Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 20  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 10, br. 2, str. 105-112
O efikasnosti FE-ljuske sa ekvivalentnim slojem za kompozitne laminarne konstrukcije
aInstitut für Mechanik, TU Berlin, Germany + Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet
bUniverzitet u Nišu, Mašinski fakultet

e-adresaDragan.Marinkovic@TU-Berlin.de
Projekat:
Teorijsko-eksperimentalna istraživanja dinamike transportnih mašinskih sistema (MPNTR - 35049)

Ključne reči: kompozitni laminati; tankozide konstrukcije; FE-ljuska; redukovana integracija
Sažetak
Naglašena potreba za lakim konstrukcijama zahteva razvoj novih materijala od kojih se očekuje da ponude brojne prednosti u odnosu na konvencionalne konstruktivne materijale. Kompozitni laminati sa ojačanjima u vidu vlakana spadaju u najsavremenije konstruktivne materijale. Efektivna simulacija ponašanja konstrukcija koje uključuju ove materijale je osnova njihovog lakšeg, bržeg i jeftinijeg konstruisanja. U tu svrhu autori koriste nedavno razvijeni konačni element tipa ljuske koji koristi pristup ekvivalentnog sloja materijala. Rad istražuje uticaj reda numeričke integracije na efikasnost i tačnost razvijenog numeričkog alata. Uniformno redukovana integracija je upoređena sa punom integracijom na setu primera tankozidih konstrukcija od kompozitnih laminata sa ojačanjima u vidu vlakana.
Reference
Irons, B.M. (1976) The semiloof shell element. u: Ashwell D.G., Gallagher R.H. [ur.] Finite Elements for Thin Shells and Curved Membranes, New York, itd: Wiley, Chapter 11, pages 197-222
Marinković, D. (2007) A new finite composite shell element for piezoelectric active structures. Magdeburg: Otto-von-Guericke Universität, PhD Dissertation
Prathap, G. (1993) The finite element method in structural mechanics. Dordrecht, itd: Kluwer Academic Publisher
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.