Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Prekršajno sankcioniranje potpomaganja nezakonitih migracija u pravu Republike Hrvatske
aMinistarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja u Splitu, Republika Hrvatska
bMinistarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava splitsko-dalmatinska, Republika Hrvatska
Ključne reči: kazne za prekršaj; nezakonite migracije; oduzimanja predmeta i sredstava; potpomaganje državljana treće zemlje; ublažavanje kazne
Sažetak
Potpomaganje državljana treće zemlje u nezakonitom prelasku u Republiku Hrvatsku, ili nezakonitom tranzitu preko teritorija Republike Hrvatske, odnosno boravku u Republici Hrvatskoj, propisano je kao prekršaj, za koji se fizičkoj osobi kao počinitelju može izreći novčana kazna ili kazna zatvora, a počinitelju prekršaja se mora izreći i mjera oduzimanja predmeta, ako je vlasnik prijevoznog sredstva kojim je prekršaj počinjen, dok se mjera oduzimanja drugih predmeta od počinitelja može izreći fakultativno. Konstitutivni element ovog prekršaja nije koristoljublje na strani počinitelja. U ovom radu daje se prikaz i analiza zakonodavnih rješenja, statističkih podataka i posebno sudske prakse glede odmjeravanja kazni, odnosno ostvarenja svrhe kažnjavanja individualizacijom i ublažavanjem kazne, te izricanja oduzimanja predmeta i sredstava.
Reference
*** (2020) Zakon o strancima. NN, 133
*** (2020) Pregled osnovnih sigurnosnih pokazatelja I.-XI. 2020. godine u Republici Hrvatskoj. https://mup.gov.hr/UserDocsImages/statistika/2020/Pokazatelji%20javne%20sigurnosti/Pregledosnovnih-sigurnosnih-pokazatelja-I-XI-2020-HR.pdf (pristup: 04. 01. 2021)
*** (2011-2019) Kazneni zakon. NN, 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 191/17, 118/18, 126/19
*** (2011-2020) Zakon o strancima. NN, 130/11, 74/13, 69/17, 46/18, 53/20
Bojanić, I., Mrčela, M. (2006) Svrha kažnjavanja u kontektstu šeste novele Kaznenog zakona. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2/ str. 431-449
Božić, V., Nikač, Ž. (2018) Međunarodni kaznenopravni odgovori na aktualnu migrantsku krizu. Pravna riječ, 15 (56), 167-186
Cvitanovcić, L., Glavić, I. (2011) Kritički o pojedinim aspektima problematike uvjetne osude i nužnost njezine revitalizacije u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 18 (1), 83-111
Cvitanović, L. (2001) Represivni sadržaji u novom hrvatskom prijestupovnom i prekršajnom pravu. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 8 (1), 57-88
Državni zavod za statistiku Punoljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u 2019. Zagreb, https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2020/SI-1671.pdf (pristup: 30. 12. 2020)
Đurđević, Z. (2004) Odluka o kazni - kaznenoprocesna pitanja. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 11 (2), 751-782
Đurđić, V., Kiurski, J., Reljanović, M., Sepi, R., Bejatović, S., Ilić, G., Pavlović, Z., Matić, M., Vucelja, Z., Jovanović, M., Komlen-Nikolić, L., Milosavljević, A., Plazinić, M., Silađi, B. (2008) Javno tužilaštvo, policija, krivični sud i suzbijanje kriminaliteta. Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Gjenero, D., Gluščić, S., Helebrant, R., Lalić, G. (2005) Policija i građani - priručnik za građane. Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
Gospočić, S., Tomašić, T. (2018) Primjena odredbi Prekršajnog zakona u prekršajnim postupcima pred tijelima državne uprave. u: Priručnik za polaznike/ce, Zagreb: Pravosudna akademija, http://pak.hr/cke/obrazovni%20materijali/Primjena%20odredbi%20Prekr%C5%A1ajnog%20zako na%202018.pdf (pristup: 23. 12. 2020)
Horvatić, Ž. (1997) Novo hrvatsko kazneno pravo. Zagreb: Organizator
Hrgović, N.K., Nikšić, S. (2016) Najčešće pogreške u primjeni materijalnog prekršajnog prava. u: Priručnik za polaznike/ice, Zagreb: Pravosudna akademija, http://pak.hr/cke/obrazovni%20materijali/Naj%C4%8De%C5%A1%C4%87i%20propusti%20u% 20primjeni%20materijalnog%20prekr%C5%A1ajnog%20prava-posebni%20propisi.pdf (pristup: 23. 12. 2020)
Kokić, I. (2001) Odnos zakonske i sudske politike kažnjavanja u hrvatskom prekršajnom pravu. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 8 (1), 189-204
Mikac, R., Dragović, F. (2017) Masovne migracije - izazovi, posljedice i put naprijed. Forum za sigurnosne studije, 1(1), 130-152
Milivojević, L. (2018) Prekršajno pravo i materijalnopravne odredbe Prekršajnog zakona. Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Oset, S. (2002) Zakon o prekršajima novosti u primjeni prekršajnih sankcija i postupka prema maloljetnicima. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, 9 (2), 475-488
Policijska uprava splitsko-dalmatinska (2020) informacija (e-mail) od 01.06
Spasić, B. (2009) Sistem prekršajnih sankcija po novom Zakonu o prekršajima. u: Podrška primeni novog Zakona o prekršajima i uvod u rad novoformiranih Prekršajnih sudova - zbornik radova, Kladovo: USAID, https://www.usudprek.org.rs/pub/download/podrska-primeni-novog-zak-prek.pdf , 51-75. (pristup: 30. 12. 2020)
Stefanović, M., Jolović, D., Milošević, S., Radovanović, D. (2017) Analiza prekršaja, prekršajnih postupaka i prekršajne prakse iz oblasti inspekcijskog nadzora. Beograd: USAID BEP, http://saradnja.rs/bep/baza_znanja/documents/inspections/USAID%20BEP_Analiza%20prekrsaja %20i%20prekrsajne%20prakse%20u%20oblasti%20inspekcijskog%20nadzora.pdf (pristup: 30. 12. 2020)
Turković, K., Maršavelski, A. (2012) Reforma sustava kazni u novom Kaznenom zakonu. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 19 (2), 795-817
Vulas, A. (2019) Analiza statističkih podataka IOM-a vezanih za migracije na južnim granicama Europske unije 2015-2018. Kriminologija & socijalna integracija - časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju, 27(1): 120-138
 

O članku

jezik rada: hrvatski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/NPDUNP2101041J
primljen: 07.01.2021.
prihvaćen: 17.03.2021.
objavljen onlajn: 01.04.2021.
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci