Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 10 od 18  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 17, br. 2, str. 89-94
Korovska vegetacija u usevu pšenice različitih tipova zemljišta Južnog Banata i mogućnost suzbijanja
Poljoprivredna stanica, Kovin
Ključne reči: pšenica; herbicidi; korovi
Sažetak
U radu je ispitivana korovska vegetacija u usevu ozime pšenice i efikasnost herbicida za njeno suzbijanje. Ispitivanja su obavljena u agroekološkim uslovima južnog Banata u poljskim uslovima na zemljištima tipa ritska crnica i černozem u toku 2006. i 2007. godine. Na ispitivanim lokalitetima utvrđene su značajne kvalitativne i kvantitativne razlike u stanju zakorovljenosti pšenice. Na zemljištu tipa ritska crnica u usevu pšenice je bilo prisutno 95 korovskih vrsta sa brojnošću od 0,2 do 8,7/m2, a na zemljištu tipa černozem zastupljen je manji broj korovskih vrsta, 37,8, sa brojnošću od 0,5 do 6/m2. U ogledu su ispitivani sledeći herbicidi: 2,4-D 2-etilheksilestar (Esteron), 2,4-D - EHE (Lentemul D), dikamba + triasulfuron (Lintur 70WG), metsulfuron-metil (Laren 60 WP), tribenuron-metil (Stokstar), 2,4-D + florasulam (Mustang), metsulfuron-metil + fluoroksipir (Laren 60 WP + Starane 250) i jodosulfuron- metil-natrijum + amidosulfuron (Sekator). Ispitivane kombinacije herbicida ispoljile su različitu efikasnost u suzbijanju korova smanjujući broj vrsta, broj jedinki i masu korova po jedinici površine. Najveću efikasnost ispoljili su herbicidi jodosulfuron-metil-natrijum + amidosulfuron (Sekator) na zemljištu tipa černozem i metsulfuron-metil + fluoroksipir metil (Laren 60 WP + Starane 250) na zemljšitu tipa ritska crnica. Dobijeni rezultati ukazuju da se u uslovima velike zakorovljenosti useva pšenice jedino pravilnom ocenom stanja zakorovljenosti u odnosu na spektar delovanja određenih kombinacija herbicida, mogu izabrati adekvatne kombinacije herbicida i postići visoka efikasnost u suzbijanju korova.
Reference
Kojić, M., Stanković, A., Čanak, M. (1972) Korovi - biologija i suzbijanje. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za zaštitu bilja
Konstantinović, B.I. (1999) Poznavanje i suzbijanje korova. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Konstantinović, B., Meseldžija, M. (2006) Uzroci i posledice pojave rezistentnih vrsta korova na herbicide u Vojvodini. Biljni lekar, vol. 34, br. 2, str. 134-140
Marković, M., Konstantinović, B. (1996) Suzbijanje korova i uticaj herbicida na ozime sorte pšenice. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 2, br. 1., str. 123-130
Mijatović, K., Lozanovski, R. (1984) Promene florističkog sastava korovskih zajednica strnih žita i kukuruza kao posledica dugotrajne primene herbicida i drugih mera. u: Zbornik II Kongres korovima, Osijek, str. 21-24
Stanković, A. (1969) Metode ispitivanja herbicida. Agrohemija, 5-6, str. 197-203
Stanković, R., Živanović, M., Šinžar, B. (1990) Suzbijanje korova u usevu pšenice na području južnog Banata. Pesticidi, 5, 229-232
Šinžar, B. (1987) Promene u sastavu korovske vegetacije pod uticajem intenzivne primene herbicida. u: Jugoslovensko savetovanje o primeni pesticida, Zbornik radova, 8, str. 45-53
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2008.

Povezani članci