Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 17  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 57, br. 2, str. 338-353
Odnos unutrašnjeg i međunarodnog prava u pravnom poretku republike Srbije
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: dualizam i monizam; međunarodno pravo; ustav Srbije od 2006; sudska praksa; neposredna primena međunarodnopravnih pravila
Sažetak
Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava predstavlja izuzetno složeno teorijsko pitanje sa velikim praktičnim posledicama. Sve je veći broj oblasti koje su istovremeno regulisane normama međunarodnog i unutrašnjeg prava. Međunarodna pravna pravila u domenu ljudskih prava i sloboda neposredno se primenjuju, a država se ne može osloboditi odgovornosti za neizvršavanje međunarodnih obaveza pozivanjem na unutrašnje propise. Sudovi, ali i drugi državni organi norme unutrašnjeg prava moraju tumačiti na takav način da budu u skladu sa međunarodnim pravom. Odredbe Zakona o sudijama prema kojima Republika Srbija u slučaju da bude obavezana od strane nadležnog međunarodnog tela na naknadu štete usled kršenja osnovnih ljudskih prava i sloboda u sudskom postupku, ima pravo regresa od sudije koji je štetu učinio namerno ili grubom nepažnjom čine ovo pitanje još aktuelnijim. U radu se razmatraju osnovne teorijske postavke dualizma i monizma, odredbe Ustava Srbije od 2006. godine koje regulišu ovaj složeni odnos, dosadašnja praksa Ustavnog suda Srbije, Vrhovnog suda Srbije i nekadašnjeg Saveznog ustavnog suda, kao i pitanje neposredne primene pravila međunarodnog prava.
Reference
*** (1972) Bečka konvencija o ugovornom pravu. Službeni list SFRJ, br. 30
Degan, V.Đ. (2000) Međunarodno pravo. Rijeka: Pravni fakultet
Dimitrijević, V., Račić, O., Đerić, V., Papić, T., Petrović, V., Obradović, S. (2007) Osnovi međunarodnog javnog prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Đajić, S. (2003) Međunarodni i nacionalni sudovi - od sukoba do saradnje - prilog raspravi o odnosu međunarodnog i unutrašnjeg prava. Novi Sad: Pravni fakultet
Đorđević, S. (1997) Odnos unutrašnjeg i međunarodnog prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 45, br. 4-6, str. 354-395
Đurković, Đ. (1996) Međunarodni ugovor i pravni poredak Savezne Republike Jugoslavije. Pravni život, vol. 45, br. 7-8, str. 65-78
Kreća, M.D. (2008) Međunarodno javno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Marković, R. (2006) Ustav Republike Srbije iz 2006 - kritički pogled. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 54, br. 2, str. 5-46
Milanović, M., Hadži-Vidanović, V. (2006) Međunarodno pravo i ljudska prava u Predlogu Ustava Srbije. Srpska pravna revija, 5/63
Milojević, M. (1989) Ustav, pravni poredak i međunarodne obaveze Jugoslavije. Beograd
Nenadić, B. (2008) Dva pitanja od značaja za odnos Ustavnog suda i sudova. Pravni informator, 1
Novaković, S.M., Đorđević, S. (1970) Praksa Jugoslovenskog suda za pomorski plen. Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, 1, str. 121-146
Račić, O. (1999) Odnos između međunarodnog i unutrašnjeg prava. Međunarodni problemi, vol. 51, br. 3-4, str. 358-381
Rousseau, C. (1953) Droit international public. Paris: Sirey
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.02.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka