Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 17  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 64, br. 2, str. 49-78
Pristupanje Evropske unije Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima kao vid unapređenja zaštite ljudskih prava u Evropi
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresaikrstic@ius.bg.ac.rs, cuckovic@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: EKLjP; SPEU; pristupanje; Bosfor princip; mišljenje 2/13
Sažetak
Rad se bavi značajem pristupanja Evropske unije Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, kao najvažnijem regionalnom instrumentu za zaštitu ljudskih prava. Prikazana je evolucija ideje o pristupanju Evropskoj konvenciji, faze u tom procesu, kao i Nacrt sporazuma koji je pokušao da razreši kompleksna pravna pitanja koja se tiču posebnog pravnog sistema EU. U drugom delu rada je predstavljeno i analizirano Mišljenje 2/13 Suda pravde EU iz decembra 2014. kojim je, praktično, ceo proces pristupanja prekinut. U radu se konstatuje da Evropski sud za ljudska prava trenutno ima samo indirektnu ustavnu kontrolu nad pravnim poretkom EU ispitivanjem akata država članica. Pristupanje EU Evropskoj konvenciji omogućilo bi ispitivanje svih aktivnosti u EU sa stanovišta poštovanja ljudskih prava, pa čak i onih kod kojih Sud pravde EU nema potpunu nadzornu funkciju. U radu se iznosi mišljenje da je zbog uspostavljanja pravne sigurnosti i podvrgavanja kontroli akata institucija EU neophodno pronaći način da se ovaj proces što pre nastavi i okonča. Konstatuje se da postoje dva moguća scenarija: ponovno pregovaranje oko sporazuma o pristupanju ili izmena osnivačkih ugovora. Oba rešenja čine se gotovo nemogućim u stvorenom političkom miljeu. Međutim, ostaje nada da će na nastavak pregovora uticati kako presuda Avotinš protiv Letonije iz maja 2016. u kojoj je Evropski sud potvrdio princip o jednakoj zaštiti iz predmeta Bosfor, ukazujući na značaj očuvanja uzajamnog poverenja dva suda tako i potreba za većim kredibilitetom i jačanjem EU nakon Bregzita.
Reference
Alston, P., Weiler, J. (1999) An ever closer union in need of a human rights policy: The European Union and human rights. u: Alston P. [ur.] The EU and Human Rights, Oxford: Oxford University Press
Arnaiz, S.A., Péres, T.A. (2012) Main trends in the recent case law of the EU Court of Justice and the European Court of Human Rights in the field of fundamental rights. Brussels: Directorate General for Internal Policies-Policy Department C-Citizens Rights and Constitutional Affairs, Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Study
Brown, L. N., McBride, J. (1981) Observations on the Proposed Accession by the European Community to the European Convention on Human Rights. American Journal of Comparative Law, 29(4): 691
Canor, I. (2000) Primus inter partes: Who is the ultimate guardian of fundamental rights in Europe?. European Law Review, 25(3)
Craig, P. (2013) EU accession to the ECHR: Competence, procedure and substance. Fordham International law Journal, 36
Davinić, M. (2013) Evropski ombudsman i loša uprava. Beograd: Zaštitnik građana, Davinić, M. Evropski ombudsman i loša uprava, Zaštitnik građana, Beograd 2013
Davinić, M. (2010) Pojam dobre uprave - između klasičnog i mekog prava. Pravni život, 10
Dickson, B. (2015) The EU Charter of Fundamental Rights in the case Law of the European Court of Human Rights. European Human Rights Law Review, 1
Drzemczewski, A. (2014) The EU accession to the ECHR: The negotiation process. u: Kosta V., Skoutaris N., Tzevelekos V. [ur.] The EU Accession to the ECHR, Oxford-Portland
Eeckhout, P. (2015) Opinion 2/13 on EU accession to the ECHR and judicial dialogue: Autonomy or autarky?. Fordham International Law Journal, 38
Gragl, P. (2012) Strasbourg’s External Review after the EU’s Accession to the European Convention on Human Rights: A Subordination of the Luxembourg Court?. Tilburg Law Review, 17(1): 32-62
Kokott, J., Sobotta, C. (2012) The Kadi Case - Constitutional Core Values and International Law - Finding the Balance?. European Journal of International Law, 23(4): 1015-1024
Kreen, C. (2015) Autonomy and effectiveness as common concerns: A path to ECHR accession after opinion 2/13. German Law Journal, 16(1)
Kuhnert, K. (2006) Bosphorus
Double standards in European human rights protection?. Utrecht Law Review, 2(2): 177
Lambrecht, S. (2015) The Sting is in the Tail: CJEU Opinion 2/13 objects to draft agreement on accession of the EU to the European Convention on Human Rights. Human Rights Law Review, 2
Lind, A-S., Strand, M. (2011) A New Proportionality test for Fundamental Rights?, European Policy Analysis. Swedish Institute for European Policy Studies
Moriarty, B. (2002) EC accession to the ECHR. Hibernian Law Journal, 3(1)
O’Meara, N. (2011) A more secure Europe of rights?: The European Court of human rights, the Court of justice of the European Union and EU accession to the ECHR. German Law Journal, 14(10)
Odermatt, J. (2015) A giant steps backwards?: Opinion 2/13 on the EU s accession to the European convention on human rights. Leuven: Center for Global Governance Studies, Working paper no. 150, February
Odermatt, J. (2014) The EU s accession to the European convention on human rights: An international law perspective. International Law and Politics
Paunović, M., Krivokapić, B., Krstić, I. (2016) Međunarodna ljudska prava. Beograd, Beograd: Pravni fakultet
Paunović, M.B., Krstić, I. (2000) Povelja o osnovnim pravima u Evropskoj uniji. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 86, br. 4, str. 555-562
Peers, S. (2014) The EU s accession to the ECHR: The dream becomes a nightmare. German Law Journal, 16(1)
Peers, S., i dr. (2014) The EU Charter of Fundamental Rights - a Commentary. Luxembourg: Hart Publishing
Pérez, T.A. (2014) Too many voices: The prior involvement of the court of justice of the European Union. u: Kosta V., Skoutaris N., Tzevelekos V.P. [ur.] The EU Accession to the ECHR, Oxford-Portland
Schermers, H.G. (1978) The European communities under the European convention on human rights. Legal Issues of Economic Integration, 5 (1)
Schermers, H.G., Ehlermann, C., Simmonds, K.R., Winter, J.A. (1979) European Commission of Human Rights. Common Market Law Review, : 498-508
Schorkopf, F. (2005) The European Court of human rights judgment in the case of Bosphorus Hava Yollari Turizm v. Ireland. German Law Journal, 6(9)
Spaventa, E. (2015) A very fearful court?: The protection of fundamental rights in the European Union after opinion 2/13. Maastricht Journal, 1
Timmermans, C. (2014) The co-respondent mechanisms according to the draft agreement for the accession of the EU to the ECHR. u: Kosta V., Skoutaris N., Tzevelekos V.P. [ur.] The EU Accession to the ECHR, Oxford-Portland
Toth, A.G. The European Union and human rights: The way forward. Common Market Law Review, 34
van de Heyning, C. (2011) No place like home: Discretionary space for the domestic protection of fundamental rights. u: Popelier P., Van de Heyning C., Van Nuffel P. [ur.] Human Rights Protection in the European Legal Order: The Interaction between the European and the National Courts, Cambridge: Intersentia
Vogiatzis, N. (2014) The right to extra-judicial redress in EU Law after the EU s accession to the ECHR: The legal framework, challenges and the question of the prior involvement of the CJEU. u: Kosta V., Skoutaris N., Tzevelekos V. [ur.] The EU Accession to the ECHR, Oxford-Portland
White, S. (2010) The EU s accession to the convention on human rights: A new era of closer cooperation between the Council of Europe and the EU?. New Journal of European Criminal Law, 1(2)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1602049K
objavljen u SCIndeksu: 27.10.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka