Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 7 od 37  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2015, vol. 61, br. 4, str. 57-68
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
doi:10.5937/ekonomika1504057K


Potencijali i analiza primarne biljne proizvodnje u opštini Pećinci
Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

e-adresa: natasa_k@iep.bg.ac.rs, drago_c@iep.bg.ac.rs, slavica_a@iep.bg.ac.rs

Projekat

Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona (MPNTR - 46006)

Sažetak

Teritorija područja opštine Pećinci se odlikuje intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom u okviru koje je najviše razvijeno ratarstvo i povrtarstvo. Razvijanju ovih poljoprivrednih grana pogoduju povoljne klimatske karakteristike, konfiguracija terena, kao i sastav zemljišta. Shodno tome, u radu su, na osnovu podataka Statističkih godišnjaka Republičkog zavoda za statistiku i podataka iz nekih od dokumenata lokalnih istraživanja, prikazane karakteristike i specifičnosti područja ove opštine kao i potencijali biljne proizvodnje. Analizirana je proizvodnja i kretanje proizvodnje industrijskog i povrtarskog bilja, kao i voća i grožđa kroz bazne indekse za desetogodišnji period (2003-2013. godina). Na osnovu raspoloživih podataka došlo se do zaključka da ova opština poseduje značajne proizvodne kapaciteta na kojima je moguće razvijati savremenu poljoprivrednu proizvodnju koja zadovoljava potrebe potrošača, čuva prirodne resurse i omogućava razvoj ruralnih sredina.

Ključne reči

Reference

*** (2014) Spatial Planning of the municipality Pecinci. (http://pecinci.org/upload/ documents/Urbanizam/PPOP/PPO%20Pecinci.pdf) (26.08.2015)
Cecić, N., Jeločnik, M., Arsić, S. (2006) Stimulating measures for improvement of rural areas of Serbia. u: Conferinţa internaţională ‘Dezvoltarea complexă a spaţiului rural, Volumul I, Diversificarea activităţilor economice din mediul rural şi creşterea competitivităţii agriculturii, Bucureşti, 23-24 iunie, Bucureşti: Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediulu, 312-321
Cvijanović, D., Branko, K., Nataša, K. (2009) Rural development in Serbia - regional dissimilarities and problems. The economic and social conditions of the development of the Polish food economy following Poland's accession to the European Union-Multi-Annual Programme 2005, (128. 1). 107-120
Grujić, B., Kljajić, N., Roljević, S. (2014) Impact of globalization on vegetable crops production per capita in Serbia (2000-2012). Ekonomika, vol. 60, br. 4, str. 241-251
Kljajić, N., Subić, J., Vuković, P. (2009) Proizvodnja povrća u plastenicima uz primenu navodnjavanja. u: Zbornik naučnih radova sa XXIII savetovanja agronoma, veterinara i tehnologa, 15( 1-2), 135-146
Kljajić, N., Subić, J., Arsić, S. (2009) Agricultural Land use Scenario for Pančevo City Area. u: Proceedings, XIII International Eco-Conference-Environmental Protection of Urban and Suburban Settlements, 23rd-26th September, 123-130
Kljajić, N., Arsić, S., Vuković, P. (2011) Land use in agriculture of the Republic of Serbia. u: The international symposium: ‘Agrarian economy and rural development - realites and perspectives for Romania’. September 8th-9th 2011., Bucharest, Romania
Kljajić, N., Vuković, P., Arsić, S. (2013) Current situation in irrigation in the Republic of Serbia. Sustainable Technologies, Policies, and Constraints in the Green Economy. 123-139
Kljajić, N., Grujić, B., Vuković, P. (2013) Analiza proizvodnje povrća u Republici Srbiji. u: Zbornik naučnih radova sa XXVII savetovanja agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista, 19(1-2); 261-272
Kljajić, N., Vuković, P. (2014) Fruit Production Analysis in Republic of Serbia in the Function of Rural Development. u: Sustainable Agriculture and Rural Development in Terms of the Republic of Serbia Strategic Goals Realization within the Danube Region, Rural development and (un) limited resources, Belgrade, Belgrade: Institute of Agricultural Economics, pp. 444-460
Subić, J., Cecić, N., Vuković, P. (2008) Economic Aspects of Vegetable Growers' Association in Pančevo Municipality. u: ‘Science and Tehnology in the Context of Sustainable Development’, Organized on the Occasion of the 60th Anniversary of Petroleum-Gas University of Ploiesti. Ploiesti, November 6-7, pp. 23-28