Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 9 od 16  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 23, br. 2, str. 129-142
Proučavanje korovske flore u usevu soje na lokalitetu Sremska Mitrovica i mogućnosti njene kontrole primenom herbicida
aSWIM, Šabac
bAkademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
cGalenika-Fitofarmacija, Beograd

e-adresapiljodakic@gmail.com
Ključne reči: biološki spektar korova; ekološka analiza; florni elementi; soja; herbicidi; efikasnost
Sažetak
U cilju proučavanja korovske flore u usevu soje i mogućnosti njene kontrole primenom herbicida, istraživanja su realizovana u Sremskoj Mitrovici (Srem) u toku dvogodišnjeg ogleda. Napravljeni su snimci korovske flore u usevu soje, a zatim je izvršena i determinacija biljnog materijala, sređivanje podataka, izrada florističkih tabela i slika. Urađena je analiza životnih formi i pripadnost flornim elementima, kao i analiza ekoloških indeksa za vlažnost, hemijsku reakciju sredine (pH), sadržaj biogenih mineralnih materija (posebno jedinjenja azota), svetlost i temperaturu. U flori ispitivanog područja uočava se veća zastupljenost terofita, a znatno slabije geofita. Sve konstatovane vrste pripadaju flornim elementima širokog rasprostranjenja. Utvrđena je dominacija neutrofilnih biljaka (K3), biljaka eutrofnih staništa (N4 ), dominacija taksona indikatora svetlosti S4 i termofilnih biljaka (T4), indikatora toplih staništa. Na ovom lokalitetu je znatno veća zastupljenost širokolisnih korovskih vrsta. Ukupna efikasnost primenjenih herbicida na proučavanom lokalitetu je bila visoka, i zavisila je kako od korovske vrste i kombinacije herbicida, tako i od vremenskih uslova u godini kada je ogled izvođen.
Reference
Đukić, V.H. (2009) Morfološke i proizvodne osobine soje ispitivane u plodoredu sa pšenicom i kukuruzom. Zemun: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Gajić, M. (1980) Pregled vrsta flore Srbije sa biljnogeografskom oznakom. Glasnik Šumskog fakulteta, ser. A “Šumarstvo”, 111-141: 54
Ilić, O., Nikolić, L., Ilin, Ž. (2009) Ekološka i biljnogeografska analiza korovske sinuzije useva krompira u konvencionalnoj proizvodnji. Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 70, br. 4, str. 35-42
Janjić, V. (1996) Savremena istraživanja prirode i delovanja herbicida. u: Peti kongres o korovima, Banja Kviljača, Zbornik radova, 74-121
Javorka, S., Csapody, V. (1975) Iconographie der Flora des Sudostlichen Mitteleuropa. Budapest: Akademiai Kiado
Josifović, M., ed. (1970-1980) Flora Republike Srbije. I-IX. Beograd: SANU, tom 1-10
Kojić, M. (1980) Savremeni problemi proučavanja korovske flore i vegetacije s posebnim osvrtom na metode istraživanja. u: I Kongres o korovima, Zbornik radova, 7-30
Kojić, M., Šinžar, B. (1985) Korovi. Beograd: Naučna knjiga
Kojić, M., Stepić, R., Šinžar, B. (1988) Korovska vegetacija severozapadne Srbije. Zbornik radova Poljoprivrednog fakulteta, Beograd, 32-33 (589): 83-107
Kojić, M., Janjić, V. (1994) Osnovi herbologije. Beograd: Institut za istraživanja u poljoprivredi
Landolt, E. (1977) Ökologische Zeigerwerte zur Schweizer Flora. Zurich: Offentlichungen der Geobotanishen Institutes der ETH, Stiftung Rübel, 64 heft: 1-207
Parabućski, S., Kojić, M., Čanak, M. (1986) Ekološka analiza korovske flore Vojvodine. u: Zbornik radova naučnog skupa 'Čovek i biljka', Novi Sad: Matica Srpska, 369-375
Raunkiaer, C. (1934) The life forms of plants and statistical plant geography. Oxford: Clarendon
Sarić, M., ur. (1986-1992) Flora SR Srbije. Beograd: SANU, tom 1-10
Stefanović, L. (1984) Korovska vegetacija kukuruza severoistočne Srbije. Arhiv za poljoprivredne nauke, 189-228: 45, 158
Tutin, G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb, D.A., eds (1960-1980) Flora Europes. Cambridge: University press, 1-5
Ujvárosi, M. (1973) Gyomnövenyek. Budapest: Mezögazdasági Kiado
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ActaHerb1402129D
objavljen u SCIndeksu: 28.12.2018.

Povezani članci

Acta herbologica (2012)
Invazivne biljke korovske flore u organskoj poljoprivredi
Džigurski Dejana, i dr.

Acta herbologica (2015)
Floristička i ekološka analiza korovske flore u organskom usevu lucerke
Ilić Olivera, i dr.

Acta herbologica (2002)
Korovi šumskih poljozaštitnih pojaseva u Vojvodini
Obratov-Petković Dragica, i dr.

prikaži sve [44]