Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 13  
Back povratak na rezultate
Mogućnosti primene Monte Carlo metode za rešavanje problema optimizacije parametara obrade
Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

e-adresamadic@masfak.ni.ac.rs
Projekat:
Istraživanje primene savremenih nekonvencionalnih tehnologija u proizvodnim preduzećima sa ciljem povećanja efikasnosti korišćenja, kvaliteta proizvoda, smanjenja troškova i uštede energije i materijala (MPNTR - 35034)

Sažetak
U savremenim tržišnim uslovima kompanije su fokusirane na povećanje kvaliteta proizvoda, smanjenje troškova i vremena izrade. Za postizanje ovih ciljeva optimizacija parametara obrade je od izuzetnog značaja. Pored klasičnih metoda optimizacije, poslednjih godina za rešavanje problema optimizacije se sve češće koriste meta-heuristički algoritmi. Uprkos brojnim mogućnostima Monte Carlo metode, primena ove metode za rešavanje problema optimizacije parametara obtrade nija dovoljno istražena. Cilj ovog rada je da se istraži mogućnost primene Monte Carlo metode za rešavanje jednokriterijumskih problema optimizacije parametara obrade. U ovom radu dobijeni rezultati optimizacije su upoređeni sa rezultatima optimizacije dobijenih primenom raličitih meta-heurističkih algoritama. U radu su razmatrane pet studije slučaja jednokriterijumske optimizacije procesa mašinske obrade.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 07.07.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka