Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 52  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo
2009, vol. 46, br. 1, str. 121-127
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 23/04/2009
Uticaj agrometeoroloških uslova na kvalitet semena soje
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Sažetak

Visina prinosa i kvalitet semena soje varira iz godine u godinu i u direktnoj je zavisnosti od količine padavina i temperature vazduha u vreme cvetanja, formiranja mahuna i nalivanja zrna. Sušnih godina prinosi soje su manji, a samim tim i kvalitet semena je lošiji. Stoga je cilj ovog istraživanja da se analizira uticaj agrometeoroloških uslova na kvalitet semena soje (čistoća, klijavost, sadržaj vlage i masa 1000 semena) proizvedenog u 2006. i 2007. godini. Proizvodni uslovi u 2006. godini bili su relativno povoljni za proizvodnju soje, što se odrazilo i na visok kvalitet semena. Čistoća semena, kod ispitivanih sorti, bila je 98,8 do 99,6%. Klijavost semena je bila znatno iznad propisane minimalne vrednosti (75%) i iznosila je 91% do 95%. Agrometeorološki uslovi u 2007. godini bili su nepovoljni za proizvodnju soje zbog nedostatka i lošeg rasporeda padavina, kao i visokih temperatura, posebno u vreme formiranja i nalivanja zrna. Nepovoljni uslovi proizvodnje negativno su uticali na čistoću semena koja je bila 97,9 do 98,9%. Klijavost semena se kretala od 78 do 89%, a zavisila je od sorte. Dobijeni podaci pokazuju da suša značajno snižava kvalitet semena soje (čistoća semena, energija klijanja, klijavost i masa 1000 semena).

Ključne reči

Reference

Balešević-Tubić, S., Tatić, M., Đukić, V., Kostić, M., Ilić, A. (2008) Proizvodnja soje u 2007. godini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 153-157
Hrustić, M., Balešević-Tubić, S., Tatić, M. (2004) Proizvodnja semena soje. u: Milošević Mirjana, Malešević M. [ur.] Semenarstvo, Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, vol. II, 552-583
Hrustić, M., Vidić, M., Jocković, Đ. (1998) Soja. Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Miladinović, J., Hrustić, M., Vidić, M., Balešević-Tubić, S., Đorđević, V. (2007) Soja u 2006. godini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 43, br. 1, str. 209-216