Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
Turističko poslovanje
2016, br. 18, str. 43-49
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 21/01/2017
doi: 10.5937/TurPos1618043D
Creative Commons License 4.0
Turistička animacija u funkciji razvoja ruralnog turizma u Srbiji
Visoka škola akademskih studija 'Dositej', Beograd

Sažetak

Srbija, kao turistička destinacija, ima realne mogućnosti da ruralni turizam tretira prioritetnim u odnosu na druge oblike turizma. Otuda i potreba da se ruralna ponuda učini atraktivnom za turiste. Ta ponuda sadrži, pored ostalog, i turističku animaciju, koja danas sve više dobija na značaju, pojavljujući se direkno u funkciji turističkog razvoja ruralnih oblasti. Stoga se u ovom radu najpre obrađuje uloga i značaj turističkog znanja u razvoju ruralnih sredina, a posebno znanja o animaciji; zatim, turistička animacija, kao atraktivni kvalitet u turističkojponudi ruralnih sredina; kao i značaj i uloga države i turističke animacije u razvoju ruralnog turizma, sa posebnim osvrtom na neophodnost školovanja i osposobljavanja turističkih animatora, kao stručnjaka i profesionalaca na akademskom nivou.

Ključne reči

turističko znanje; turistička animacija; atraktivni kvalitet turističke ponude; uloga države

Reference

*** (2006) Strategija razvoja turizma Srbije za period 2005-2015. Službeni glasnik RS, (91)
Bogdanov, N.Lj. (2007) Mala ruralna domaćinstva u Srbiji i ruralna nepoljoprivredna ekonomija. Beograd: UNDP
Čomić, Lj. (2000) Ruralni turizam u Srbiji - mogućnosti i perspektive. PMF, Turizam, (6)
Đorđević, S. (2013) Bitne determinante kreativnog turizma i humanizma. Turističko poslovanje, Visoka turistička škola strukovnih studija (11)
Đukić, V. (2005) Kulturni turizam. Beograd: Clio
Embacher, H. (2000) Agritourism: The need for marketing and cooperation. u: Forum Agritourism and Rural Tourism, Perugia, Book-Papers of Internat
Greffe, X. (1994) Is rural tourism a lever for economic and social development?. Journal of Sustainable Tourism, 2(1-2): 22-40
Hall, D.R., Kirkpatrick, I., Mitchell, M., ur. (2005) Rural Tourism an Sustainable Business: Channel View Publications
Kosar, Lj. (2003) Atraktivni kvalitet - pojam, suština i mogućnosti primene u hotelijerstvu. Hotellink, 2
Malier, S.H. (1998) Proces stvaranja atraktivnog kvaliteta. Kvalitet, broj 5-6, strana 64-67
Mišković, I. (2013) Stavovi studenata turizma o uticaju stručne prakse na izbor budućeg zanimanja i upravljanje karijerom. TIMS. Acta, vol. 7, br. 1, str. 39-50
Mušikić, S. (2010) Mogućnosti seoskog turizma u rešavanju problema nezaposlenosti u Srbiji. Turističko poslovanje, Visoka turistička škola strukovnih studija (6)
Selaković, D. (2014) Ruralni turizam. Beograd: Srpsko geografsko društvo
Slee, B., Farr, H., Snowdon, P. (1997) The economic impact of alternative types of rural tourism. Journal of Agricultural Economics, 48(2), 179-192
Spalević, A. (2009) Mogućnosti za razvoj ruralnog područja u Republici Srbiji. Zbornik radova Geografskog instituta 'Jovan Cvijić', SANU, vol. 59, br. 2, str. 133-147
Vujičić, M., Đorđević, M. (2002) Ekonomska diversifikacija i demografska revitalizacija ruralnih područja Srbije. u: Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja, Niš: Ekonomski fakultet
Vujović, S. (2003) Uloga potencijalnih turističkih destinacija u razvoju turizma. PMF, Turizam, (7)