Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 9  
Back povratak na rezultate
2015, br. 2, str. 69-88
Analiza dugoročnog razvoja površinskog kopa Severni revir Majdanpek za kapacitet 5x106 tona rude godišnje
aInstitut za rudarstvo i metalurgiju, Bor, Srbija
bUniverzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Srbija

e-adresadaniel.krzanovic@irmbor.co.rs
Projekat:
Usavršavanje tehnologija eksploatacije i prerade rude bakra sa monitoringom životne i radne sredine u RTB Bor grupa (MPNTR - 33038)

Ključne reči: površinski kop Severni revir Majdanpek; optimizacija; fazni razvoj kopa; novčani tok; neto sadašnja vrednost; softver Whittle
Sažetak
U radu je izvršeno sagledavanje dugoročnog razvoja površinskog kopa Severni revir sa aspekta ostvarivanja maksimalne dobiti za planirani kapacitet od 5 miliona tona rude bakra godišnje, primenom savremenog softvera za strateško planiranje proizvodnje Whittle. Softver pruža mogućnost da se optimizacijom granice otkopavanja i dugoročne dinamike otkopavanja ostvari pozitivno kretanje novčanog toka i maksimalna neto sadašnja vrednost. Za planirane tehnoekonomske parametre, koji su ulazni podaci za analizu, dobijena je granica površinskog kopa za vek eksploatacije od 26 godina, a vrednost neto sadašnje vrednosti iznosi 252.591.906 $.
Reference
*** (2011) Elaborat o rezervama ležišta bakra Severni revir - Majdanpek i ležišta polimetaličnih mineralnih sirovina (Zn-Pb-Cu) 'Tenka - Severni revir Majdanpek'. Bor: Institut za rudarstvo i metalurgiju, 30. 06
Kržanović, D., Rajković, R., Mikić, M. (2014) The effect of open pit slope design on net present value for long term planning. u: The 46th International Conference on Mining and Metallurgy, Serbia, October
Kržanović, D., Rajković, R., Mikić, M. (2012) Primena softverskih paketa za projektovanje u rudarstvu Gemcom i Whittle u cilju racionalnog i ekonomičnog iskorišćenja ležišta bakra Veliki Krivelj kod Bora, Srbija. Rudarski radovi, Bor, br. 3, str. 85-98
Kržanović, D., Rajković, R., Mikić, M., Ljubojev, M. (2014) Efekat faznog razvoja rudarskih radova na maksimizaciju neto sadašnje vrednosti kod dugoročnog planiranja površinskih kopova. Mining and Metallurgy Engineering Bor, br. 4, str. 33-48
Whittle, G., Stange, W., Hanson, N. (2007) Optimising project value and robustness. u: Project Evaluation Conference, Melbourne, Vic, str. 1-10. June; 19-20
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/MMEB1502069K
objavljen u SCIndeksu: 28.07.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka