Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 17, br. 2, str. 109-124
Dvostruki deficit - problem ekonomije Republike Srbije
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

e-adresanjankovic@kg.ac.rs
Projekat:
Istraživanje i razvoj platforme za naučnu podršku u odlučivanju i upravljanju naučnim i tehnološkim razvojem u Srbiji (MPNTR - 47005)

Sažetak
Pojam dvostruki deficit odnosi se na budžetski deficit i deficit tekućeg računa. U literaturi ne postoji jedinstven odgovor na pitanje kakva je uzročno-posledična veza između ovih deficita. U svakom slučaju, postojanje ovih deficita znači da je potrošnja u nekoj zemlji veća od njene proizvodnje, da su investicije veće od štednje. Potencijalni problem može predstavljati način finansiranja, kao i način korišćenja ovih sredstava. Krizne situacije doprinose porastu značaja ovog problema. U tim situacijama, u lošijem položaju će biti one zemlje kod kojih je budžetski deficit hronična pojava i koje nemaju dovoljno domaće štednje da finansiraju preveliku državnu potrošnju. Republika Srbija pripada grupi zemalja u kojima je budžetski deficit hronična pojava koja se finansira iz tuđih izvora.
Reference
Akbas, Y., Lebe, F., Uluyol, O. (2014) Analyzing the relationship among the GDP: Current account deficit and short term capital flows: The case of emerging markets. Journal of Management & Economics, 21(2), 293-303
Azgun, S. (2012) Twin deficit hypothesis: Evidence from the Turkish economy. Dogus University Journal, 13(2), 189-196
Barro, R. (1989) The Ricardian approach to budget deficits. Journal of Economic Perspectives, Volume 3, pp. 37-54
Bartolini, L., Lahiri, A. (2006) Twin deficits, twenty Years later. Current Issues in Economics & Finance, 12(7); 1-7
Bolat, S., Emirmahmutoglu, F., Belke, M. (2014) The Dynamic Linkages of Budget Deficits and Current Account Deficits Nexus in EU Countries: Bootstrap Panel Granger Causality Test. International Journal of Economic Perspectives, 8(2); 16-26
Busch, B., Grömling, M., Matthes, J. (2011) Current account deficits in Greece, Portugal and Spain — origins and consequences. Intereconomics, 46(6): 354-360
Ćurković, V. (2010) Svetska finansijska kriza i njen uticaj na Srbiju. Singidunum revija, 7(1); 259-269
Đinđić, S., Veselinović, P., Makojević, N. (2013) Javni dug - ograničavajući faktor razvoja privrede Republike Srbije. u: Leković V. [ur.] Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije, Republika Srbija, Kragujevac: Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, str. 324-242
Janković, N., Stanišić, N. (2013) Deficit tekućeg računa kao ograničavajući faktor privrednog razvoja Srbije. u: Leković V. [ur.] Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije, Republika Srbija, Kragujevac: Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, str. 225-242
Jošić, H., Jošić, M. (2011) Dvostruki deficit ili dvostruka divergencija u Hrvatskoj. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, str. 1-16
Kapor, P. (2014) 'Začarani krug' dugova Srbije. u: Kovačević M., Grečić V. [ur.] Stanje i perspektive ekonomskofinansijskih odnosa Srbije sa inostranstvom, Beograd, Republika Srbija: Ekonomski fakultet, str. 151-160
Kilibarda, B. (2011) Platni bilans Crne Gore - teorija i praksa. Podgorica, Crna Gora: Centralna banka Crne Gore
Kouassi, E., Mougoue, M., Kymn, K.O. (2004) Causality tests of the relationship between the twin deficits. Empirical Economics, 29(3): 503-525
Kovačević, R. (2010) Međunarodne finansije. Beograd, Republika Srbija: Ekonomski fakultet
Ministarstvo finansija Republike Srbije (2015) Bilten javnih finansija, 26. May 2015, http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/bilten%20javne%20finansije/bilten-126-web.pdf
Mirković, V., Knežević, M. (2013) Dug Republike Srbije kao prepreka ekonomskom rastu. u: Leković V. [ur.] Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije, Kragujevac, Republika Srbija: Ekonomski fakultet, str. 305-322
Nargelecekenler, M., Giray, F. (2013) Assessing the twin deficits hypothesis in selected OECD countries: An empirical investigation. Business and Economics Research Journal, 4(4), 1-23
Narodna banka Srbije (2014) Analiza duga Republike Srbije. 27. May 2015, http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/90/dug/dug_I_2014.pdf
Narodna banka Srbije (2015) Statistički bilten. Retrieved 27. May 2015, from http: //www. nbs. rs/ static/nbs_site/gen / latinica/90/statisticki/sb_03_15. pdf
Narodna banka Srbije (2012) Statistički bilten, 25. May 2015, http://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/90/statisticki/sb_08_12.pdf
Nikolić, G. (2010) Pokazatelji spoljnotrgovinske razmene Srbije sa Evropskom unijom i svetom. Beograd: Zavod za udžbenike
Republički zavod za statistiku (2015) Upotreba bruto domaćeg proizvoda (BDP) Republike Srbije 1995-2014. Retrieved 6. June 2015, from http:/webrzs. stat. gov. rs /WebSite/Public/ PageView. aspx?pKey=61
Šuliková, V., Siničáková, M., Horváth, D. (2014) Twin deficits in small open Baltic economies. Panoeconomicus, vol. 61, br. 2, str. 227-239
Tosun, M.U., Iyidogan, P.V., Telatar, E. (2014) The twin deficits in selected central and Eastern European economies: Bounds testing approach with causality analysis. Romanian Journal of Economic Forecasting, 17(2); 141-160
Unković, M., Kordić, N. (2011) Mogućnosti Srbije za privlačenje stranih direktnih ulaganja. Singidunum revija, vol. 8, br. 1, str. 163-177
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekonhor1502109j
objavljen u SCIndeksu: 01.10.2015.

Povezani članci

Pravo - teorija i praksa (2008)
Sistem finansiranja lokalne samouprave u Republici Srbiji
Aleksić Vesna

Anali Pravnog fak Beograd (2015)
Potentials and structure of fiscal devaluation in Serbia
Milošević Miloš, i dr.

Posl ekon (2014)
Analiza eksterne pozicije Republike Srbije - struktura i trend kretanja spoljnog duga
Adžić Jovana S., i dr.

prikaži sve [38]