Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 14  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2010, br. 45, str. 475-481
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 13/07/2010
Deformiteti stopala kod predškolske dece u odnosu na pol i uzrasnu dob
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: sholens@uns.ns.ac.yu

Sažetak

Urbani uslovi, prostorno okruženje i savremeni način života dece nepovoljno utiču na razvoj deteta, posebno na posturalni status, a u okviru toga i na deformitete stopala. Kada su u pitanju deformiteti stopala, koji su delom i genetski određeni, sasvim je sigurno da i gore navedeni savremeni način života ima uticaj na pravilan razvoj stopala. Pravovremeno dijagnostikovanje statusa stopala je prioritetni zadatak za preduzimanje odgovarajućih mera i otklanjanje eventualnih deformiteta. Evolucija razvoja stopala je u kauzalnoj vezi sa uzrastom. Kako se svod stopala po pravilu formira do 4. godine, predmetno je da se posle toga može utvrditi nastali deformitet. U našem istraživanju zanimalo nas je inicijalno stanje tj. pojava deformiteta stopala predškolske dece uzrasta 4-7 godina. Na uzorku od 557 ispitanika oba pola izvršen je pregled stopala savremenom metodom kompjuterizovane digitalizovane podografije. Dobijeni podaci su podvrgnuti statističkoj obradi, a rezultati prikazani tabelarno i interpretirani. Na osnovu dobijenih rezultata konstatovan je broj deformiteta po polu i uzrastu, na osnovu čega je zaključeno da deca u tom uzrastu imaju krajnje nezadovoljavajući inicijalni status stopala, nekih deformiteta i preko 90%. Na osnovu dosadašnjih istraživanja, čiji su rezultati prikazali istu učestalost, sa pravom možemo konstatovati da u navedenom uzrastu ne moramo u svim slučajevima govoriti nužno o deformitetu već o fiziološkom formiranju svodova stopala. Posebno je važno napomenuti da su greške u merenjima svedene na minimum jer je primenjena savremena dijagnostika.

Ključne reči

stopalo; deformitet; uzrast; inicijalno stanje

Reference

Bokan, B., Borković, S. (2006) Učestalost deformiteta stopala kod školske dece. 31(1), str. 21-30
Forriol, F., Pascual, J. (1990) Footprint analysis between three and seventeen years of age. Foot & ankle, 11(2): 101-4
Jovičić, M. (2007) Fleksibilno ravno stopalo kod dece - problem ili ne. Sportska medicina, Volumen 7, broj 1, 9-13
Lee, M.C., Sucato, D.J. (2008) Pediatric issues with cavovarus foot deformities. Foot and Ankle Clinics of North America, 13(2): 199
Madić, D., Popović, B., Kaličanin, N. (2009) Total body fat: Important component of life health status: How to evaluate?. u: International scientific conference 'Exercise and quality of life' (1st), Proceedings book, Novi Sad: Faculty of sport and physical education, 399-403
Maksimović, N., Matić, R., Obradović, B. (2008) Socio-ekonomske karakteristike porodice kao faktor bavljenja fizičkom aktivnošću. u: Bala G. [ur.] Antropološiki status i fizička aktivnost dece i omladine, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, str. 79-97
Matić, R., Maksimović, N. (2007) Faktori socijalno-ekonomskog statusa kao prediktori fizičke aktivnosti roditelja i njihove dece. u: Interdisciplinarna naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Antropološki status i fizička aktivnost dece, omladine i odraslih, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 223-229
Mihajlović, I., Tončev, I., Hmjelovec, I. (2008) Prevalence of flatfoot deformity in boys depending on their age. Acta Kinesiologica, 2, str. 103-106
Pfeiffer, M., Kotz, R., Ledl, T., Hauser, G., Sluga, M. (2006) Prevalence of flat foot in preschool-aged children. Pediatrics, 118(2): 634-9
Rao, U.B., Joseph, B. (1992) The influence of footwear on the prevalence of flat foot. A survey of 2300 children. Journal of bone and joint surgery. British volume, 74(4): 525-7
Sim, F.L. (1958) Comparsion of foot forms among the non shoe and shoe wearing Chinese population. J Bone Joint surg, 40A:1058-1062
Volpon, J.B. (1994) Footprint analysis during the growth period. Journal of pediatric orthopedics, 14(1): 83-5