Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
2015, br. 10, str. 10-16
Istorijski aspekti razvoja tržišta kapitala i koorporativnog upravljanja
aVisoka škola za menadzment i ekonomiju, Kragujevac
bBeogradska poslovna škola, Beograd
Sažetak
Korporativno upravljanje opisuje agencijski problem koji nastaje odvajanjem vlasništva od kontrole u modernoj korporaciji i predstavlja veliki trošak za akcionare. Agencijski problem se reguliše pravnom zaštitom malih akcionara, uspostavljanjem funkcije odbora direktora kao nadzornog organa koji kontroliše menadžere i aktivnim tržištem za korporativnu kontrolu (neprijateljsko preuzimanje). Ove mehanizme reguliše regulativa hartija od vrednosti (na saveznom nivou), korporativni zakoni (na državnom nivou), i korporativni statuti, ugovore odredbe i druga pravila (na nivou firmi). Ove regulative, zakoni i odredbe zapravo definišu raspodelu moći između akcionara i menadžera. Ovakve tehnike odbrane od preuzimanja mogu biti od koristi za akcionare, ukoliko ih menadžeri koriste da bi ojačali pregovaračku moć i povećali prodajnu cenu firme. Međutim, ukoliko ih menadžeri koriste radi očuvanja sopstvenih pozicija i ostvarenje ličnih interesa, odredbe ne doprinose ostvarenju interesa akcionara.
Reference
Berglof, E., Claessens, S. (2004) Corporate Governance and Enforcement. World Bank Policy Research, Working Paper, 5-27; 3409
Claessens, S., Simeon, D., Joseph, F., Larry, L. (1999) Expropriation of Minority Shareholders: Evidence from East Asia. World Bank, Working Paper, No. 158, 46-73
Dragojević, D., Vignjević-Đorđević, N. (2010) Menadžment i budžetska revizija u javnom sektoru. u: 12. međunarodni naučni simpozijum Symorg, Zlatibor, 86-97
Dragojević, D., Vignjević-Đorđević, N. (2010) Menadžment i budžetska revizija u javnom sektoru. Menadžment, Volume 2, 23-31
Dyck, A. (2000) Privatization and corporate governance: Principles, evidence and future challenge. Boston: Harvard Business School
la Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R. (2003) Investitor protection: Origins, consequences, reform. National Bureau of Economic Research, Working paper 7428, 101-123
la Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R. (2001) Investor protection and corporate valuation. Harvard University, Working Paper
la Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R. (2000) Investor protection and corporate governance. Journal of Financial Economics, 58(1-2): 3-27
la Porta, R., de Silanes, L.R., Shleifer, F., Vishny, R. (2000) Investor protection and corporate governance. Journal of Financial Economics, Vol. 58
Megginson, L., William, M., Netter, S., Chahyadi, S. (2006) Size and Impact of Privatisation - A Survey of Empirical Studies. Journal for Institutional Comparisons, Volume 3, (1), 48-62
Pistor, K., Martin, R., Gelfer, S. (2004) Law and finance in transition economies. European Bank for Reconstruction and Development, Working paper No. 49, 2004, 171-213
Porta, R.L., Lopez-de-Silane, F., Shleifer, A., Vishny, R. (1996) Law and Finance. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research
Sheshinski, E., Lopez-Calva, F. (1999) Privatization and its benefits: Theogu and evidence. Harvard Institute for International Development, Paper 698, 1999, 54-71
Shileifer, A., Vishny, W., Robert, A. (1996) Survey of corporate governance. National Bureau of Economic Research, Working Paper 5554, 1996, 37-63
Shleifer, A., Johnson, S. (2004) Privatization and corporate governance. MIT
Stiglitz, J. (1997) Information and the change in the paradigm in economics. New York: Columbia Business School
Vignjević-Đorđević, N. (2009) Korporativno upravljanje i regulativa u funkciji razvoja javne svojine, konkurentnosti i transparentnosti tržišta. u: Kopaonik biznis forum - Rast u uslovima globalne recesije i finansijske krize: nekonvencionalne inicijative, Kopaonik, 235-246
Vignjević-Đorđević, N. (2009) Korporativno upravljanje u osiguravajućim kompanijama i uticaj na lidersku poziciju. u: XVI naučni skup sa međunarodnim učešćem - Zemlje Zapadnog Balkana na putu ka EU, Palić, 13-18
Vignjević-Đorđević, N. (2010) Državna regulativa i korporativno upravljanje - makroekonomski aspekti konkurentnosti i transparentnosti finansijskog tržišta. Revizor, br 51, 17-25
Vignjević-Đorđević, N., Radević, B. (2011) Javno upravljanje i kvalitet korporativnog upravljanja - međunarodna i domaća iskustva. u: Treća naučna konferencija Lemima, Novi Sad, 183-191
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1510010G
objavljen u SCIndeksu: 26.06.2018.