Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 52  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo
2009, vol. 46, br. 2, str. 235-240
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 23/04/2009
Uticaj međurednog razmaka i sorte na debljinu stabljike soje u uslovima navodnjavanja
aMegatrend Univerzitet, Fakultet za biofarming, Bačka Topola
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Sažetak

Tokom 2003. i 2004. godine obavljena su istraživanja sa ciljem da se ustanovi u kojoj meri promena međurednog razmaka utiče na debljinu stabljike soje u uslovima navodnjavanja. Podaci su obrađeni analizom varijanse po metodi dvofaktorijalnog split-plot ogleda, gde su faktori ispitivanja: sorta (velika parcela) i međuredni razmak (podparcela) (Hadživuković, 1991). Prosečno najveću debljinu stabljike (6.17 mm) imala je sorta Vojvođanka. Razlike između sorti u debljini stabljike su postojale, ali nisu bile dovoljno velike da bi bile značajne. Najveća debljina stabljike zabeležena je na međuredu 70 cm. U vremenski povoljnoj godini za proizvodnju soje razlike su bile značajne u odnosu na 25 i 50 cm. Utvrđena je pozitivna korelacija između debljine stabljike i prinosa zrna po biljci. Na osnovu dobijenih rezultata preporučuje se primena sortne agrotehnike u proizvodnji soje.

Ključne reči

debljina stabljike; međuredni razmak; navodnjavanje; soja; sorta

Reference

Belić, B. (1964) Uticaj vegetacionog prostora na kvantitativne osobine soje. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Bošnjak, Đ. (1983) Evaporacija sa slobodne vodene površine kao osnova zalivnog režima i njen odnos prema ETP kukuruza i soje. Arhiv za poljoprivredne nauke, 44 (155) 323-344
Dozet, G., Crnobarac, J. (2007) Uticaj međurednog razmaka na broj bočnih grana kod soje u uslovima navodnjavanja. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 43, br. 1, str. 217-223
Dozet, G., Crnobarac, J., Vukosav, M., Balešević-Tubić, S., Đukić, V. (2008) Dependence of soybean yield per plant from row space and maturity group in irrigation conditions. Review on Agriculture and Rural Development. Scientific Journal of Szeged, Volume 3. (1) CD Issue p. 1-6
Hadživuković, S. (1991) Statistički metodi s primenom u poljoprivrednim i biološkim istraživanjima. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela
Hrustić, M., Vidić, M., Jocković, Đ. (1998) Soja. Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Jevtić, S.L. (1992) Posebno ratarstvo. Beograd: Nauka
Mitrović, A. (1958) Uticaj gustine i načina setve na morfološke osobine i prinos soje na području južnog Banata. Arhiv za poljoprivredne nauke, vol. 11, br. 33, 44-54
Ramseur, E.L., Wallace, S.U., Quisenberry, V.L. (1985) Growth of 'Braxton' soybeans as influenced by irrigation and intrarow spacing. Agronomy Journal, vol. 77, str. 163-168
Relić, S. (1989) Sklop biljaka u funkciji povećanja prinosa soje. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sv. 16, str. 407-413
Relić, S. (1996) Variranje komponenata prinosa u zavisnosti od genotipova i gustine sklopa i njihov uticaj na prinos soje. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Tatić, M., Balešević-Tubić, S., Crnobarac, J., Miladinović, J., Petrović, Z. (2002) Uticaj međurednog razmaka na prinos soje. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 36, str. 125-131