Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Zadruga u savremenom privrednom okruženju
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet
Projekat:
Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Ključne reči: zadruga; zadrugar; zadružno zakonodavstvo; poslovanje zadruge
Sažetak
Cilj ovoga rada jeste da ukaže na značaj zadruge kao privrednog subjekta, kroz prikaz savremenih trendova zadružnog udruživanja u Evropi i šire. Razvoj zadruga obuhvata ključne faktore povezivanja pojedinaca, kroz njihovo udruživanje i u isto vreme pronalaženje modela za smanjivanje razlika između zadruga kao privrednih subjekata i privrednih društava u korist privrednih društava. Predmet istraživanja u radu jeste analiza zadruga i potreba za novim zakonskim rešenjima, koja bi potpomogla razvoj zadruga kao samostalnih privrednih subjekata u budućnosti. Ključna hipoteza od koje se u radu polazi jeste da zadružno udruživanje ima veliki značaj u suočavanju sa mnogim privrednim, tržišnim, ali i sociološkim izazovima, koji su od posebnog značaja za privredni razvoj naše zemlje. Značajna je i posebna hipoteza da dosadašnja zakonska rešenja zadružnog udruživanja, pored pozitivnih promena, nisu do sada dala očekivane rezultate. U zaključku se ukazuje da je zakonski uređena oblast zadruga kao posebnih privrednih subjekata, temelj razvoja njihove privredne aktivnosti. Na osnovu kritičkog osvetljavanja zadružnog zakonodavstva, date su preporuke za njegovo poboljšanje uz uvažavanje stalno prisutne potrebe unapređenja poslovanja zadruga i usklađivanja sa poslovanjem drugih privrednih subjekata.
Reference
*** (2011-2019) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik RS, broj 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019
*** (2003) Uredba o statutu Evropskog zadružnog društva / Council Regulation (EC) No 1435/2003 of 22 July 2003 on the Statute for a for a European Cooperative Society (SCE). OJ L, 207, 18.8, p. 1-24
*** (2017) Projekat 500 zadruga u 500 sela. Beograd: Vlada Republike Srbije-Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća, Retrieved from: http://www.mbprr.gov.rs/aktivnosti-saopstenja.php (30 January 2020)
*** (2009-2018) Zakon o stečaju. Službeni glasnik RS, broj 104/2009, 99/2011 -dr. zakon, 71/2012 -odluka US, 83/2014, 113/2017, 44/2018 i 95/2018
*** (1990-2006) Zakon o zadrugama. Službeni list SFRJ + Službeni list SRJ, broj 3/1990, broj 24/1994 -dr. Zakon o zadrugama, broj 41/1996 i 12/1998, br. 101/2005 -dr. zakon i 34/2006
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, 1
*** (2015) Zakon o zadrugama. Službeni glasnik RS, broj 112
Dabić, Lj. (2019) Zadružna revizija u Republici Srbiji - sa osvrtom na zakon o reviziji austrijskih zadruga. u: Savremeno zadrugarstvo u Srbiji, Knić: Opština Knić, 33-59
EURICSE (2012) Promicanje razumevanja zadruga u stvaranju boljeg sveta. Venecija: ICA Publishing, Retrieved from: http://www.euricse.eu/wpcontent/uploads/2015/03/venice_croatian_3.0_0.pdf
European Cooperative Society (SCE), Cvejić, S. (2018) Socijalna preduzeća. u: Kostić A. [ur.] Ekonomija, zaposlenost i rad u Srbiji u XXI veku, Beograd: Ekonomski fakultet, str. 343-368
Evropska komisija (2012) Support for Farmers' Cooperatives: Final Report. Bruxelles
Knežević, M. (2007) Zadruga - novine Zakona o zadrugama. Pravni život, 12: 349-357
Knežević, M., Ristić, L., Bošković, N. (2019) Zakonodavstvo kao bitan faktor razvoja zadrugarstva. u: Savremeno zadrugarstvo u Srbiji, Knić: Opština Knić, str. 77-93
Kulauzov, M. (2013) Propisi o porodičnoj zadruzi doneti nakon stupanja na snagu Srpskog građanskog zakonika 1844. godine. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 1, str. 259-269
Marković, K. (2007) Poljoprivredno zadrugarstvo u Republici Srbiji - stanje i perspektive. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 31, br. 1, str. 114-121
Mićović, M. (2017) Pravna priroda i okvir za poslovanje zadruga. Ekonomika poljoprivrede, vol. 64, br. 3, str. 1205-1218
Njegovan, Z.M. (2011) Agrarno ili zadružno pitanje - prilog za razumevanje zadrugarstva u Republici Srbiji. Ekonomika preduzeća, vol. 59, br. 5-6, str. 297-307
Simonović, Z., Mihailović, B., Milovanović, Z. (2016) Zadruge i udruženja poljoprivrednika kao model preduzetništva u poljoprivredi Srbije sa osvrtom na stanje u Nišavskom okrugu. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 2, str. 699-712
Vitez, M. (1995) O nekim elementima pravnog položaja zadruge u našem privrednom pravu. Pravo i privreda, vol. 33, br. 3-6, str. 448-456
Vitez, M. (2018) Neki aspekti korporativnog upravljanja zadrugom. Pravo - teorija i praksa, vol. 35, br. 1-3, str. 18-35
Zakić, V., Nikolić, M. (2018) Finansijska podrška države zadrugama u Srbiji. Škola biznisa, br. 1, str. 158-174
Zakić, V., Nikolić, M., Tasić, V. (2018) Mogućnosti unapređenja regulative i metodologije zadružne revizije u Srbiji. Revizor, vol. 21, br. 82, str. 59-69
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/NPDUNP2101053K
primljen: 14.08.2020.
prihvaćen: 17.03.2021.
objavljen onlajn: 01.04.2021.
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

West Balk J Agricultural Economics & Rural Develop (2021)
Cooperative principles in practice: Experiences of Serbia
Nikolić Marija, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2016)
Zadruge i udruženja poljoprivrednika kao model preduzetništva u poljoprivredi Srbije sa osvrtom na stanje u Nišavskom okrugu
Simonović Zoran, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2017)
Mogućnosti revitalizacije ruralnog turizma u funkcionisanju agrarnih zadruga
Đoković Filip, i dr.

prikaži sve [8]