Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 5 od 55  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 45, br. 1, str. 41-49
Uloga marketinga u restrukturiranju preduzeća u uslovima krize
Institut ekonomskih nauka, Beograd

e-adresaivan.stosic@ien.bg.ac.rs
Projekat:
Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanja sa zahtevima EU (MPNTR - 179015)

Sažetak
Osnovni cilj rada je da analizira ulogu marketinga u procesu restrukturiranja preduzeća, posebno u uslovima krize. Reč je o izuzetno kompleksnom pitanju i za Srbiju veoma aktuelnom problemu s obzirom na veliki broj preduzeća koja posluju u uslovima negativnih efekata svetske krize, a kojima predstoje procesi restrukturiranja. Mnogi od do sada sprovedenih procesa restrukturiranja zasnovani su na smanjenju troškova poslovanja i kontrakciju pojedinih poslovnih delatnosti. Međutim, bez obezbeđenja zadovoljavajuće visokog nivoa prodaje sve ostale aktivnosti u oblasti restrukturiranja preduzeća imaju malo izgleda na dugoročni uspeh. Stoga se čini da 'pitanje svih pitanja' opstanka i efikasnog poslovanja preduzeća, pogotovu u uslovima krize, predstavljaju korenite promene u oblasti tržišnog poslovanja zasnovane na široj afirmaciji i primeni marketing koncepta. Imajući to u vidu, uloga marketinga u sklopu restrukturiranja prvenstveno se ogleda u tome da, na bazi principa i tehnika strategijskog marketing menadžmenta, omogući identifikaciju ciljnih tržišta (gde preduzeće može da ostvari konkurentsku prednost), definiše atraktivniji poslovni i proizvodni portfolio, te da kroz odgovarajuće aktivnosti omogući uspešniji plasman proizvoda (i usluga) na tržište.
Reference
*** (2011) Izveštaj o razvoju Srbije. Beograd: Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave Republike Srbije
Ang, S.H., Leong, S.M., Kotler, P. (2000) The Asian Apocalypse: Crisis Marketing for Consumers and Businesses. Long Range Planning, 33(1): 97-119
Bennett, R. (2005) Marketing policies of companies in a cyclical sector: an empirical study of the construction industry in the United Kingdom. Journal of Business & Industrial Marketing, 20(3): 118-126
Brunello, A., Petrusca, C. (2010) Marketing in the economic crisis. Annals of the 'Ovidius' University, Economic Sciences Series, Volume X, Issue 2
Caslione, J., Kotler, P. (2009) Chaotics: The business of managing and marketing in the age of turbulence. www.chaoticsstrategies.com. pristupljeno: 10.04.2014
Chakrabarti, A., Vidal, E., Mitchell, W. (2011) Business transformation in heterogeneous environments: The impact of market development and firm strength on retrenchment and growth reconfiguration. Global Strategy Journal, 1(1-2): 6-26
David, E. (2009) Vance, corporate restructuring: From cause analysis to execution. Heidelberg
de Wit, B., Meyer, R. (2010) Strategy process - content, context. Cengage Learning, EMEA
Dedee, J., Vorhies, D. (1998) Retrenchment activities of small firms during economic downturn: an empirical investigation. Journal of Small Business Management, 36, 46-61
Đorđević, M. (2009) Uloge marketinga i proizvodnje u savladavanju krize. Marketing, vol. 40, br. 2, str. 83-88
Erić, D., Stošić, I. (2013) Korporativno restrukturiranje. Institut ekonomskih nauka, Beogradska bankarska akademija, Čigoja
Goad, G.P. (1999) Playing by new rules. Far Eastern Economic Review, 38-39
Homburg, Ch., Workman, J.P., Krohmer, H. (1999) Marketing's influence within the firm. Journal of Marketing, April str. 1-17
Kim, P. (1992) Does Advertising Work: A Review of the Evidence. Journal of Consumer Marketing, 9(4): 5-21
Köksal, M.H., Özgül, E. (2007) The relationship between marketing strategies and performance in an economic crisis. Marketing Intelligence & Planning, 25(4): 326-342
Kotler, P., Armstrong, G. (2006) Principles of marketing. Englewood Cliffs, NJ: Pearson-Prentice Hall
Kottler, P., Keller, K. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data Status
Little, A.D. (2009) Marketing & sales excellence in the crisis. www.adl.com/marketingandsales, pristupljeno: 4.04.2014
Pribova, M., Savitt, R. (1995) Attitudes of Czech managers towards markets and marketing. International Marketing Review, 12(5): 60-71
Rao, C.P., Erramilli, M. K., Ganesh, G.K. (1990) Impact of Domestic Recession on Export Marketing Behaviour. International Marketing Review, 7(2): 54-65
Roberts, K. (2003) What strategic investments should you make during a recession to gain competitive advantage in the recovery?. Strategy & Leadership, 31(4): 31-39
Shama, A. (1993) Marketing strategies during recession: a comparison of small and large firms. Journal of Small Business Management, 31, 62-72
Shrager, C.A. (1991) Corporate growth strategies in a recession. The Corporate Growth Report, Vol. 9; No. 2, str. 4-5
Skliarenko, E., Bartel, H. (2006) Evaluating the Relative Efficacy of the Marketing Function in the Construction Complex of Ukraine. International Advances in Economic Research, 12(1): 17-32
Thompson, A., Strickland, J. (2003) Strategic management, Concept and Cases. New York: McGraw-Hill
Williamson, P.J. (2001) The new competitive game in Asia. Ivey Business Journal, 65, 30-34
Winiarski, M. Surviving strategies in marketing management. http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/35513/010.pdf, pristupljeno: 2.04.2014
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/markt1401041S
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2014.