Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 21, br. 1, str. 57-74
Održivi integralni razvoj poljoprivrede i turizma u Republici Srbiji
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

e-adresalristic@kg.ac.rs
Sažetak
Održivi razvoj je jedan od imperativa na globalnom nivou, a podrazumeva usaglašavanje ekonomskih, ekoloških i socijalnih ciljeva razvoja, uz odgovarajuću institucionalnu podršku. Na poljoprivredu i turizam odnosi se mnoštvo resursa, relevantnih za održivi razvoj, što potvrđuju brojna istraživanja i primeri iz prakse, širom sveta. U radu se istražuje primer Republike Srbije, koji može biti poučan i za druge zemlje sa sličnim resursnim potencijalima i ograničenjima u razvoju. Naime, poljoprivreda i turizam se, u Republici Srbiji, odlikuju bogatstvom prirodnih i kulturno-istorijskih resursa, ali uglavnom nedostaju finansijska sredstva za ozbiljnije investicije, kao i savremeniji celovit pristup razvoju, zbog čega se raspoloživi resursi nedovoljno koriste. Shodno tome, cilj istraživanja je da se ukaže na neophodnost kreativnijeg korišćenja agro-turističkih resursa, odnosno, na perspektivnije pravce integralnog razvoja poljoprivrede i turizma na održivim osnovama. Rezultati istraživanja pokazuju da je neophodno da se institucionalno podstiče intenzivnije povezivanje poljoprivrede i turizma u okviru realizacije koncepta integralnog održivog razvoja.
Reference
Bogdanov, N., Babović, M. (2014) Radna snaga i diverzifikacija prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima u Srbiji - stanje i izazovi za politiku ruralnog razvoja. u: D. Vukmirović [ur.] Primena podataka Popisa poljoprivrede 2012. u analizi stanja poljoprivrede i u planiranju agrarne politike u Republici Srbiji, Beograd: Republički zavod za statistiku
Budiasa, I.W., Ambarawati, I.G.A.A. (2014) Community based agro-tourism as an innovative integrated farming system development model towards sustainable agriculture and tourism in Bali. Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, 20(1), 29-40
Cvetanović, S., Despotović, D., Živković, Lj., Nedić, V. (2014) Environmental dimension of sustainable competitiveness of Serbia and selected European countries. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20(4), 767-778
Đekić, S. (2000) Agrarni i neagrarni aspekti ruralnog razvoja. Ekonomski horizonti, 2(1-2), 53-59
International Federation of Organic Agriculture Movements(IFOAM)-Organics International (2018) Organic's benefits. Bonn, Germany, Retrieved August 9, 2018, from https://www.ifoam-eu.org/en/organicinfographics/organics-benefits
Milenković, S., Ristić, L., Bošković, N. (2013) Integralno korišćenje resursa u turističko-ruralnom prostoru Srbije. u: Lj. Maksimović, G. Marjanović, S. Obradović [ur.] Efekti tranzicije i perspektive privrede Srbije, Kragujevac: Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, str. 175-196
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV) (2018) Izveštaj o stanju u poljoprivredi u Republici Srbiji u 2017. godini. Beograd, knjiga I
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (MTTT) (2016) Strategija razvoja turizma Republike Srbije 2016-2025. Beograd
Mirani, Z.S., Farahani, B.M. (2015) Second homes tourism and sustainable rural development in all around the world. International Journal of Leisure and Tourism Marketing, 4(3/4): 176-176
MPŠV-Uprava za agrarna plaćanja (UAP) (2018) Podsticaji merama ruralnog razvoja. Beograd, Retrieved September 5, 2018, from http://uap.gov.rs/podsticaji-merama-ruralnograzvoja
Paci, R., Marrocu, E. (2014) Tourism and regional growth in Europe. Papers in Regional Science, 93(1): S25-S50
Pejanović, R. (2016) O razvojnim problemima naše agroprivrede. u: Ž. Stojanović, N. Bogdanov [ur.] Stanje i perspektive agroprivrede i sela u Srbiji, Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, str. 69-91
Pillay, M., Rogerson, C.M. (2013) Agriculture-tourism linkages and pro-poor impacts: The accommodation sector of urban coastal KwaZulu-Natal, South Africa. Applied Geography, 36: 49-58
RZS-Statistical Office of the Republic of Serbia (2013) Census of Agriculture 2012. Belgrade, Book 1
RZS-Statistical Office of the Republic of Serbia (2018) Statistical Yearbook of the Republic of Serbia 2018. Belgrade
Sandilyan, S., Thiyagesan, K., Nagarajan, R. (2008) Ecotourism in wetlands causes loss of biodiversity. Current Science, 95(11), 1511
Stanciu, C. M. (2015) Aspects of sustainable rural tourism: Farmers' markets and farm visits. Management, Economic Engineering in Agriculture & Rural Development, 15(4): 15-19
Tomić, D. (2008) Poljoprivreda i selo - ideje i inicijative. Beograd: Društvo agrarnih ekonomista Srbije
Turkalj, Ž., Ham, M., Fosić, I. (2013) The synergy of sustainable tourism and agriculture as a factor of regional development management in Croatia. Ekonomski Vjesnik, 26: 71-82
UN, Government of the Republic of Serbia (2011) Master plan održivog razvoja ruralnog turizma u Srbiji
United Nations (UN) (2016) International Year of Sustainable Tourism for Development, 2017. New York
United Nations-World Commission on Environment and Development (WCED) (1987) Our Common Future. New York
Vandić, V. (2016) Podrška i podsticaj ruralnog turizma u okviru IPARD II programa Republike Srbije. Donji Milanovac: Bios fond
Vlada Republike Srbije (2006) Strategija razvoja turizma Republike Srbije. Službeni glasnik RS, Beograd, Republika Srbija, 91/2006
Vlada Republike Srbije (2008) Nacionalna strategija održivog razvoja. Službeni glasnik RS, Beograd, Republika Srbija, 57/2008
Vlada Republike Srbije (2018) Nacionalni program ruralnog razvoja od 2018. do 2020. godine. Službeni glasnik RS, Beograd, Republika Srbija, 60/2018
Vojnović, B., Grujić, D., Grujić, S. (2013) Poljoprivreda, turizam i saobraćaj u funkciji privrednog razvoja. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
von Braun, J., Birner, R. (2017) Designing Global Governance for Agricultural Development and Food and Nutrition Security. Review of Development Economics, 21(2): 265-284
Vujičić, M., Rosić, I. (2000) Interakcije agrara i strategije ruralnog razvoja Jugoslavije. Ekonomski horizonti, 2(1-2): 45-51
Vujović, S., Cvijanović, D., Štetić, S. (2012) Destinacijski koncept razvoja turizma. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
World Economic Forum (WEF) (2017) The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017. Geneva
World Tourism Organization (UNWTO) (2017) Tourism Highlights: 2017 Edition. Madrid
Yudina, E.V., Uhina, T.V., Bushueva, I.V., Pirozhenko, N.T. (2016) Tourism in a globalizing World. International Journal of Environmental and Science Education, 11(17): 10599-10608
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonhor1901057R
objavljen u SCIndeksu: 08.06.2019.
Creative Commons License 4.0