Politisch-pädagogische Schriften. Bern-München, Bd. IV, 7-250
Simmel, G. (1917) Die Krisis der Kultur: Rede, gehalten in Wien, Januar 1916. u: Simmel Georg [ur.] Der Krieg und die geistigen Entscheidungen: Reden und Aufsätze, München-Leipzig, 43-64
Skerlić, J. (1913) Novi omladinski listovi i naš omladinski naraštaj. Srpski književni glasnik, XXX 3, 222;
Slijepčević, P. (1913) Vidovdanski Hram. Bosanska vila, XXVIII, br. 20, 283-285; br. 21, 298-299
Slijepčević, P. (1925) Omladina i Sarajevski atentat. Zagreb: Nova Evropa
Sombart, W. (1915) Händler und Helden: Patriotische Besinnungen. München-Leipzig: Duncker and Humblot
Starčević, M. (2007) Austrougarski zločini u Srbiji 1914-1918. Geopolitika, Beograd
Stojanović, S. (2014) Ispovesti. Beograd: RTS, Fondacija Sreten Stojanović
Stojanović, S. (1997) Sećanja na mladost. Beograd: BIGZ
Šijaković, B., ur. (2014) Filosofija i teologija u kontekstu savremenosti. u: Srpska teologija u dvadesetom veku - istraživački problemi i rezultati, Zbornik radova naučnog skupa (PBF Beograd, 14. decembar 2013), Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet, knj. 15, 121-126
Šijaković, B. (2013) Prisutnost transcendencije - helenstvo, hrišćanstvo, filosofija istorije. Beograd: Službeni glasnik, 148-178
Šijaković, B. (2011) Briga za Žrtvu: Pamćenje Imena i Spomen Srpske Žrtve. Beograd
Terzić, S. (1992) Srbija i Grčka 1856-1903 - borba za Balkan. Beograd: Istorijski institut SANU
Trakl, G., Werfel, F. Piše Crnjanski u jesen 1920. iz Beča Milanu Ćurčinu (1880-1960)
Trifunović, L. (1971) Likovni izraz Kosovskog predanja. Književne novine, Beograd, br. 385, 27. 02
Troeltsch, E. (1925) Deutscher Geist und Westeuropa: Gesammelte kulturphilosophische Aufsätze und Reden. Tübingen: Mohr, 31-58
Ujević, A. (1913) Ispunjeni zavet. Bosanska vila, XXVIII br. 1, 1-3, 2b
Vendel, H. Die Habsburger und die Südslawenfrage / Habsburgovci i južnoslovensko pitanje. Hermann Wendel, 1884-1936, upor. Wendel, 52 = H. Vendel, 167
Verhey, J. (2009) The Spirit of 1914. Cambridge: Cambridge University Press (CUP)
Vidaković, M. (1914) Izložba u Veneciji. Narod, V br. 393, 1-2
Vita (1913) Pogrešna računica / Die falsche Rechnung: Was bringt der Krieg ein?. Charlottenburg-Berlin
von Bernhardi, F. (1920) Vom Kriege der Zukunft: Nach den Erfahrungen des Weltkrieges. Berlin: Mittler
von Bernhardi, F. (1912) Vom heutigen Kriege: Grundlagen und Elemente des heutigen Krieges: Kampf und Kriegführung. Berlin: Mittler, Band 1, Band 2
von Ungern-Sternberg, J., von Ungern-Sternberg, W. (2013) Der Aufruf 'An die Kulturwelt!': Das Manifest der 93 und die Anfänge der Kriegspropaganda im Ersten Weltkrieg. Frankfurt/M: Peter Lang, 2. erweiterte Auflage
von Wilamowitz-Moellendorff, U. (1915) Reden aus der Kriegszeit. Berlin: Weidmann
Vopicka, C.J. (1921) Secrets of the Balkans: Seven years of a diplomatist's life in the storm centre of Europe / Tajne Balkana - sedam godina diplomatskog službovanja u epicentru evropske oluje. Chicago: Rand, McNally and Co, prev. O. Potežica, Ovo poglavlje nosi naslov Budući evropski ratovi nisu vjerovatni
Vuković, S. (2005) 'Strategija' lažnog mira u kući - ekonomski odnosi između regiona u Kraljevini Jugoslaviji. Sociološki pregled, vol. 39, br. 4, str. 461-496
Wells, H.G. (1914) The war that will end war. London: Frank and Cecil Palmer, Knjiga je nastala na osnovu novinskih članaka iz avgusta 1914, a izašla je u oktobru u tri izdanja
Wendel, H. (1924/1992) Die Habsburger und die Südslawenfrage / Habsburgovci i južnoslovensko pitanje. Belgrad: Geza Kohn, Vendel, prev. T. Bekić, Treći program Radio-Beograda, br. 92-95, 138-193: 144, 150
Wendel, H. Die Habsburger und die Südslawenfrage / Habsburgovci i južnoslovensko pitanje. 31 = Vendel, 154
Werfel, F. (1948) Erzählungen aus zwei Welten. Frankfurt/M: Bermann-Fischer, Bd. I, 168-194
Wundt, W. (1914) Über den wahrhaften Krieg: Rede gehalten in der Alberthalle zu Leipzig am 10. September 1914. Leipzig: Kröner
Zimmermann, S. (1943) Kriza kulture: Kulturno-filozofijske studije iz suvremene socijalne filozofije. Zagreb: HAZU, 1884-1963
Živanov, S. (2005/2014) Evropa pred Prvi svetski rat - koreni, uzroci i povodi Velikog rata - od Berlinskog kongresa do početka Prvog svetskog rata (1878-1914). u: Rusija i raskol Evrope - odnosi između evropskih sila pred Prvi svetski rat - od Berlinskog kongresa do početka rata (1878-1914), Beograd: Zavod za udžbenike, radi se o dopunjenom izdanju knjige, Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.7251/POL1509009S
objavljen u SCIndeksu: 04.03.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka