Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 17  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 57, br. 1, str. 283-291
O ustavnosti opšteg reizbora sudija
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Ključne reči: pravna država; jemstva sudijske nezavisnosti; načelo stalnosti sudijske funkcije; načelo zabrane retrokativnosti
Sažetak
Zakon o sudijama od 22. decembra 2008. godine predvideo je opšti reizbor sudija u Republici Srbiji, konkretizujući u tom pogledu Ustavni zakon za sprovođenje Ustava od 10. novembra 2006. godine. Polazeći od načela stalnosti sudijske funkcije i od načela zabrane retroaktivnosti, a insistirajući, pre svega, na pravnom kontinuitetu između ustava Republike Srbije od 1990. i od 2006. godine, autor ukazuje na neustavnost odgovarajućih odredaba, kako Zakona o sudijama, tako i Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava.
Reference
Abraham, H.J. (2001) The pillars and politics of judicial independence in the united states. u: Russell Peter H., O'Brien David M. [ur.] Judicial independence in the age of democracy, Charlottesville - London: University Press of Virginia, 26
Chevallier, J. (1999) L'Etat de droit. Paris: Montchrestien
Čavoški, K.S. (1995) Ustav kao jemstvo slobode - ogledi o ustavu i ustavnosti. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
de Malberg, C.R. (2004) Contribution a la théorie générale de l'état. Paris: Dalloz
Hasanbegović, J. (2008) Informator Društva sudija Srbije, 2, 19
Ivošević, Z. (2008) Informator Društva sudija Srbije, 2, 8
Maitland, F.W. (2007) The constitutional history of England. Cambridge
Marković, R. (2008) Informator Društva sudija Srbije, 2, 5
Perić, P. (1899) O sudskoj nezavisnosti. Beograd
Rakić-Vodinelić, V. (2008) Najnovija zakonodavna reforma pravosuđa u Srbiji. Informator Društva sudija Srbije, 2/13
Rakić-Vodinelić, V.R., Benać-Šantić, L., Šećibović, R.J., Svilanović, G.T., Radovanović, S. (1997) Izborna krađa - pravni aspekt. Beograd: Medija centar
Rakić-Vodinelić, V.R. (1995) Sudska zaštita prava čoveka. u: Dimitrijević V., Paunović M. [ur.] Prava i slobode - međunarodni i jugoslovenski standardi, Beograd: Beogradski centar za ljudska prava, 113
Salas, D. (2001) Apercu de l'histoire de la justice en France. u: Truche P. [ur.] Justice et institutions judiciaires, Paris: La documentation Francaise
Shetreet, Sh. (1985) Judicial independence: New conceptual dimensions and contemporary challenges. u: Shetreet Sh., Deschenes J. [ur.] Judicial independence: The contemporary debate, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 624-625
Welch, S., i dr. (1998) American government. Wadsworth Publishing Company
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prilog
objavljen u SCIndeksu: 13.10.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka