Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 18, br. 2, str. 169-180
IPARD fondovi u funkciji razvoja ruralnih područja Republike Srbije
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresazekics@ef.uns.ac.rs
Projekat:
Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona (MPNTR - 46006)

Ključne reči: ruralni razvoj; IPARD fondovi; poljoprivreda; Republika Srbija; Evropska unija
Sažetak
Sticanjem uslova za korišćenje pretpristupnih fondova Evropske unije, konkretno, sredstava namenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju (Instrument for Pre-accession Assistance in Rural Development - IPARD), Republici Srbiji (RS) biće pružena šansa da unapredi položaj poljoprivrednih gazdinstva, kao i stanje u ruralnim sredinama. Poljoprivreda ima specifičan značaj u privredi RS, a ruralna populacija čini skoro polovinu stanovništva, što dodatno povećava interes za ove fondove. S tim u vezi, cilj istraživanja je indentifikovati efekte korišćenja IPARD sredstava na razvoj ruralnih sredina, odnosno, društveno-ekonomski progres ruralne populacije. Korišćena je kvalitativna deskriptivna analiza na osnovu empirijskih podataka. Osnovni zaključci su da će ovako struktuirana sredstava imati ograničen uticaj na smanjenje razvojnih nejednakosti i ostvarenje paritetnih uslova života između ruralnih i urbanih sredina. Naime, dominantna usmerenost IPARD sredstava ka investicijama u poljoprivredna gazdinstva i preduzeća, a ne ruralna domaćinstva, ograničava mogućnost njihovog snažnijeg uticaja na razvoj ruralnih sredina u RS.
Reference
Bogdanov, N. (2015) Ruralni razvoj i ruralna politika, Republika Srbija. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Bogdanov, N., Babović, M. (2014) Radna snaga i aktivnosti poljoprivrednih gazdinstva, Republika Srbija. Beograd: Republički zavod za statistiku
Bogdanov, N.Lj. (2007) Mala ruralna domaćinstva u Srbiji i ruralna nepoljoprivredna ekonomija. Beograd: UNDP
Cvijanović, D., Subić, J., Paraušić, V. (2014) Poljoprivredna gazdinstva prema ekonomskoj veličini i tipu proizvodnje u Republici Srbiji. Beograd: Republički zavod za statistiku
Čalić, M. (2004) Socijalna istorija Srbije 1815-1941. Beograd: Clio
European Commission (2013) Rural development in the EU: Report 2013. Retrieved March 10, 2016, from http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/2013/full-text_en.pdf
European Commission (2014) Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II). Indicative strategy paper for Serbia 2014-2020. Retrieved March 10, 2016, from http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20140919-csp-serbia.pdf
European Commission (2014) Serbia 2014 progress report. Retrieved March 10, 2016, from http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20140108-serbia-progress-report_en.pdf
European Commission (2015) Serbia 2015 report. Retrieved March 17, 2016, from http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_serbia.pdf
Gajić, M., Zekić, S. (2013) Development characteristics of agricultural sector in Serbia. u: Škorić D., Tomic D., Popovic V. [ur.] Agri-food Sector in Serbia - state and Challenges, Belgrade: Serbian Association of Agricultural Economists, pp. 73-90
Hall, D. (2004) Rural tourism development in southeastern Europe: transition and the search for sustainability. International Journal of Tourism Research, 6(3): 165-176
Komazec, L., Aleksić, M. (2015) Organic agricultural production in the function of reducing rural poverty: The example of Velebit village in the A.P. Of Vojvodina. Ekonomski horizonti, vol. 17, br. 2, str. 155-163
Lovre, K. (2013) Policy of Support to Agriculture and Rural Development. u: Skorić D., Tomić D., Popović V. [ur.] Agri-food Sector in Serbia - state and Challenges, Belgrade: Serbian Association of Agricultural Economists, pp. 233-258
Matkovski, B., Kleut, Ž. (2014) Integracioni procesi i politika ruralnog razvoja u funkciji konkurentnosti i ekonomske efikasnosti agroprivrede Srbije. u: Rad prezentovan na naučnom skupu: Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Subotica, Republika Srbija
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije (MPZŽS RS) (2014) Republika Srbija IPARD program za 2014-2020. godinu. Preuzeto 17.03.2016. sa http://www.mpzzs.gov.rs/wp-content/uploads/datoteke/korisna_dokumenta/Serbia_IPARD_II_Program_finalni_prevod-Korigovano_20_04_2015.pdf
Republički zavod za statistiku (2011) Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srbiji 2011. - prvi rezultati. www.webrzs.-stat.gov.rs
Republički zavod za statistiku (2012) Popis poljoprivrede u Republici Srbiji u 2012. godini. Preuzeto 17.03.2016. sa www. stat.gov.rs
Ristić, L. (2013) Strategic management of sustainable rural development in the Republic of Serbia. Ekonomski horizonti, vol. 15, br. 3, str. 229-243
Sarudi, C., Szakaly, Z., Mathe, A., Szente, V. (2003) The Role of Organic Agriculture in Rural Development. Agriculturae Conspectus Scientificus, 68(3); 197-202
Zekic, S., Matkovski, B. (2015) Development opportunities for rural areas of Serbia. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, (153): 757-771
Zekić, S., Gajić, M., Matkovski, B. (2013) Serbian agriculture in the regional and European integrations. u: Tomić D., Ševarlić M., Lovre K., Zekić S. [ur.] Challenges for the Global Agricultural Trade Regime After Doha, Belgrade, Republic of Serbia: Serbian Association of Agricultural Economists, Novi Sad: Faculty of Economics in Subotica, University of Novi Sad, pp. 369-376
Zekić, S., Matkovski, B. (2014) New CAP reform and Serbian agriculture. u: Cvijanović D., Subić J., Vasile A.J. [ur.] Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region - rural development and (un)limited resources, Belgrade: Institute for Agricultural Economics, pp. 1095
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/ekonhor1602169Z
objavljen u SCIndeksu: 01.09.2016.