Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 20  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 10, br. 2, str. 125-136
Eksperimentalna i numerička analiza karakteristika kombinovanih apsorbera energije sudara
aUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Inovacioni centar
bUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
cJugoimport - SDPR, Belgrade

e-adresajtanaskovic@mas.bg.ac.rs
Projekat:
Naučno-tehnološka podrška unapređenju bezbednosti specijalnih drumskih i šinskih vozila (MPNTR - 35045)
Održivost i unapređenje mašinskih sistema u energetici i transportu primenom forenzičkog inženjerstva, eko i robust dizajna (MPNTR - 35006)

Ključne reči: eksperimentalna istraživanja; kombinovani apsorber; železnička vozila; pasivna bezbednost
Sažetak
Predmet ovog rada su eksperimentalna istraživanja i numeričke simulacije kombinovanih apsorbera kinetičke energije sudara. Ovi elementi su deo pasivnih mera zaštite šinskih vozila. Ovaj tip apsorbera radi na principu kontrolisane deformacije koristeći proces sužavanja i gužvanja cevi. Ideja da se koriste ova dva procesa u paralelnom modu imala je za cilj da se, putem kontrolisanih deformacija uz ograničene dimenzije apsorbera, apsorbuje što je moguće veća količina kinetičke energije sudara. Apsorpcija energije se ostvaruje putem elasto-plastičnih deformacija cevi i trenjem između cevi i konusne čaure. Korišćenjem kombinovanog metoda, tokom sudara, apsorpcija energije počinje u cevi koja se sužava provlačenjem kroz konusnu čauru. Simultani proces gužvanja spoljne cevi počinje posle definisanog hoda, pa se obe cevi deformišu na preostalom hodu u paralelnom modu. Na ovaj način sila postepeno raste bez nepoželjnih pikova tokom čitavog hoda, što rezultira znatno većom količinom apsorbovane energije. Eksperimentalna istraživanja kombinovanog apsorbera realizovana su u laboratorijskim uslovima. Tokom eksperimentalnih istraživanja mereni su sila i hod. Numeričke simulacije su korišćene za proveru apsorpcione moći apsorpcionih elemenata pre eksperimentalnih istraživanja. Po završetku numeričkih simulacija i kvazi-statičkih testova, snimljeni podaci su analizirani i formirani su dijagrami sile u funkciji od hoda. Rezultati proračuna korišćenjem metode konačnih elemenata i rezultati eksperimentalnih istraživanja su u dobroj korelaciji.
Reference
Damghani-Nouri, M., Rezvani, M.J. (2012) Experimental Investigation of Polymeric Foam and Grooves Effects on Crashworthiness Characteristics of Thin-Walled Conical Tubes. Journal of Experimental Techniques, 9
Salehghaffari, S., Rais-Rohani, M., Najafi, A. (2011) Analysis and optimization of externally stiffened crush tubes. Thin-Walled Structures, 49(3): 397-408
Seifried, R., Minamoto, H., Eberhard, P. (2010) Viscoplastic effects occurring in impacts of aluminum and steel bodies and their influence on the coefficient of restitution. Journal of Applied Mechanics, 77, 4
Simić, G., Lučanin, V., Tanasković, J., Radović, N. (2009) Experimental research of characteristics of shock absorbers of impact energy of passenger coaches. Experimental Techniques, 33(4): 29-35
Tanasković, J.D. (2011) Optimizacija i verifikacija apsorbera kinetičke energije sudara putničkih vagona. Beograd: Mašinski fakultet, doktorska disertacija
Tanasković, J.D., Milković, D.D., Lučanin, V.J., Simić, G.Ž. (2012) Eksperimentalno i numeričko određivanje karateristika cevnih apsorbera kinetičke energije sudara. FME Transactions, vol. 40, br. 1, str. 11-16
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci