Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12
članak: 5 od 324  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2019, vol. 65, br. 2, str. 65-74
jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
doi:10.5937/ekonomika1902065A

Creative Commons License 4.0
Održivi rast i regionalna konkurentnost privrede srbije
aUniversity Union - Nikola Tesla, Faculty of Economics and Finance, Belgrade
bUniversity Union - Nikola Tesla, Faculty of Menagement, Sremski Karlovci

e-adresa: ajugoslav@yahoo.com, dusan.anicic@yahoo.com, g.kvrgic73@gmail.com

Sažetak

Zaostajanje u privrednom razvoju u odnosu na zemlje EU i zemlje regiona, izraženo naročito posle velike krize iz 2008. godine, zahteva promenu ekonomske politike zemlje kako bi se stvorile pretpostavke za dugoročni održivi razvoj i povećanje konkurentnosti u regionalnim i svetskim okvirima. Imajući u vidu dosadašnje rezultate, postoji realna opasnost da tekuća ekonomska politika stabilizuje zemlju na niskom nivou BDP-a, visokoj stopi nezaposlenosti, uz nisku cenu rada i loše radne uslove u velikom broju preduzeća, u domaćem ili stranom vlasništvu. Ovakva situacija je rezultat nepostojanja adekvatne strategije privrednog razvoja u tranzicionom periodu. U radu se potencira da nova ekonomska politika treba da bude zasnovana na podršci sektora koji najveći deo dodate vrednosti realizuju kroz internacionalizaciju poslovanja i koji ostvaruju brži rast prihoda na stranim u odnosu na domaća tržišta, kao što su IT sektor, agrobiznis, srednje tehnološki razvijene industrije.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Arsić, M., (2016) Dugoročne posledice ekonomskog sloma privrede Srbije tokom 90tih godina, Kvartalni monitor, br. 44, Beograd
CEVES (2018): Održivi razvoj u Srbiji: osnovni pregled, Beograd
Colin, C. T., (1992), Creating the Global Company: Successful Internationalization, McGraw-Hill, New York .
Cvetanović, S., Despotović, D., Milovanović, G., (2018) Foreign direct investments as a source of financing of economic development of Western Balkan Countries, Ekonomika, LXIV, No 4, Niš, p. 17-27
Danielle, M, W., Thomas, W., Joerg, S., (2006) Doing Business Internationally; The Guide to Cross-Cultural Success, McGraw-Hill, New York
Gilroy, B.M, (1993) Networking in Multinational Enterprises: The Importance of Strategic Alliances, University od South Carolina Press, Columbia
EBRD, (2010), Transition report, Recovery and Reform
FREN (2018) Indeks globalne konkurentnosti 2018, Beograd
Lissowska, M., (2014) Welfare against Growth Gains in Post-Transition Countries. What are the Conseguences for Stability? http://dx.doi.org/10.5018/economicejournal.ja.2014-13
Mićić, V., Savić, LJ., (2018) Sustainable development of the Serbian manufacturing industry, Ekonomika, LXIV, No 4, Niš, p. 47-59.
Milosavljević, S., (2009) Politika održivog razvoja, Niš
Narodna banka Srbije, (2018): Osnovni makroekonomski indikatori, Beograd
Pokrajac, S., (2009), Održivi razvoj i ekološka ekonomija kao poslovne paradigme, Škola biznisa, 4, str. 21-30.
Popovčić-Avrić, S, Vidas-Bubanja, M, (2009), Medjunarodna ekonomija, Zavod za udžbenike, Beograd, FEFA, Beograd
Republika Srbija, (2008) Nacionalna strategija održivog razvoja, "Službeni glasnik RS", br. 57/2008 od 03. juna 2008. Godine, Beograd
Stiglitc, J., E., (2004) The Post-Washington Consensus, The Initiative for Policy Dialogue
WEF., (2018). Global Competitiveness Report. Geneva: World Economic Forum